Strona wykorzystuje pliki cookies, w celu realizacji usług oraz w celach statystycznych . W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
top header
Dziś jest 25.10.2020
drukuj

Archiwum aktualności

SZKOLENIE DOKSZTAŁCAJĄCE DLA LUSTRATORÓW

Realizując postanowienia zawarte w uchwale Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19.12.2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora (Monitor Spółdzielczy z 2018 r. Nr 6 poz. 38), a także działając zgodnie z przyjętym trybem dokształcania lustratorów w latach 2019-2020, uprzejmie informujemy, że Krajowy Związek Rewizyjny RSP, we współpracy z Regionalnymi Związkami Rewizyjnymi RSP organizuje w dniach 22-23 października 2019 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Warszawie-Miedzeszynie, ul. Odrębna 4, 04-867 Warszawa okresowe szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe lustratorów.

Szczegółowe informacje dotyczące programu szkolenia, spraw organizacyjnych i odpłatności za ww. szkolenie zostaną przesłane bezpośrednio do poszczególnych związków spółdzielczych i lustratorów współpracujących z Krajowym Związkiem Rewizyjnym RSP - drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztową.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

12 września 2019 r.

SEMINARIA KRAJOWEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO RSP W II półroczu 2019 r.

Informujemy, że zgodnie z przyjętym planem działalności szkoleniowej na II półrocze 2019 r. Krajowy Związek Rewizyjny RSP organizuje we wrześniu i w październiku br. kolejne 3-dniowe seminaria dla prezesów zarządów i głównych księgowych rolniczych spółdzielni produkcyjnych w następujących terminach:

 • 3-5.09.2019 r. - w DWORZE PRAWDZIC Resort & Conference w Gdańsku (Jelitkowo), ul. Piastowska 198, 80-341 Gdańsk (woj. pomorskie) - dla RSP z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego oraz części województwa mazowieckiego i wielkopolskiego;

 • 1-3.10.2019 r. - w Centrum Biznesowym & SPA NOWA BOCHNIA, ul. Poniatowskiego 24, 32-700 Bochnia (woj. małopolskie) - dla RSP z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego oraz części województwa mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące programu szkoleniowego, spraw programowo-organizacyjnych i odpłatności za ww. seminaria zostaną przesłane bezpośrednio do poszczególnych spółdzielni i związków spółdzielczych - drogą elektroniczną.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !

24.06.2019

SEMINARIA KRAJOWEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO RSP W I PÓŁROCZU 2019 r.

Informujemy, że zgodnie z przyjętym planem działalności szkoleniowej na I półrocze 2019 r. Krajowy Związek Rewizyjny RSP organizuje w maju i w czerwcu br. kolejne 3-dniowe seminaria dla prezesów zarządów i głównych księgowych rolniczych spółdzielni produkcyjnych w następujących terminach:

 • 14-16.05.2019 r. - w Hotelu GROMADA CENTRUM (d. Dom Chłopa) Warszawa Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa (woj. mazowieckie) - dla RSP z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz części województwa mazowieckiego, opolskiego i wielkopolskiego;

 • 4-6.06.2019 r. - w Hotelu "LEŚNY" Białystok, Al. Jana Pawła II 77 (woj. podlaskie) - dla RSP z województw: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części województwa mazowieckiego i zachodniopomorskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące programu szkoleniowego, spraw programowo-organizacyjnych i odpłatności za ww. seminaria zostaną przesłane bezpośrednio do poszczególnych spółdzielni i związków spółdzielczych, tak jak dotychczas - drogą pocztową.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

7 maja 2019 r.

STAWKI PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH ZA 2018 R.

       Europejski Bank Centralny w dniu 28 września 2018 r. ogłosił oficjalny kurs euro, zgodnie z którym są przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2018 r. Kurs ten wynosi 4,2774 złotych za 1 euro i jest niższy od kursu obowiązującego w 2017 r. o 0,0268 zł/1 euro. W związku z powyższym w dniu 11.10.2018 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenia określające stawki płatności bezpośrednich za 2018 r.

Rozporządzenia opublikowane zostały w Dzienniku Ustaw z 2018 r. pod poz.:1959-1961; 1963-1966 i wchodzą w życie z dniem 16.10.2018 r.

Stawki płatności bezpośrednich za 2018 r. wynoszą:

1)  jednolita płatność obszarowa (JPO) - 459,19 zł/ha (w 2017 r. - 461,55 zł/ha);

2)  stawka płatności dodatkowej - 178,01 zł/ha - płatność max. do 27 ha na gospodarstwo (w 2017 r. - 177,02 zł/ha);

3)  stawka płatności za zazielenienie - 308,18 zł/ha (w 2017 r. - 309,77 zł/ha);

4)  stawka płatności dla młodego rolnika - 175,62 zł/ha - płatna dodatkowo do 50 ha (w 2017 r. - 214,82 zł/ha);

5)  stawki płatności związane do zwierząt:

     a)  płatność do bydła - 293,04 zł/szt. - płatność do 30 szt. (w 2017 r. - 291,03 zł/ha),

     b)  płatność do krów - 373,70 zł/szt. - płatność do 30 szt. samic (w 2017 r. - 371,46 zł/ha),

     c)  płatność do owiec - 101,39 zł/szt. samicy (w 2017 r. - 101,85 zł/szt.),

     d)  płatność do kóz - 54,78 zł/szt. samicy (w 2017 r. - 60,08 zł/szt.);

6)  stawki płatności związanych do powierzchni upraw:

     a)  do chmielu - 2.129,87 zł/ha (w 2017 r. - 2.198,06 zł/ha),

     b)  do roślin strączkowych na ziarno:

       -  721,04 zł/ha - do powierzchni nieprzekraczającej 75 ha (w 2017 r. - 606,52 zł),

       -  360,52 zł/ha - do powierzchni przekraczającej 75 ha (w 2017 r. - 303,26 zł);

    c)  roślin pastewnych - 438,71 zł/ha (w 2017 r. ? 386,46 zł),

    d)  do ziemniaków skrobiowych - 1.065,89 zł/ha (w 2017 r. - 1.163,02 zł/ha),

    e)  do buraków cukrowych - 1.495,63 zł/ha (w 2017 r. - 1.563,46 zł/ha),

    f)  do pomidorów - 3.320,78 zł/ha (w 2017 r. - 1.654,30 zł/ha),

    g)  do truskawek - 1.054,35 zł/ha (w 2017 r. - 1.118,75 zł/ha),

    h)  do lnu - 486,12 zł/ha (w 2017 r. - 374,86 zł/ha),

    i)  do konopi włóknistych - 235,26 zł/ha (w 2017 r. - 303,06 zł/ha);

7)  płatności niezwiązane do tytoniu: 3,50 zł/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia (w 2016 r. - 3,82 zł/kg) oraz 2,46 zł/kg tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia (w 2016 r. - 2,68 zł/kg).

      Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013, płatności bezpośrednie wypłacane są w okresie od dnia 1 grudnia roku złożenia wniosku do 30 czerwca następującego roku kalendarzowego, tj. od 1.12.2018 do 30.06.2019 r. Niemniej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 11.10.2018 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2018 r. (Dz. U. poz. 1956) rozpoczęcie wypłat płatności, w formie zaliczek nastąpi w terminie wcześniejszym, tj. od 16 października 2018 r. Przyznawane one będą z urzędu (nie jest potrzebny dodatkowy wniosek), na terytorium całego kraju.  Zaliczki wypłacane będą w wysokości 70% stawki danej płatności bezpośredniej oraz:

-  obszaru stwierdzonego w ramach kontroli administracyjnej jako spełniający warunki do przyznania danej płatności albo

-  liczby zwierząt stwierdzonych w ramach kontroli administracyjnej jako spełniające warunki do przyznania danej płatności.

      Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada i w tym czasie do rolników w całym kraju trafi ok. 11 mld zł. Warunkiem przyznania zaliczki jest zakończenie kontroli administracyjnej, uwzględniającej także wyniki z kontroli na miejscu.

16.10.2018 r.

SEMINARIA KRAJOWEGO ZWIĄZKU

      Wzorem lat ubiegłych Krajowy Związek Rewizyjny RSP organizuje w lutym 2019 r. cykl rejonowych spotkań szkoleniowych dla głównych księgowych rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Odbędą się one w następujących terminach:

 • 5.02.2019 r. we Wrocławiu - w Hotelu IBIS Wrocław Centrum, Pl. Konstytucji 3 Maja 3 (vis a vis dworca PKP Wrocław Główny) dla RSP z województw: dolnośląskiego, lubuskiego oraz opolskiego (część);

 • 13.02.2019 r. w Wąbrzeźnie - w Hotelu RONDO, ul. Mikołaja z Ryńska 11A (woj. kujawsko-pomorskie) dla RSP z województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego (część);

 • 19.02.2019 r. w Warszawie - w siedzibie Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, ul. Żurawia 47 dla RSP z województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

  Tematami seminarium będą:

 1. Wybrane problemy związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego spółdzielni za 2018 r.

 2. Rozliczenie podatków dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych za 2018 r. - sporządzanie informacji i zeznań PIT oraz CIT.

 3. Zmiany w przepisach o podatkach: VAT, PIT i CIT oraz w przepisach o ubezpieczeniach społecznych - obowiązujące od 1.01.2019 r.

  Zajęcia szkoleniowe przeprowadzą: Krzysztof Kokoszkiewicz - Doradca Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP oraz Czesław Łukomski - Ekspert w dziedzinie rachunkowości RSP.

  Pozostałe informacje dotyczące m.in. zasad odpłatności zostaną przesłane w najbliższym czasie do poszczególnych Spółdzielni.

  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !

  3.01.2019 r.

SZKOLENIE DOKSZTAŁCAJĄCE DLA LUSTRATORÓW

Realizując postanowienia zawarte w uchwale Nr 11/2012 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 20.03.2012 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora, uprzejmie informujemy, że Krajowy Związek Rewizyjny RSP, we współpracy z Regionalnymi Związkami Rewizyjnymi RSP organizuje w dniach 23-24 października 2018 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRS "SCh" w Warszawie-Miedzeszynie, ul. Odrębna 4, 04-867 Warszawa okresowe szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe lustratorów.

   Szczegółowe informacje dotyczące programu szkolenia, spraw organizacyjnych i odpłatności za ww. szkolenie zostaną przesłane bezpośrednio do poszczególnych związków spółdzielczych i lustratorów współpracujących z Krajowym Związkiem Rewizyjnym RSP, tak jak dotychczas - drogą pocztową.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

31 lipca 2015 r.

SEMINARIA KRAJOWEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO RSP W II PÓŁROCZU 2018 r.

