ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. 22-GO LIPCA

OWCZARY
Owczary 44
55-200 OŁAWA
województwo: dolnośląskie

telefon: (71) 313-13-93, (71) 313-13-11
fax: (71) 313-13-93
e-mail: rsp.owczary@wp.pl