Napisane .

KODEKS ETYKI LUSTRATORA

Uchwała nr 10/2010

Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej

z dnia 1 lipca 2010 r.

w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Lustratora

         Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej

u c h w a l a

§ 1

         Kodeks Etyki Lustratora, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

         Kodeks Etyki Lustratora wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały

                                                                                 Przewodniczący

                                                                            Zgromadzenia Ogólnego

                                                                         Krajowej Rady Spółdzielczej

                                                                            /-/ dr Jerzy Jankowski

Załącznik do uchwały nr 10/2010 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 1 lipca 2010 r. - w formacie PDF pobierz