Informujemy, że zgodnie z przyjętym planem działalności szkoleniowej na II półrocze 2018 r. Krajowy Związek Rewizyjny RSP organizuje we wrześniu i październiku br. kolejne 3-dniowe seminaria dla prezesów zarządów i głównych księgowych rolniczych spółdzielni produkcyjnych w następujących terminach:

 • 4-6.09.2018 r. - w Hotelu IBIS STYLES Gniezno Stare Miasto, ul. Chrobrego 20, 62-200 Gniezno (woj. wielkopolskie) - dla RSP z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego oraz części woj. opolskiego i wielkopolskiego;

 • 9-11.10.2018 r. - w Hotelu Gromada Centrum (d. Dom Chłopa), Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa (woj. mazowieckie) - dla RSP z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego podkarpackiego, podlaskiego oraz części woj. mazowieckiego i wielkopolskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące programu szkoleniowego, spraw programowo-organizacyjnych i odpłatności za ww. seminaria zostaną przesłane bezpośrednio do poszczególnych spółdzielni i związków spółdzielczych, tak jak dotychczas - drogą pocztową.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

31 lipca 2018 r.

STAWKI PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH ZA 2017 R.

       Europejski Bank Centralny w dniu 30 września 2017 r. ogłosił oficjalny kurs euro, zgodnie z którym są przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2017 r. Kurs ten wynosi 4,3042 złotych za 1 euro i jest niższy od kursu obowiązującego w 2016 r. o 0,015 zł/1 euro. W związku z powyższym w dniu 10.10.2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenia określające stawki płatności bezpośrednich za 2017 r.

Rozporządzenia opublikowane zostały w Dzienniku Ustaw z 2017 r. pod poz.:1886-1887; 1890-1891; 1893-1895 i wchodzą w życie z dniem 16.10.2017 r.

Stawki płatności bezpośrednich za 2017 r. wynoszą:

1)  jednolita płatność obszarowa (JPO) - 461,55 zł/ha (w 2016 r. - 462,05 zł/ha);

2)  stawka płatności dodatkowej - 177,02 zł/ha - płatność max. do 27 ha na gospodarstwo (w 2016 r. - 172,79 zł/ha);

3)  stawka płatności za zazielenienie - 309,77 zł/ha (w 2016 r. - 310,10 zł/ha);

4)  stawka płatności dla młodego rolnika - 214,82 zł/ha - płatna dodatkowo do 50 ha (w 2016 r. - 231,97 zł/ha);

5)  stawki płatności związane do zwierząt:

     a)  płatność do bydła - 291,03 zł/szt. - płatność do 30 szt. (w 2016 r. - 256,20 zł/ha),

     b)  płatność do krów - 371,46 zł/szt. - płatność do 30 szt. samic (w 2016 r. - 322,62 zł/ha),

     c)  płatność do owiec - 101,85 zł/szt. samicy (w 2016 r. - 111,95 zł/szt.),

     d)  płatność do kóz - 60,08 zł/szt. samicy (w 2016 r. - 68,25 zł/szt.);

6)  stawki płatności związanych do powierzchni upraw:

     a)  do chmielu - 2.198,06 zł/ha (w 2016 r. - 2.317,00 zł/ha),

     b)  do roślin strączkowych na ziarno:

       -  606,52 zł/ha - do powierzchni nie przekraczającej 75 ha,

       -  303,26 zł/ha - do powierzchni przekraczającej 75 ha;

  (w 2016 r. - płatność do roślin wysokobiałkowych - 430,49 zł/ha - tylko do 75 ha)

    c)  roślin pastewnych - 386,46 zł/ha

    d)  do ziemniaków skrobiowych - 1.163,02 zł/ha (w 2016 r. - 1.287,75 zł/ha),

    e)  do buraków cukrowych - 1.563,46 zł/ha (w 2016 r. - 1.952,25 zł/ha),

    f)  do pomidorów - 1.654,30 zł/ha (w 2016 r. - 3.074,09 zł/ha),

    g)  do truskawek - 1.118,75 zł/ha (w 2016 r. - 904,78 zł/ha),

    h)  do lnu - 374,86 zł/ha (w 2016 r. - 289,94 zł/ha),

    i)  do konopi włóknistych - 303,06 zł/ha (w 2016 r. - 547,59 zł/ha);

7)  płatności niezwiązane do tytoniu: 3,82 zł/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia (w 2016 r. - 4,12 zł/kg) oraz 2,68 zł/kg tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia (w 2016 r. - 2,89 zł/kg).

      Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013, płatności bezpośrednie wypłacane są w okresie od dnia 1 grudnia roku złożenia wniosku do 30 czerwca następującego roku kalendarzowego, tj. od 1.12.2017 do 30.06.2018 r. Niemniej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6.10.2017 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2017 r. (Dz. U. poz. 1873) rozpoczęcie wypłat płatności, w formie zaliczek nastąpi w terminie wcześniejszym, tj. od 16 października 2017 r. Przyznawane one będą z urzędu (nie jest potrzebny dodatkowy wniosek), na terytorium całego kraju.  Zaliczki wypłacane będą w wysokości 70% stawki danej płatności bezpośredniej oraz:

-  obszaru zatwierdzonego w ramach kontroli administracyjnej jako spełniający warunki do przyznania danej płatności albo

-  liczby zwierząt stwierdzonych w ramach kontroli administracyjnej jako spełniające warunki do przyznania danej płatności.

      Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada i w tym czasie do rolników w całym kraju trafi ok. 10 mld zł. Warunkiem przyznania zaliczki jest zakończenie kontroli administracyjnej, uwzględniającej także wyniki z kontroli na miejscu.

       Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w roku 2017 wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło ponad 1,342 mln rolników. Do 16 października 2017 r. Agencja naliczyła zaliczki na poczet płatności bezpośrednich dla ponad 893,8 tysięcy rolników na kwotę 3,68 mld zł.

16.10.2017 r.

WNIOSKI O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE ZA 2018 R. - SKŁADANE OBOWIĄZKOWO PRZEZ INTERNET

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła przyjmowanie Wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2018 r. Wnioski można składać w terminie od 15 marca do 15 maja 2018 r.

Rolnicy, którzy złożą wnioski po tym terminie, ale nie później niż do 11 czerwca br., będą mieli obniżone należne im płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Zmiany do już złożonego wniosku można składać bez żadnych sankcji finansowych do 1 czerwca.

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2018 r. oraz tegorocznych płatności obszarowych finansowanych z budżetu PROW składa sięwyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Jak informowaliśmy podczas szkoleń na przełomie stycznia i lutego br. rolnicy prowadzący małe gospodarstwa (do 10 ha gruntów ornych) mogli do 14 marca 2018 r. złożyć oświadczenia o braku zmian we wniosku o przyznanie płatności za 2018 rok w porównaniu z tym złożonym w ubiegłym roku. Złożenie takiego oświadczenia było równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie tegorocznych dopłat bezpośrednich. Kto nie zdążył złożyć oświadczenia do 14 marca, a chce otrzymać należne mu dopłaty, musi wypełnić wniosek o przyznanie dopłat za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Logowanie do aplikacji eWniosekPlus

Rolnicy, którzy posiadają już konto w aplikacji e-Wniosek, mogą z niego korzystać przy logowaniu się do aplikacji eWniosekPlus. W przypadku, gdy rolnik nie posiada takiego konta, analogicznie jak w roku 2017, może uzyskać kod dostępu do aplikacji po podaniu trzech danych weryfikacyjnych:

 • swojego numeru identyfikacyjnego (numer EP),
 • 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego (numer rachunku bankowego zgodny z numerem w ewidencji producentów),
 • kwoty z ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku - tj. w roku 2017 (w przypadku braku płatności w roku 2017 należy wprowadzić wartość 0).

Zalecane jest również podanie swojego adresu e-mail. Nie jest to obowiązkowe, ale ułatwi ARiMR komunikację z rolnikiem, ponieważ na ten adres będą przesyłane powiadomienia.

Po poprawnej weryfikacji, system automatycznie założy konto oraz pozwoli na wprowadzenie indywidualnego hasła celem zapewnienia możliwości ponownego logowania do systemu.

czytaj więcej

SEMINARIA KRAJOWEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO RSP W I PÓŁROCZU 2018 r.

Zgodnie z przyjętym planem działalności szkoleniowej na 2018 r. Krajowy Związek Rewizyjny RSP organizuje w I półroczu br. 3-dniowe seminaria dla prezesów zarządów i głównych księgowych rolniczych spółdzielni produkcyjnych w następujących terminach:

 • 8-10.05.2018 r. -  w Kompleksie Hotelowym "LOGOS" w Augustowie, ul. 29 Listopada 9 (woj. podlaskie) - dla RSP z województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego;           

 • 12-14.06.2018 r. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, ul. Suszyckich 9  (woj. podkarpackie) - dla RSP z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego,  mazowieckiego oraz części województwa śląskiego i wielkopolskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące spraw programowo-organizacyjnych i odpłatności za ww. seminaria zostaną przesłane bezpośrednio do poszczególnych spółdzielni i związków spółdzielczych, tak jak dotychczas - drogą pocztową.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !

5 kwietnia 2018 r.

UWAGA! - PRENUMERATORZY "BIULETYNU INFORMACYJNEGO"

   Ze względu na prace związane z organizacją VII Krajowego Zjazdu Delegatów Członków Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych uprzejmie informujemy, że "Biuletyn Informacyjny" nr 4-5/2017 wydany zostanie w grudniu br. Za opóźnienie serdecznie przepraszamy.

                                                                                                                                                                                       Zarząd KZR RSP

 

SEMINARIA KRAJOWEGO ZWIĄZKU

   Wzorem lat ubiegłych Krajowy Związek Rewizyjny RSP organizuje w styczniu i lutym 2018 r. cykl rejonowych spotkań szkoleniowych dla głównych księgowych rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Odbędą się one w następujących terminach:

 • 30.01.2018 r. w Olszewce 26, 89-100 Nakło n/Notecią - w Starej Stodole (woj. kujawsko-pomorskie) - dla RSP z województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego (część);

 • 1.02.2018 r. w Warszawie - w siedzibie Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, ul. Żurawia 47 - dla RSP z województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego,  mazowieckiego, podlaskiego, śląskiego i świętokrzyskiego;

 • 6.02.2018 r. we Wrocławiu - w Hotelu IBIS Wrocław Centrum, Pl. Konstytucji 3 Maja 3 (vis a vis dworca PKP Wrocław-Główny) - dla RSP z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego (część).

  Tematami seminarium będą:

1.   Wybrane problemy związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego spółdzielni za 2017 r.

2.   Rozliczenie podatków dochodowych od  osób prawnych i od osób fizycznych za 2017 r. - sporządzanie informacji i zeznań PIT oraz CIT.

