Kontakt

KRAJOWY  ZWIĄZEK  REWIZYJNY 
ROLNICZYCH  SPÓŁDZIELNI  PRODUKCYJNYCH

ul. Krakowskie Przedmieście  6
00-325 Warszawa

Telefon/fax.:    (22)  826-75-91  
                        (22)  826-26-74
                        (22)  826-26-75

E-mail:              kzrrsp@kzrrsp.pl


Strona www: http://www.kzrrsp.pl