3.   Zmiany w przepisach o podatkach: VAT, PIT i CIT oraz w przepisach o ubezpieczeniach społecznych - od 1.01.2018 r. 

   Zajęcia szkoleniowe przeprowadzą: Czesław Łukomski ? lustrator, ekspert w dziedzinie rachunkowości RSP i Krzysztof Kokoszkiewicz - Doradca Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP.

   Pozostałe informacje dotyczące m.in. zasad odpłatności zostały przesłane do poszczególnych Spółdzielni. 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !

11 stycznia 2017 r.

WARUNKI PRENUMERATY "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" NA 2017 R.

Informujemy, że decyzją Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP, cena prenumeraty "Biuletynu Informacyjnego" na 2017 r. nie uległa zmianie i wynosi 520 zł rocznie (w tym podatek VAT 8%).

1.  W 2017 r. Krajowy Związek Rewizyjny RSP zamierza wydać 5-6 numerów "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" w cyklu 2-3 miesięcznym.

2.  Spółdzielnie i organizacje zrzeszone w Krajowym Związku, które opłaciły wpisowe i składki członkowskie na cały okres przynależności do Związku, w tym również za 2016 r. oraz uregulują pierwszą ratę składki za 2017 r. w wysokości określonej w uchwale Nr 271/2016 Rady Krajowego Związku Rewizyjnego RSP z dnia 4.10.2016 r. (treść tej uchwały zamieszczamy w linku Członkowie KZR RSP), ale nie mniejszej niż 520 zł - w terminie do 15 lutego 2017 r. - będą otrzymywały 1 komplet "BIULETYNU INFORMACYJNEGO"  bezpłatnie.

3.  Pozostałe spółdzielnie i organizacje spółdzielcze mogą zamawiać prenumeratę "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" na zasadach pełnej odpłatności. Warunkiem uzyskania prenumeraty jest dokonanie wpłaty w wysokości 520 zł za 1 komplet w terminie do 28 lutego 2017 r. na konto Krajowego Związku Rewizyjnego RSP:

PKO Bank Polski S.A. X Oddział w Warszawie

Nr 85 1020 1156 0000 7802 0062 1128

z podaniem na przelewie (przekazie):

< Prenumerata "Biuletynu Informacyjnego" 2017 r. >

22 listopad 2016 r.

POSIEDZENIE RADY I ZARZĄDU KRAJOWEGO ZWIĄZKU

     W dniu 20 grudnia 2016 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady i Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP.

     Tematyka posiedzenia dotyczyła głównie spraw wewnątrzorganizacyjnych i obejmowała m.in. zapoznanie się z informacją Zarządu o wynikach ekonomiczno-finansowych za 11 miesięcy br. i przewidywanym wykonaniu planu na 2016 r. Podjęto również uchwały dotyczące zwołania VII Krajowego Zjazdu Delegatów Członków Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych oraz w sprawie zasad wyboru delegatów na VII Krajowy Zjazd Delegatów.

Pełna treść uchwały dotyczącej zwołania VII Krajowego Zjazdu Delegatów - kliknij tutaj.

Pełna treść uchwały dotyczącej zasad wyboru delegatów na VII Krajowy Zjazd - kliknij tutaj.

     Uwzględniając powyższe decyzje oraz mając na względzie potrzebę przygotowania organizacyjnego do VII Krajowego Zjazdu, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby na najbliższym posiedzeniu walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli) Spółdzielni dokonać spośród członków wyboru jednego delegata na Zjazd oraz delegata rezerwowego, aby uniknąć sytuacji, że Spółdzielnia z przyczyn losowych delegata, nie będzie reprezentowana na VII Krajowym Zjeździe.

      Zwracamy przy tym uwagę, że zgodnie z przepisami art. 38 § 1 pkt 12 ustawy - Prawo spółdzielcze, wyboru delegata na zjazd związku, w którym spółdzielnia jest zrzeszona może dokonać wyłącznie walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) Spółdzielni (a zatem - nie może to być decyzja zarządu lub rady nadzorczej / komisji rewizyjnej).

      Związki rewizyjne powinny podjąć decyzję o wyborze delegatów na VII Krajowy Zjazd na posiedzeniach swoich rad lub innych upoważnionych organów statutowych.

     O dalszych decyzjach w sprawie zwołania VII Krajowego Zjazdu Delegatów, w tym wzorach uchwał i ankietach delegatów poinformuję w oddzielnej korespondencji i na łamach "Biuletynu Informacyjnego".

W odrębnej części posiedzenia dokonano uroczystego podsumowania XVI Edycji Rankingu Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych za 2015 r. organizowanego przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy przy współudziale Krajowego Związku Rewizyjnego RSP i Krajowej Rady Spółdzielczej oraz Magazynu "Tęcza Polska". W uroczystości uczestniczyli m.in.: Zbigniew Ajchler - Poseł na Sejm RP, Prezes Zarządu RSP Lubosina i RSP Zdrowie Izdebno (woj. wielkopolskie), Alfred Domagalski - Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej; przedstawiciele Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego z prof. dr hab. Andrzejem Kowalskim - Dyrektorem na czele; przedstawiciele Magazynu "Tęcza Polska" oraz Prezesi Zarządów Spółdzielni wyróżnionych w XVI Edycji Rankingu RSP za 2015 r. 

Prezes Zarządu - Jacek Staciwa dokonał ogólnego podsumowania XVI Edycji Rankingu Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych za 2015 r., a mgr Marcin Adamski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przedstawił metodologię badań rankingowych oraz wnioski wypływające z tych badań.

Laureatom pierwszych 10 miejsc wręczono puchary i listy gratulacyjne. Wyróżnienia otrzymały:

-

za I miejsce

-

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Sadkach (woj. kujawsko-pomorskie) - puchar Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej i list gratulacyjny od Rady i Zarządu KZR RSP;

-

za II miejsce

-

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Gronowicach (woj. opolskie) - puchar od Rady i Zarządu KZR RSP;

-

za III miejsce

-

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Hopkie (woj. lubelskie) - puchar od Rady i Zarządu KZR RSP.

Za zajęcie miejsc od IV do X - pamiątkowe grawertony i listy gratulacyjne od Rady i Zarządu KZR RSP otrzymały:

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna WOLNOŚĆ Gnojewo (woj. pomorskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krzywiźnie (woj. opolskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Lubosinie (woj. wielkopolskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krzywej (woj. podlaskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Gierałcicach (woj. opolskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna JEDNOŚĆ Rów (woj. zachodniopomorskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Stara Kamienica (woj. dolnośląskie).

     Wręczenia pucharów i listów gratulacyjnych dokonali: prof. dr hab. Andrzej Kowalski - Dyrektor IERiGŻ-PIB, Alfred Domagalski - Prezes Zarządu KRS oraz Zygmunt Paśnik - Przewodniczący Rady i Jacek Staciwa - Prezes Zarządu Krajowego Związku.

     Wyróżnionym Spółdzielniom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w następnych edycjach Rankingu RSP oraz w innych rywalizacjach krajowych i regionalnych.

Szczegółowe wyniki XVI Edycji Rankingu za 2015 r. podajemy w zakładce Ranking RSP.

Szerzej o posiedzeniu Rady i Zarządu poinformujemy w najbliższym numerze "Biuletynu Informacyjnego" nr 6/2016.

21 grudnia 2016 r.

ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU I RADY KRAJOWEGO ZWIĄZKU

     Informujemy, że od dnia 3 kwietnia 2014 nastąpiły zmiany w składzie osobowym Zarządu i Rady Krajowego Związku Rewizyjnego RSP.

     Obowiązki Prezesa Zarządu sprawuje Jacek STACIWA - dotychczasowy Członek Zarządu, a Wiceprezesa Zarządu - Władysław KOŁODZIEJ, dotychczasowy  Sekretarz Rady. Zastępcą Prezesa Zarządu, jak dotychczas jest Zdzisław MENDAK.   

     W związku z powołaniem Władysława Kołodzieja na funkcję Wiceprezesa Zarządu Krajowego Związku i złożoną rezygnacją, wygaszono jego mandat członka Rady.

     Zgodnie ze statutem w skład Rady wszedł Marian MATEJCZUK, delegat Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Rolniczej w Katowicach, który w wyborach Rady, dokonanych na VI Krajowym Zjeździe Delegatów Członków KZRRSP w dniu 27 listopada 2013 r. uzyskał największą liczbę głosów spośród kandydatów, którzy nie weszli do Rady.

     Powyższe zmiany nastąpiły na posiedzeniu Rady w dniu 26 marca 2014 r., w wyniku złożonej przez Krzysztofa Kokoszkiewicza rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu KZRRSP.

     Szerszą informację o dokonanych zmianach w składach osobowych Zarządu, Rady, Prezydium Rady oraz Komisji Rewizyjnej zamieścimy w najbliższym "Biuletynie Informacyjnym" Nr 1-2/2014.

 

ZWOŁANO VII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW CZŁONKÓW KZR RSP

    Jak już informowaliśmy na naszej stronie internetowej oraz w "Biuletynie Informacyjnym" nr 6/2016 na IV kwartał 2017 r. zwołany został VII Krajowy Zjazd Delegatów Członków Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.

    Pełna treść uchwały dotyczącej zwołania VII Krajowego Zjazdu Delegatów - kliknij tutaj.

    Pełna treść uchwały dotyczącej zasad wyboru delegatów na VII Krajowy Zjazd - kliknij tutaj.

    Uwzględniając powyższe decyzje oraz mając na względzie potrzebę przygotowania organizacyjnego do VII Krajowego Zjazdu, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby w porządku obrad walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli) Spółdzielni wstawić punkt dotyczący wyboru delegata na VII Krajowy Zjazd. Jednocześnie sugerujemy aby Walne Zgromadzenia w spółdzielniach wybrały po 2 delegatów, a nie po jednym. Pozwoli to na udział przedstawiciela spółdzielni w VII Krajowym Zjeździe w sytuacji, gdy wybrany delegat nie będzie mógł wziąć udziału w Zjeździe z przyczyn obiektywnych.

    Zwracamy przy tym uwagę, że zgodnie z przepisami art. 38 § 1 pkt 12 ustawy - Prawo spółdzielcze, wyboru delegata na zjazd związku, w którym spółdzielnia jest zrzeszona może dokonać wyłącznie walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) Spółdzielni (a zatem - nie może to być decyzja zarządu lub rady nadzorczej / komisji rewizyjnej).

    Związki rewizyjne powinny podjąć decyzję o wyborze delegatów na VII Krajowy Zjazd na posiedzeniach swoich rad nadzorczych lub innych upoważnionych organów statutowych.

    Wzór uchwały Walnego Zgromadzenia w Spółdzielni do pobrania - tutaj,

    Wzór ankiety delegata do pobrania - tutaj,

    Wzór uchwały Rady związku regionalnego - do pobrania - tutaj,

    Wzór ankiety delegata ze związku regionalnego - do pobrania - tutaj.

    Treść powyższych uchwał Rady Krajowego Związku i wzory ww. dokumentów zamieściliśmy także w "Biuletynie Informacyjnym" nr 6/2016.

    O dalszych decyzjach w sprawie zwołania VII Krajowego Zjazdu Delegatów poinformujemy w oddzielnej korespondencji, podczas szkoleń kadry kierowniczej RSP i na łamach "Biuletynu Informacyjnego".

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU VII KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW

 

Zgodnie z § 21 ust. 1 i § 22 Statutu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Warszawie, Zarząd

z w o ł u j e

na dzień 30 listopada 2017 r. o godz. 1000

VII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW CZŁONKÓW KZR RSP.

Obrady Zjazdu odbędą się w Hotelu Gromada Warszawa - Centrum (d. Dom Chłopa), Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa.

Proponowany porządek obrad:

1.

Otwarcie Zjazdu.

2.

Wybór Prezydium Zjazdu.

3.

Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.

4.

Wybór Komisji Zjazdowych:

mandatowo-skrutacyjnej,

- wyborczej,

uchwał i wniosków.

5.

Wręczenie odznak honorowych i spółdzielczych.

6.

Sprawozdania z działalności Rady i Zarządu Krajowego Związku w latach 2013-2016 oraz przedstawienie projektu programu działania w latach 2017-2020.

7.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w latach 2013-2016 oraz przedstawienie wniosków z lustracji Krajowego Związku przeprowadzonej w 2017 r.

8.

Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady oraz ustalenie listy kandydatów na członków Rady Krajowego Związku.

9.

Dyskusja.

10.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności w latach 2013-2016 oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu Krajowego Związku.

11.

Wybory członków Rady Krajowego Związku.

12.

Przyjęcie programu działania Krajowego Związku w latach 2017-2020.

13.

Podjęcie uchwały określającej najwyższą sumę zobowiązań Krajowego Związku.

14.

Podjęcie uchwał w sprawie wniosków Rady, Zarządu i organizacji zrzeszonych w Krajowym Związku.

15.

Wolne wnioski i zamknięcie obrad Zjazdu.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami art. 38 § 1 pkt 12 ustawy - Prawo spółdzielcze oraz § 19 ust. 2 statutu Krajowego Związku, warunkiem uczestnictwa w VII Krajowym Zjeździe z głosem decydującym jest przedłożenie w sekretariacie Zjazdu uchwały Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) o wyborze delegata Spółdzielni na Krajowy Zjazd wraz z jego ankietą personalną (wzory tych dokumentów są dostępne na stronie internetowej Krajowego Związku).

Informujemy, że Delegaci mogą zapoznać się z protokółem lustracji Krajowego Związku za lata 2013-2016 w jego Biurze, w dniach od 13 do 23 listopada 2017 r. - w godzinach urzędowania, tj. od 730 do 1530.

Zgodnie z § 22 ust. 2 statutu Krajowego Związku jego członkowie mogą zgłaszać dodatkowe sprawy do porządku obrad Zjazdu nie później niż na 2 tygodnie przed terminem Zjazdu.

PREZES ZARZĄDU

/-/ Jacek Staciwa

UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE ZWOŁANIA VII KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW

UCHWAŁA Nr 103/2017

Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego

Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

z dnia 4 października 2017 r.

w sprawie:   zwołania VII Krajowego Zjazdu Delegatów Członków Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

 

Na podstawie § 21 ust. 1 i § 22 Statutu oraz stosownie do postanowień uchwały Nr 273/2016 Rady Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych z dnia 20 grudnia 2016 r. uchwala się, co następuje:

§ 1

1.  Zwołuje się VII Krajowy Zjazd Delegatów Członków Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w dniu 30 listopada 2017 r. w Warszawie.

2.  Członkowie Krajowego Związku zostaną powiadomieni o miejscu i porządku obrad VII Krajowego Zjazdu Delegatów w terminie do dnia 6 listopada 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Prezesa Zarządu                                                                                                    Prezes Zarządu

                 /-/ Zdzisław Mendak                                                                                                          /-/ Jacek Staciwa

VI Krajowy Zjazd Krajowego Związku Rewizyjnego RSP

     W dniu 27 listopada 2013 r. w Warszawie - Miedzeszynie odbył się VI Krajowy Zjazd Delegatów Członków Krajowego Związku Rewizyjnego RSP.

   Głównym celem Krajowego Zjazdu, w którym uczestniczyło 96 delegatów reprezentujących 86 spółdzielni i regionalnych związków rewizyjnych (tj. 63,2% ogólnej liczby jednostek zrzeszonych w Krajowym Związku), było podsumowanie działalności Krajowego Związku w latach 2009-2012 oraz wybór członków Rady na następną kadencję.

   Przyjęto również "Program działania Krajowego Związku Rewizyjnego RSP w latach 2013-2017" - kliknij tutaj.

   Grupie wyróżniających się Spółdzielcom wręczono odznaki "Zasłużony dla Rolnictwa" i 'Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego" oraz wyróżnienia w Konkursach organizowanych przez Krajową Radę Spółdzielczą i Magazyn "Tęcza Polska": "Oskar Polskiej Spółdzielczości"; "Menadżer Spółdzielca" i "Prymus 2013".

   Oprócz delegatów w Krajowym Zjeździe uczestniczyli goście reprezentujący m.in. Sejm RP, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajową Radę Spółdzielczą i Krajowe związki spółdzielcze, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej , agencje rolnicze, branżowe związki rolnicze oraz przedstawiciele nauki i dziennikarze.

   W wyniku tajnego głosowania członkami 17-osobowej Rady Krajowego Związku Rewizyjnego RSP wybrani zostali:

1.Kazimierz CZAPIEWSKI,

2.Jan FILIPOWIAK,

3.Zbigniew HERZBERG,

4.Władysław KOŁODZIEJ,

5.Teresa KOŚMICKA,

6.Józef ŁOPUCH,

7.Zdzisław MAJOWICZ,

8.Franciszek MIŚKÓW,

9.Zygmunt PAŚNIK

10.Andrzej PRZEBIEROWSKI,

11.Bernard RADLOK,

12.Katarzyna STEFANIAK,

13.Leszek SUŁEK,

14.Anna ŚWIERGUŁA-ZĘBALA,

15.Mieczysław TABISZEWSKI,

16.Janusz WESOŁOWSKI,

17.Józef WRONA.

   Wybory członków Prezydium Rady przeprowadzone zostaną na pierwszym w bieżącej kadencji posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. w Warszawie.

   Szerszą relację z obrad VI Krajowego Zjazdu oraz podjęte na nim uchwały, zamieścimy w nr 6/2013 "Biuletynu Informacyjnego".

   Galeria zdjęć - kliknij

SEMINARIA KRAJOWEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO RSP W II PÓŁROCZU 2017 R.

Zgodnie z przyjętym planem działalności szkoleniowej na II półrocze 2017 r. Krajowy Związek Rewizyjny RSP organizuje we wrześniu i październiku br. kolejne 3-dniowe seminaria dla prezesów zarządów i głównych księgowych rolniczych spółdzielni produkcyjnych w następujących terminach:

 • 5-7.09.2017 r. - w Hotelu "Wodnik" w Ustroniu Morskim, ul. Kościuszki 5, 78-111 Ustronie Morskie (woj. zachodniopomorskie);

 • 19-21.09.2017 r. - w Hotelu "Ostaniec" w Podlesicach, Podlesice 82, 42-425 Kroczyce (woj. śląskie) - Jura Krakowsko-Częstochowska;
 • 10-12.10.2017 r. - w Hotelu "Polanica Resort & Spa" w Polanicy Zdroju, ul. Górska 2, 57-320 Polanica Zdrój (woj. dolnośląskie).

  Szczegółowe informacje dotyczące programu szkoleniowego, spraw organizacyjnych i odpłatności za ww. seminaria zostaną przesłane bezpośrednio do poszczególnych spółdzielni i związków spółdzielczych, tak jak dotychczas - drogą pocztową.

  Szkolenie dokształcające dla lustratorów

  Realizując postanowienia uchwały Nr 11/2012 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z 20.03.2012 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora (Monitor Spółdzielczy Nr 2 poz. 10; z 2014 r. Nr 6, poz. 27), Krajowy Związek Rewizyjny RSP organizuje szkolenie dokształcające dla lustratorów współpracujących z Krajowym Związkiem oraz związkami regionalnymi, które zrzeszają rolnicze spółdzielnie produkcyjne.

  Szkolenie odbędzie się w dniach 24 - 25 października 2017 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Warszawie - Miedzeszynie, ul. Odrębna 4, 04-867 Warszawa.

  Szczegółowe informacje dotyczące programu szkolenia, spraw organizacyjnych i odpłatności za ww. szkolenie zostaną przesłane bezpośrednio do Lustratorów i związków spółdzielczych, tak jak dotychczas - drogą pocztową.

  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH!

MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO

    Przypominamy, że od 15 stycznia do 25 czerwca 2017 r. spółdzielnie mogą składać do Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego wnioski o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w okresie od 15 lipca 2016 r. do 15 czerwca 2017 r., tj.

-zbóż (ozimych, jarych),

-roślin strączkowych,

-ziemniaka,

-mieszanek zbożowych i pastewnych (sporządzonych z gatunków roślin objętych systemem dopłat).

    Wnioski o przyznanie dopłat do materiału siewnego należy składać na nowym formularzu Dms_P1_f2 (wersja 9.0 z dnia 10.01.2017 r.), który został wprowadzony Zarządzeniem Nr 5/2017/Z Prezesa Agencji Rynku Rolnego z 10.01.2017 r. w sprawie warunków uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie (do pobrania na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl).

    Przypominamy, że od 1.01.2014 r., zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013), łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana (przez ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje) producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro.

    Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w "Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie"oraz zamieścimy w najbliższym numerze "Biuletynu Informacyjnego".

16 stycznia 2017 r.

STAWKI PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH ZA 2016 R.

    Jak już informowaliśmy Europejski Bank Centralny w dniu 30 września 2016 r. ogłosił oficjalny kurs euro, zgodnie z którym są przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2016 r. Kurs ten wynosi 4,3192 złotych za 1 euro. W związku z powyższym w dniu 13.10.2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenia określające stawki płatności bezpośrednich za 2016 r.

    Rozporządzenia opublikowane zostały w Dzienniku Ustaw z 2016 r. pod poz.: 1701 - 1704 oraz 1706 - 1708 i wchodzą w życie z dniem 16.10.2016 r.

Stawki płatności bezpośrednich za 2016 r. wynoszą:

a)  jednolita płatność obszarowa (JPO) - 462,05 zł/ha (w 2015 r. - 453,70 zł/ha);

b) stawka płatności dodatkowej - 172,79 zł/ha - płatność max. do 27 ha na gospodarstwo (w 2015 r. - 171,73 zł/ha);

c) stawka płatności za zazielenienie - 310,10 zł/ha (w 2015 r. - 304,31 zł/ha);

d) stawka płatności dla młodego rolnika - 231,97 zł/ha - płatna dodatkowo do 50 ha (w 2015 r. - 258,97 zł/ha);

e) stawki płatności związane do zwierząt:

- płatność do bydła - 256,20 zł/szt. - płatność do 30 szt. (w 2015 r. - 261,37 zł/ha),

- płatność do krów - 322,62 zł/szt. -płatność do 30 szt. samic (w 2015r. - 314,28 zł/ha),

- płatność do owiec - 111,95 zł/szt. samicy (w 2015 r. - 116,56 zł/szt.),

- płatność do kóz - 68,25 zł/szt. samicy (w 2015 r. - 77,80 zł/szt.);

f) stawki płatności związanych do powierzchni upraw:

- do chmielu - 2.317,00 zł/ha (w 2015 r. - 2.336,53 zł/ha),

- do roślin wysokobiałkowych - 430,49 zł/ha - płatność max. do 75 ha w rośliny w plonie głównym (w 2015 r. - 422,00 zł/ha),

- do ziemniaków skrobiowych - 1.287,75 zł/ha (w 2015 r. - 1.387,12 zł/ha),

- do buraków cukrowych - 1.952,25 zł/ha (w 2015 r. - 2.127,77 zł/ha),

- do pomidorów - 3.074,09 zł/ha (w 2015 r. - 4.298,89 zł/ha),

- do owoców miękkich (truskawki lub maliny) - 904,78 zł/ha (w 2015 r. - 919,05 zł/ha),

- do lnu - 289,94 zł/ha (w 2015 r. - 414,09 zł/ha),

- do konopi włóknistych - 547,59 zł/ha (w 2015 r. - 572,49 zł/ha);

g) płatności niezwiązane do tytoniu: 4,12 zł/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia (w 2015 r. - 4,76 zł/kg) oraz 2,89 zł/kg tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia (w 2015 r. - 3,32 zł/kg).

    Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013, płatności bezpośrednie wypłacane są w okresie od dnia 1 grudnia roku złożenia wniosku do 30 czerwca następującego roku kalendarzowego, tj. od 1.12.2016 do 30.06.2017 r. Niemniej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13.10.2016 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2016 r. (Dz. U. poz. 1705) w 2016 r. rozpoczęcie wypłat płatności, w formie zaliczek nastąpi w terminie wcześniejszym, tj. od 17 października br. Przyznawane one będą z urzędu (nie jest potrzebny dodatkowy wniosek), na terytorium całego kraju.  Zaliczki wypłacane będą w wysokości 70% stawki danej płatności bezpośredniej oraz:

obszaru zatwierdzonego w ramach kontroli administracyjnej jako spełniający warunki do przyznania danej płatności albo

-  liczby zwierząt stwierdzonych w ramach kontroli administracyjnej jako spełniające warunki do przyznania danej płatności.

    Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do 10 października br. kontrole administracyjne zostały zakończone dla ponad 96% wniosków. W pierwszej kolejności zostały naliczone zaliczki dla rolników zamieszkałych na obszarach objętych ograniczeniami na skutek wystąpienia i zagrożenia wystąpienia ASF.

    Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich wypłacane będą do wysokości środków finansowych dostępnych na ten cel w budżecie środków europejskich na realizację Wspólnej Polityki Rolnej.

14 października 2016 r.

DOPŁATY BEZPOŚREDNIE ZA 2016 r. BĘDĄ NALICZANE WEDŁUG KURSU 4,3192 ZŁOTYCH ZA 1 EURO

     Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Europejski Bank Centralny w dniu 30 września 2016 r. ogłosił oficjalny kurs euro, zgodnie z którym będą przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2016 r. Kurs ten wynosi 4,3192 złotych za 1 euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro.    

     W tym roku przyjęty kurs przeliczeniowy jest korzystniejszy niż w roku ubiegłym, kiedy wynosił on 4,2448 zł za euro. Kurs ten jest wyższy o 0,0744 zł. Łączna kwota przeznaczona z budżetu UE na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2016 r. wynosi 3,429 mld euro, tj. około 14,811 miliarda złotych.

     Obowiązujące stawki płatności bezpośrednich na 2016 r. zostaną określone w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o czym poinformujemy po ich opublikowaniu w Dziennikach Ustaw.

1 października 2016 r.

SEMINARIA KRAJOWEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO RSP W I PÓŁROCZU 2017 r.

Informujemy, że zgodnie z przyjętym planem działalności szkoleniowej na 2017 r. Krajowy Związek Rewizyjny RSP organizuje w I półroczu br. 3-dniowe seminaria dla prezesów zarządów i głównych księgowych rolniczych spółdzielni produkcyjnych w następujących terminach:

 • 9-11.05.2017 r. - w Hotelu WITYNG*** w Mikorzynie k. Konina, Mikorzyn 1A, www.wityng.pl (woj. wielkopolskie) - dla RSP z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego oraz części województwa wielkopolskiego;

 • 6-8.06.2017 r. - w Hotelu MANOR w Olsztynie, ul. Kanarkowa 47, www.manorhotel.pl (woj. warmińsko-mazurskie) - dla RSP z województw:, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące programu szkoleniowego, spraw programowo-organizacyjnych i odpłatności za w/w seminaria zostaną przesłane bezpośrednio do poszczególnych spółdzielni i związków spółdzielczych, tak jak dotychczas - drogą pocztową.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

3 marca 2017 r.

POMOC DLA PRODUCENTÓW MLEKA ZA OGRANICZENIE PRODUKCJI

     Informujemy, że Rada Ministrów przyjęła 13 września 2016 r. rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka. Treść rozporządzenia opublikowana została w dniu 15.09.2016 r. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1477.

     W lipcu 2016 r. z powodu trudnej sytuacji na rynkach rolnych Komisja Europejska ogłosiła tzw. pakiet wsparcia rolnictwa, a 9 września zostały opublikowane dwa rozporządzenia dotyczące pomocy dla producentów mleka, tj. rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1612 z dnia 8 września 2016 r. przyznające pomoc na ograniczenie produkcji mleka (Dz. Urz. UE L 242 z 9.09.2016) i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1613 z dnia 8 września 2016 r. przewidujące nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz. Urz. UE L 242 z 9.09.2016). Łączna wysokość pomocy finansowej z budżetu Unii Europejskiej wyniesie 500 mln euro. W ramach pakietu przewidziano wdrożenie pomocy na ograniczenie produkcji mleka w kwocie 150 mln euro w skali UE, a na pomoc dostosowawczą 350 mln euro, z czego dla Polski przewidziana jest kwota 22 670 129 euro. Stawkę pomocy do ograniczenia dostaw mleka określono na poziomie 14 euro do 100 kg mleka.

     Pomoc będzie wypłaca tym producentom, którzy w lipcu 2016 r. sprzedawali mleko do podmiotów skupujących oraz w jednym z wyznaczonych trzymiesięcznych okresów, ograniczą dostawy mleka w stosunku do analogicznego trzymiesięcznego okresu poprzedniego roku kalendarzowego, tzw. okresu referencyjnego:

-            pierwszy okres ograniczenia dostaw mleka: październik - grudzień 2016 r.,

-            drugi okres ograniczenia dostaw mleka: listopad 2016 r. - styczeń 2017 r.,

-            trzeci okres ograniczenia dostaw mleka: grudzień 2016 r. - luty 2017 r.,

-            czwarty okres ograniczenia dostaw mleka: styczeń - marzec 2017 r.

     Terminy składania wniosków o pomoc dla poszczególnych okresów ograniczenia dostaw mleka (do godziny 12.00):

   -       21 września 2016 r. dla pierwszego okresu ograniczenia,

-       12 października 2016 r. dla drugiego okresu ograniczenia,

-       9 listopada 2016 r. dla trzeciego okresu ograniczenia,

-       7 grudnia 2016 r. dla czwartego okresu ograniczenia.

Zwracamy uwagę, że powyższe terminy dotyczą wpływu wniosku do Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, która jest instytucją odpowiedzialną za zadania związane z realizacją przedmiotowej pomocy.

     Minimalna wielkość ograniczenia dostaw mleka, do której producent ma prawo ubiegać się o pomoc wynosi 1500 kg. Jeżeli wielkość ograniczenia dostaw mleka jest wyrażona w litrach, mnoży się ją przez współczynnik 1,03 w celu wyrażenia jej w kilogramach. Pomoc będzie można przyznać do maksymalnie 50% ilości mleka sprzedanego przez producenta do podmiotów skupujących w okresie referencyjnym. Pomoc odnosi się do ilości mleka - stanowiącej różnicę między ilością mleka sprzedaną przez producenta do podmiotów skupujących w okresie referencyjnym a ilością mleka sprzedaną do podmiotów skupujących w okresie ograniczenia dostaw, którego to okresu dotyczył wniosek o przyznanie pomoc.

     Wnioskodawcy nie mogą złożyć więcej niż jednego wniosku o przyznanie pomocy. W przypadku, gdy wnioskodawca złoży więcej niż jeden wniosek, żaden jego wniosek nie jest dopuszczalny. Jednakże wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek dotyczący pierwszego okresu ograniczenia, mogą również złożyć wniosek dotyczący czwartego okresu ograniczenia. Wnioski o przyznanie pomocy dotyczące ograniczenia dostaw mleka poniżej 1500 kg odrzuca się. Z kolei wnioski dotyczące wielkości ograniczenia dostaw mleka powyżej 50% całkowitej ilości, są traktowane tak, jakby zostały złożone w odniesieniu do wielkości ograniczenia dostaw mleka równej 50% całkowitej ilości.

     W zależności od zgłoszonego w skali UE zapotrzebowania na przedmiotową pomoc może zaistnieć potrzeba określenia przez Komisję Europejską współczynnika przydziału pomocy i w konsekwencji zakończenie realizacji mechanizmu wyłącznie na pierwszym okresie redukcji bez możliwości ubiegania się o pomoc w kolejnych okresach redukcji określonych w rozporządzeniu KE.

     Pomoc wypłacana jest wnioskodawcom, którym udzielono zezwoleń na podstawie wniosku o płatność złożonego w terminie 45 dni po końcu okresu ograniczenia. Płatności dokonuje się najpóźniej 90. dnia po końcu okresu ograniczenia, chyba że w toku jest dochodzenie administracyjne.

     Rozporządzenie Rady Ministrów wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tj. 16.09.2016 r. i od tego dnia można skłądać wnioski o przyznanie pomocy. W dniu wejścia w życie rozporządzenia, na stronie Agencji Rynku Rolnego udostępnione zostaną formularze wniosków, jakie producenci ubiegający się o ww. pomoc zobowiązani będą złożyć w oddziałach terenowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta mleka.

Z kolei pomoc dostosowawcza będzie wypłacana producentom mleka lub producentom w innych sektorach hodowlanych, którzy zrealizują jedno lub więcej z następujących działań:

1.      ograniczenie produkcji ponad przewidzianą w ww. rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/1612 dotyczącym pomocy dla dobrowolnej redukcji mleka lub niezwiększanie produkcji,

2.      rolnictwo w małej skali,

3.      stosowanie ekstensywnych metod produkcji,

4.      stosowanie metod produkcji przyjaznych dla środowiska i klimatu,

5.      wdrażanie projektów współpracy,

6.      wdrażanie systemów jakości lub projektów mających na celu promocję jakości i wartości dodanej,

7.      szkolenie w zakresie instrumentów finansowych i instrumentów zarządzania ryzykiem.

     Na spotkaniu zorganizowanym w dniu 12 września br. przez Agencję Rynku Rolnego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztof Jurgiel poinformował, że Polska zgłosi propozycję uzupełnienia tego wykazu o wsparcie stabilizacji i płynności finansowej gospodarstw przy zobowiązaniu producenta do niezwiększania produkcji mleka oraz o uwzględnienie restrukturyzacji gospodarstw, w tym zmianę profilu produkcji.

     Szczegółowe zasady przyznawania i wypłaty pomocy dostosowawczej zostaną określone w polskich aktach wykonawczych wydanych do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1613.

14 września 2016 r.

SEMINARIA KRAJOWEGO ZWIĄZKU

   Wzorem lat ubiegłych Krajowy Związek Rewizyjny RSP organizuje w styczniu i lutym 2017 r. cykl rejonowych spotkań szkoleniowych dla głównych księgowych rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Odbędą się one w następujących terminach:

 • 31.01.2017 r. w Ciechocinku - w Hotelu AMAZONKA Conference & SPA, ul. Traugutta 5 (woj. kujawsko-pomorskie) - dla RSP z województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego (część);
 • 2.02.2017 r. w Warszawie - w siedzibie Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, ul. Żurawia 47 - dla RSP z województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego,  mazowieckiego, podlaskiego, śląskiego i świętokrzyskiego;
 • 7.02.2017 r. we Wrocławiu - w siedzibie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", ul. Dąbrowskiego 42 - dla RSP z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego (część).
 • Tematami seminarium będą:

 1. Wybrane problemy związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego spółdzielni za 2016 r.
 2. Rozliczenie podatków dochodowych od  osób prawnych i od osób fizycznych za 2016 r. - sporządzanie informacji i zeznań PIT oraz CIT.
 3. Zmiany w przepisach o podatkach: VAT, PIT i CIT oraz w przepisach o ubezpieczeniach społecznych - od 1.01.2017 r. 

   Zajęcia szkoleniowe przeprowadzi Pan Krzysztof Kokoszkiewicz - Doradca Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP, a we Wrocławiu również Pani Lidia Szykowska - Ekspert w dziedzinie rachunkowości RSP.

   Pozostałe informacje dotyczące m.in. zasad odpłatności zostaną przesłane w najbliższym czasie do poszczególnych Spółdzielni. 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !

29 grudnia 2016 r.

WARUNKI PRENUMERATY "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" NA 2016 R.

   Cena prenumeraty "Biuletynu Informacyjnego" na 2016 r. nie uległa zmianie i wynosi 520 zł rocznie (w tym podatek VAT 8%). Pozostałe warunki prenumeraty przedstawiamy poniżej.

1.   W 2016 r. Krajowy Związek Rewizyjny RSP zamierza wydać 5-6 numerów "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" w cyklu 2-3 miesięcznym.

2.   Spółdzielnie i organizacje zrzeszone w Krajowym Związku, które opłaciły wpisowe i składki członkowskie za cały okres przynależności do Związku, w tym również za 2015 r. oraz uregulują pierwszą ratę składki za 2016 r. w wysokości określonej w uchwale Nr 262/2015 Rady Krajowego Związku Rewizyjnego RSP z dnia 29.12.2015 r. (treść tej uchwały zamieszczamy poniżej w aktualnościach "Posiedzenie Rady i Zarządu Krajowego Związku"), ale nie mniejszej niż 520 zł - w terminie do 15 lutego 2016 r. - będą otrzymywały 1 komplet "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" bezpłatnie.

3.  Pozostałe spółdzielnie i organizacje spółdzielcze mogą zamawiać prenumeratę "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" na zasadach pełnej odpłatności. Warunkiem uzyskania prenumeraty jest dokonanie wpłaty w wysokości 520 zł za 1 komplet w terminie do 29 lutego 2016 r. na konto Krajowego Związku Rewizyjnego RSP:

PKO Bank Polski S.A. X/O w Warszawie

Nr 85 1020 1156 0000 7802 0062 1128

z podaniem na przelewie (przekazie):

>Prenumerata "Biuletynu Informacyjnego" 2016 r.<

4.   Docierający do naszego banku odcinek przelewu - przekazu oznacza złożenie zamówienia na prenumeratę i od tego momentu będziemy wysyłać "BIULETYN" do odbiorcy. Zwracamy uwagę, iż podstawowym warunkiem terminowego otrzymywania "BIULETYNU" jest podanie na przelewie - przekazie dokładnej nazwy i adresu pocztowego odbiorcy (kod pocztowy, województwo).

    Prenumeratorzy, po dokonaniu wpłaty składek lub opłaty za prenumeratę, otrzymają z Krajowego Związku faktury VAT z potwierdzeniem dokonanej wpłaty i przyjęcia zamówienia.

ZAPRASZAMY DO PRENUMERATY

12 stycznia 2016 r.

SEMINARIA KRAJOWEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO RSP W I PÓŁROCZU 2016 r.

Informujemy, że zgodnie z przyjętym planem działalności szkoleniowej na 2016 r. Krajowy Związek Rewizyjny RSP organizuje w I półroczu br. 3-dniowe seminaria dla prezesów zarządów i głównych księgowych rolniczych spółdzielni produkcyjnych w następujących terminach:

 • 19-21.04.2016 r. - w Hotelu Mały Rzym w Sandomierzu, ul. Okrzei 9 (woj. świętokrzyskie) - dla RSP z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego śląskiego oraz części województwa: mazowieckiego;

 • 17-19.05.2016 r. - w Hotelu Bukowy Dworek**** w Gronowie k. Łagowa, Gronów 23 (woj. lubuskie) - dla RSP z województw:, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego oraz części województwa mazowieckiego i wielkopolskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące programu szkoleniowego, spraw programowo-organizacyjnych i odpłatności za w/w seminaria zostaną przesłane bezpośrednio do poszczególnych spółdzielni i związków spółdzielczych, tak jak dotychczas - drogą pocztową.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

11 marca 2016 r.

POMOC DLA HODOWCÓW RYB SŁODKOWODNYCH I PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ

   Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamieszczony został komunikat w sprawie pomocy dla producentów trzody chlewnej i hodowców ryb słodkowodnych.

   3.12.2015 r. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (rozporządzenie czeka na opublikowanie), w którym przewiduje się:

a) udzielanie pomocy dla podatników podatku rolnego rolników, którzy w 2015 r. prowadzili chów i hodowlę ryb słodkowodnych w na obszarze gmin, w których wystąpiła susza w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich; powyższa pomoc będzie udzielana w wysokości 300 zł na 1 ha zarybionych stawów rybnych w formule pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury co oznacza, że wysokość pomocy nie będzie mogła przekroczyć równowartości 30 tys. euro dla podatnika podatku rolnego,

b) umożliwienie uzyskania wszystkim producentom rolnym, których gospodarstwa położone są na obszarze objętym programem bioasekuracji, w których były w 2015 r. utrzymywane zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia (sus scrofa)bez względu na liczbę tych świń pomocy polegającej na refundacji wydatków poniesionych na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu niezbędnego do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz niezbędnych produktów lub środków do przeprowadzenia tych zabiegów, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych; powyższa pomoc jest udzielana w formie pomocy de minimis w rolnictwie co oznaczana, że jej wysokość nie może przekroczyć równowartości 15 tys. euro dla producenta rolnego.

   Wnioski o pomoc producenci trzody chlewnej z obszaru objętego programem bioasekuracji oraz hodowcy ryb słodkowodnych mogą składać do 14 grudnia 2015 r. w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu ubiegającego się o pomoc.

4 grudnia 2015 r.

OD 11 DO 30 WRZEŚNIA 2015 R. MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O POMOC ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ SUSZĘ ORAZ O WSPARCIE DLA PLANTATORÓW PORZECZKI CZARNEJ

      Informujemy, że na wyjazdowym posiedzeniu, w dniu 31.08.2015 r. Rząd podjął uchwałę w sprawie ustanowienia Programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2015 r. suszy.

W ramach ww. Programu będą realizowane następujące działania:

a)   pomoc finansowa na każdy ha powierzchni upraw, na której wystąpiła susza;

b) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (preferencyjnych) oraz poręczeń i gwarancji spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji;

c)  odroczenie terminu płatności bieżących składek KRUS i rozłożenie ich na dogodne raty (z możliwością umarzania w całości lub w części bieżących składek);

d)  odroczenie terminu płatności umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia oraz udzielenie ulg w opłatach czynszu dzierżawnego wnoszonego przez producentów rolnych;

e)   możliwość stosowania przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym;

f)    zwiększenie limitu na 2015 r. dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego.

      W związku z powyższym znowelizowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z 27.01.2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187, 230 i ...).

      Nowela rozporządzenia określa, że Agencja będzie udzielała pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki Państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i przetwórstwa produktów rolnych dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę.

      Pomoc jest udzielana do wysokości równowartości w złotych 15.000 euro, na wniosek producenta złożony w terminie od 11 do 30 września 2015 r. Wniosek udostępniony zostanie na stronie internetowej Agencji www.arimr.gov.pl Wniosek zawiera: dane adresowe wnioskodawcy; numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; numer identyfikacyjny PESEL lub numer ewidencji podatkowej NIP wnioskodawcy, a w przypadku osoby fizycznej nieposiadającej obywatelstwa polskiego - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Do wniosku należy dołączyć:

     -  kopię protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę, zawierającą powierzchnię owocujących upraw drzew i krzewów owocowych oraz powierzchnię innych upraw, na których wystąpiły szkody;

     -  informacje dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacje o wysokości otrzymanej pomocy publicznej.

      Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody oraz stawki tej pomocy, wynoszącej:

800 zł na 1 ha - powierzchni owocujących drzew i krzewów owocowych,

400 zł na 1 ha - powierzchni innych upraw rolnych.

      Pomoc pomniejszana będzie o 50%, jeżeli w 2015 r. co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk, o których mowa w ustawie z 7.07.2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 577 i 892).

      Pomoc nie przysługuje do powierzchni owocujących w 2015 r. upraw czarnej porzeczki, do której producentowi udzielono pomocy na podstawie rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25.08.2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (rozporządzenie z 25.08.br. oczekuje na opublikowanie w Dzienniku Ustaw), bowiem w rozporządzeniu tym określono pomoc dla producentów owoców czarnej porzeczki, z uwagi na trudną sytuację na tym rynku (niższe ceny od cen notowanych w latach poprzednich).

      Zgodnie z nowelą rozporządzenia producentom owoców porzeczki czarnej pomoc udzielana jest zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) nr 1408/2013 oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Pomoc ta ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

      Stawka pomocy wynosi 600 zł na 1 ha powierzchni owocujących w 2015 r. upraw porzeczki czarnej.

      W przypadku, gdy do powierzchni, na której jest uprawiana porzeczka czarna, zostanie przyznana pomoc de minimis - pomoc w związku z wystąpieniem suszy nie przysługuje do tej powierzchni.  Reguła ta będzie działała również w drugą stronę, a więc w przypadku gdy do powierzchni, na której jest uprawiana porzeczka czarna, zostanie przyznana pomoc w związku z wystąpieniem suszy w 2015 r., to powyższa pomoc de minimis nie będzie przysługiwać do tej powierzchni.

      Wniosek o pomoc producentom porzeczki czarnej zawiera ww. elementy wniosku o przyznanie pomocy poszkodowanym przez suszę oraz numer działki ewidencyjnej, na której jest prowadzona uprawa owocującej czarnej porzeczki, wraz z nazwą obrębu ewidencyjnego, na którym ta działka się znajduje oraz powierzchnię tej działki. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej Agencji.

Do wniosku dołącza się:

      -  oświadczenie albo zaświadczenia dotyczące uzyskanej pomocy de minimis w rolnictwie;

      -  oświadczenie producenta o powierzchni owocujących w 2015 r. upraw porzeczki czarnej, na wskazanej we wniosku działce ewidencyjnej.

      Producenci rolni chcący skorzystać z pomocy do owoców czarnej porzeczki składają wniosek również w terminie do 30 września 2015 r.

Pomoc określona w ww. punktach a-e, w ramach Programu jest udzielana producentom rolnym, w których gospodarstwach powstały szkody z powodu suszy, oszacowane przez komisje powołane przez wojewodów, jeżeli szkody te wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 702/2014 z 25.06.2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 1.07.2014 r.).   

Łączna kwota pomocy określona w Programie, w odniesieniu do jednego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej nie może przekroczyć:

      a)    80% kwoty obniżenia dochodu obliczonego zgodnie z rozporządzeniem nr 702/2014, lub

b)   90% kwoty obniżenia dochodu - dla gospodarstw położonych na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).

      Na realizację pomocy dla plantatorów czarnej porzeczki i przyjętego Programu zabezpieczono środki w budżecie Państwa w kwocie ponad 488 mln zł, z tego:

17 mln zł - na uzupełnienie dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego,

376 mln zł - na dotacje do 1 ha użytków rolnych,

74 mln zł - na dotacje do powierzchni uprawy owocujących drzew i krzewów owocowych,

21,6 mln zł - na pomoc dla plantatorów porzeczki czarnej.

2 września 2015 r.

MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O ROZŁOŻENIE KAR ZA NADPRODUKCJĘ MLEKA W ROKU KWOTOWYM 2014/2015

Informujemy, że z dniem 6.08.2015 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 29.07.2015 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na nieoprocentowane raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1105).

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 6.08.2015 r. ogłosił, że od dnia 13.08.2015 r. do dnia 11.09.2015 r. producenci mleka mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie w formie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015.

Wnioski, na formularzu Kml_P14_f2 należy złożyć do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę dostawcy hurtowego.

Do wniosku o udzielenie przedmiotowej pomocy należy dołączyć:

1.     zaświadczenie albo oświadczenie, dotyczące pomocy de minimis określone w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z

        30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404,

        z późn. zm.);

2.     zaświadczenie lub oświadczenie, dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie określone w art. 37 ust 2 pkt 1

        ustawy z 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

3.     oświadczenie o niezaleganiu:

a)z płatnościami podatków,

b)o opłaceniu składek na ubezpieczenia społeczne.

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej ARR pod adresem  http://www.arr.gov.pl/rynki-rolne-dzialania-arr/wspolpraca-i-organizacja-rynku-mleka/4248-uwaga-producenci-mleka06082015 . Dodatkowo zamieszczony tam został kalkulator (kalkulator - raty) do obliczania orientacyjnej wysokości pomocy de minimis przy rozkładaniu opłaty na nieoprocentowane raty.

W sezonie 2014/2015 krajowa kwota dostaw została przekroczona o 580,3 mln kg, czyli o 5,85%. Tym samym 63,5 tys. producentów rolnych przekroczyło przyznany im limit produkcji mleka. Opłata, jaką Polska musi uiścić z tytułu nadprodukcji wynosi ponad 161,5 mln euro, czyli ok. 659,8 mln zł.

Dla producentów mleka oznacza to obowiązek uiszczenia tzw. opłaty dodatkowej z tytułu przekroczenia kwoty indywidualnej dostaw za rok 2014/2015 w wysokości 90,89 zł za 100 kg mleka wprowadzonego do obrotu ponad przysługujący limit.

7 sierpnia 2015 r.

REKOMPENSATY DLA POSIADACZY ŚWIŃ W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM "PROGRAMU BIOASEKURACJI" W WOJ. PODLASKIM

   Informujemy, że 29 kwietnia 2015 r wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018 (Dz. U. z 2015 r. poz. 517).

   Program bioasekuracji realizowany jest na obszarze województwa podlaskiego, w powiatach: sejneńskim w gminach Giby i Sejny z miastem Sejny; augustowskim w gminach Lipsk i Płaska; białostockim w gminach Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków i Michałowo oraz sokólskim w gminach Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo.

   Posiadacze zwierząt utrzymujący świnie na ww. obszarach zobowiązani są do dostosowania gospodarstw do wymagań bioasekuracji określonych w ww. programie w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. do 29 maja 2015 r.

Wymagania bioasekuracji, poza obecnie obowiązującymi to:

1.  zabezpieczenie gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie w systemie otwartym, podwójnym ogrodzeniem, o co najmniej 1,5 m wysokości, na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem;

2.   wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni;

3.   przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku);

4.   prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, które wjeżdżają na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;

5.   zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;

6.  utrzymywanie świń w gospodarstwach w zamkniętych pomieszczeniach, z wyjątkiem świń utrzymywanych w systemie otwartym;

7.   zapewnienie aby:

a)  osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie utrzymywały własnych świń poza tym gospodarstwem oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą świń w innych gospodarstwach,

b)   do budynków, w których są utrzymywane świnie, nie wchodziły osoby postronne,

c)   osoby przebywające w budynkach inwentarskich używały odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego.

czytaj więcej

WARUNKI PRENUMERATY ''BIULETYNU INFORMACYJNEGO'' NA 2015 R.

Informujemy, że decyzją Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP cena prenumeraty "Biuletynu Informacyjnego" na 2015 r. nie uległa zmianie i wynosi 520 zł rocznie (w tym podatek VAT 8%). Pozostałe warunki prenumeraty przedstawiamy poniżej.

W 2015 r. Krajowy Związek Rewizyjny RSP zamierza wydać 5-6 numerów "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" w cyklu 2-3 miesięcznym.

Spółdzielnie i organizacje zrzeszone w Krajowym Związku, które opłaciły wpisowe i składki członkowskie za cały okres przynależności do Związku, w tym również za 2014 r. oraz uregulują pierwszą ratę składki za 2015 r. w wysokości określonej w uchwale Nr 251/2014 Rady Krajowego Związku Rewizyjnego RSP z dnia 16.12.2014 r. (treść tej uchwały zamieszczamy obok na stronie internetowej Krajowego Związku w linku Członkowie KZRRSP), ale nie mniejszej niż 520 zł - w terminie do 15 lutego 2015 r. - będą otrzymywały 1 komplet - BIULETYNU INFORMACYJNEGO - bezpłatnie.

Pozostałe spółdzielnie i organizacje spółdzielcze mogą zamawiać prenumeratę "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" na zasadach pełnej odpłatności. Warunkiem uzyskania prenumeraty jest dokonanie wpłaty w wysokości 520 zł za 1 komplet w terminie do 28 lutego 2015 r. na konto Krajowego Związku Rewizyjnego RSP:

PKO Bank Polski S.A. X/O w Warszawie

Nr 85 1020 1156 0000 7802 0062 1128

z podaniem na przelewie (przekazie):

Prenumerata "Biuletynu Informacyjnego" 2015 r.

Docierający do naszego banku odcinek przelewu - przekazu oznacza złożenie zamówienia na prenumeratę i od tego momentu będziemy wysyłać "BIULETYN" do odbiorcy. Zwracamy uwagę, iż podstawowym warunkiem terminowego otrzymywania - BIULETYNU - jest podanie na przelewie - przekazie dokładnej nazwy i adresu pocztowego odbiorcy (kod pocztowy, województwo).

Prenumeratorzy, po dokonaniu wpłaty składek lub opłaty za prenumeratę, otrzymają z Krajowego Związku faktury VAT z potwierdzeniem dokonanej wpłaty i przyjęcia zamówienia.

Przypominamy, że niezależnie od wydawania "Biuletynu Informacyjnego", bieżące informacje dotyczące różnych sfer działalności spółdzielni, zamieszczamy na stronie internetowej Krajowego Związku, znajdującej się pod adresem:

www.kzrrsp.pl

Zachęcamy zatem wszystkich Czytelników do systematycznego odwiedzenia naszej strony oraz przesyłania swoich uwag i wniosków drogą elektroniczną na adres e-mail:

kzrrsp@kzrrsp.pl

2 stycznia 2015 r.

 

STAWKI PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH ZA 2014 R.

   1 grudnia br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie naliczanie i wypłatę dopłat bezpośrednich należnych za 2014 r.

   Kwoty stawek tegorocznych płatności ustalone zostały na podstawie kursu euro do złotego, ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny na dzień 30.09.2014 r. w wysokości 4,1776 zł.

   Maksymalna łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie za 2014 r. wynosi ok. 3,409 mld euro, tj. ok. 14,243 mld zł.

   Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wydanych rozporządzeniach z 7 listopada 2014 r. (Dz. U. poz. 1575, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1600, 1601 i 1602) określił następujące stawki płatności za 2014 r.:

Rodzaj Płatności

Stawka płatności

Jednolita Płatność Obszarowa (JPO)

910,87 zł/ha

Płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją)

 1 000,39 zł/ha

Płatność uzupełniająca do skrobi (niezwiązana z produkcją)

 351,69 zł/ha

Płatność niezwiązana do tytoniu - tytoniu odmian Virginia

4,53 zł/kg

Płatność niezwiązana do tytoniu - tytoniu odmian Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia

3,18 zł/kg

Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów)

165,55 zł/tonę

Oddzielna płatność do owoców miękkich

1 569,76 zł/ha

Oddzielna płatność z tytułu cukru (płatność cukrowa)

53,61 zł/tonę

Wsparcie specjalne - płatność do krów

595,30 zł/szt.

Wsparcie specjalne - płatność do owiec

125,32 zł/szt.

Specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych uprawianych w plonie głównym

556,37 zł/ha

   Ponadto Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi określił wysokość środków finansowych na wsparcie specjalne do surowca tytoniowego (płatność do tytoniu):

- odmian tytoniu typu Virginia           - 77.629.834,24 zł;

- odmian tytoniu typu Burley             - 35.176.018,64 zł;

- odmian tytoni ciemnych                  -   8.490.763,12 zł.

19 listopada 2014 r.

Spotkanie konsultacyjne z Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofią Szalczyk

     W dniu 8 lipca 2014 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie Członków Prezydium Rady i Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP z Podsekretarz Stanu Zofią Szalczyk. W spotkaniu udział wzięli: Zygmunt Paśnik - Przewodniczący Rady, Franciszek Miśków i Leszek Sułek - Zastępcy Przewodniczącego Rady, Jacek Staciwa - Prezes Zarządu, Zdzisław Mendak - Zastępca Prezesa Zarządu, Krzysztof Kokoszkiewicz - Doradca Zarządu oraz Stanisław Stec - Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Rolniczej w Poznaniu. Resort Rolnictwa, poza Podsekretarz Stanu Zofią Szalczyk reprezentowały m.in.: Joanna Czapla - Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich, Karolina Załuska - Naczelnik Wydziału Produktów Ogrodniczych, Spółdzielczości Rolniczej i Grup Producentów Rolnych w Departamencie Rynków Rolnych.

   Głównym tematem spotkania, wokół którego trwała dyskusja był dokument przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt. System płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020. Nowy system składa się z elementów obowiązkowych, które państwo członkowskie musi wdrożyć oraz elementów dobrowolnych, których stosowanie uzależnione jest od decyzji danego państwa. Do elementów obowiązkowych w całej UE należą: jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie i płatność dla młodych rolników. Spośród elementów dobrowolnych w systemie płatności bezpośrednich MRiRW proponuje wdrożenie w Polsce: płatności dla małych gospodarstw, płatności związanych z produkcją, przejściowego wsparcia krajowego oraz płatności dodatkowej. Proponowany system płatności bezpośrednich w nowej perspektywie finansowej został skierowany do ogólnospołecznej konsultacji, której termin zakończenia zaplanowano na 11.07.2014 r. Zgłoszone opinie i sugestie będą wzięte pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznych rozstrzygnięć w tym zakresie.

  Przedstawiciele Rady i Zarządu Krajowego Związku przedstawili również wybrane problemy dotyczące funkcjonowania rolniczych spółdzielni produkcyjnych, w tym projektowanego ograniczenia możliwości uzyskania środków finansowych w ramach PROW 2014-2020 oraz zwrócili uwagę na potrzebę wprowadzenia zmiany m.in. w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego dotyczącej uznania rolniczej spółdzielni produkcyjnej za wielorodzinne gospodarstwo rolne.

9 lipca 2014 r.


SEMINARIA KRAJOWEGO ZWIĄZKU

Podobnie, jak w latach poprzednich Krajowy Związek Rewizyjny RSP organizuje w styczniu i lutym 2016 r. cykl rejonowych spotkań szkoleniowych dla głównych księgowych rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Odbędą się one w następujących terminach:

 • 26.01.2016 r. w Hotelu AMAZONKA Conference & SPA w Ciechocinku, ul. Traugutta 5 (woj. kujawsko-pomorskie) - dla RSP z województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego (część);

 • 28.01.2016 r. w Warszawie - w siedzibie Związku LustracyjnegoSpółdzielni Pracy, ul. Żurawia 47 - dla RSP z województw: mazowieckiego, małopolskiego, lubelskiego, łódzkiego, podlaskiego, śląskiego i świętokrzyskiego;

 • 3.02.2016 r. we Wrocławiu - w siedzibie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", ul. Dąbrowskiego 42 - dla RSP z województw: dolnośląskiego i lubuskiego.

  Tematami seminarium będą:

 1. Wybrane problemy związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego spółdzielni za 2015 r. (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa).

 2. Rozliczenie podatków dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych za 2015 r. - sporządzanie informacji i zeznań PIT oraz CIT.

 3. Zmiany w przepisach o podatkach: VAT, PIT i CIT oraz w przepisach o ubezpieczeniach społecznych - od 1.01.2016 r.

  Zajęcia szkoleniowe przeprowadzą Pani Lidia Szykowska - Ekspert w dziedzinie rachunkowości RSP i Pan Krzysztof Kokoszkiewicz - Doradca Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP.

  Pozostałe informacje dotyczące m.in. zasad odpłatności zostaną przesłane w najbliższym czasie do poszczególnych Spółdzielni.

  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !

  12 stycznia 2016 r.SEMINARIA KRAJOWEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO RSP W II PÓŁROCZU 2015 r.

Informujemy, że zgodnie z przyjętym planem działalności szkoleniowej na II półrocze 2015 r. Krajowy Związek Rewizyjny RSP organizuje we wrześniu i październiku br. kolejne 3-dniowe seminaria dla prezesów zarządów i głównych księgowych rolniczych spółdzielni produkcyjnych w następujących terminach:

 • 8-10.09.2015 r. - w Hotelu Bukowy Dworek**** w Gronowie k. Łagowa, Gronów 23 (woj. lubuskie) - dla RSP z województw: dolnośląskiego, lubuskiego oraz części województwa: łódzkiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego;

 • 22-24.09.2015 r. - w Ośrodku Sunbaltic Resort & Spa w Jastarni, ul. Mickiewicza 2-4 (woj. pomorskie) - dla RSP z województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego;

 • 20-22.10.2015 r. - w Hotelu "Zajazd Piastowski" w Kazimierzu Dolnym, ul. Słoneczna 3 (woj. lubelskie) - dla RSP z województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz części woj. mazowieckiego.

Szczegółowe informacje dotyczące programu szkoleniowego, spraw programowo-organizacyjnych i odpłatności za w/w seminaria zostaną przesłane bezpośrednio do poszczególnych spółdzielni i związków spółdzielczych, tak jak dotychczas - drogą pocztową.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

2 lipca 2015 r.

SZKOLENIE DOKSZTAŁCAJĄCE DLA LUSTRATORÓW

Realizując postanowienia zawarte w uchwale Nr 11/2012 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 20.03.2012 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora, uprzejmie informujemy, że Krajowy Związek Rewizyjny RSP, we współpracy z Regionalnymi Związkami Rewizyjnymi RSP organizuje w dniach 4 - 5 listopada 2015 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRS "SCh" w Warszawie-Miedzeszynie okresowe szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe lustratorów.

   Szczegółowe informacje dotyczące programu szkolenia, spraw organizacyjnych i odpłatności za w/w szkolenie zostaną przesłane bezpośrednio do poszczególnych związków spółdzielczych i lustratorów współpracujących z Krajowym Związkiem Rewizyjnym RSP, tak jak dotychczas - drogą pocztową.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

18 września 2015 r.

DO 15 CZERWCA 2015 R. MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH

      Jak informowaliśmy w "Biuletynie Informacyjnym" nr 1-2/2015 r. Komisarz UE ds. rolnictwa Phil Hogan wystąpił z wnioskiem do Komisji Europejskiej, aby z uwagi na unijne opóźnienia administracyjne związane z wdrażaniem Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020, w 2015 r. wydłużyć o 1 miesiąc termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz o płatność niezwiązaną do tytoniu. Polska skorzysta z tej możliwości prawnej i Sejm RP 24 kwietnia br. zmienił dotychczasową ustawę z 5.02.2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2015 r. poz. 308). Senat RP w dniu 7.05.br. nie wniósł poprawek do w/w ustawy. Obecnie ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego czeka na podpis Prezydenta RP. W ustawie określono termin wejścia jej w życie na 15 maja 2015 r.

      Uchwalona zmiana ustawy wydłuża o miesiąc termin złożenia wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności do tytoniu. W związku z powyższym wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu za 2015 r. można składać w terminie od 15 marca do 15 czerwca 2015 r. Zachowana została zasada, że wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do 10 lipca 2015 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

      Ponadto ustawa nowelizująca skraca termin, w którym należy przetrzymywać zwierzęta gospodarskie, do których przysługują dopłaty. Dotychczas ustawa nakazywała, w zależności od gatunku zwierzęcia, posiadać je przez okres oznaczony kalendarzowo lub poprzez wiek zwierzęcia. W przypadku płatności do bydła, krów, kóz nowelizacja wyznacza ten termin jednolicie na 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności. Jedynie w przypadku płatności do owiec, samice muszą znajdować się w posiadaniu beneficjenta w terminie od dnia 20 października do dnia 20 listopada roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności oraz w dniu złożenia wniosku.

      Ustawą nowelizującą w 2015 r. wydłużono również termin składania wniosku o uznanie za rolnika uczestniczącego w systemie dla małych gospodarstw. Wnioski można składać do 10 lipca 2015 r. W tym samym terminie rolnik uczestniczący w systemie dla małych gospodarstw może wystąpić z tego systemu, składając oświadczenie o wystąpieniu z tego systemu.

7 maja 2015 r.

MOŻNA JUŻ SKŁADAĆ WNIOSKI O PŁATNOŚCI OBSZAROWE ZA 2015 R.

   Informujemy, że podobnie jak w latach poprzednich, w okresie od 15 marca do 15 maja 2015 r. można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2015 r. Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem internetowej aplikacji e-wniosek, zamieszczonej na portalu ARiMR. Aby skorzystać z tej formy ubiegania się o takie płatności, trzeba posiadać login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji. Kto je ma, nie musi o nie występować ponownie. W przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego ARiMR, trzeba złożyć specjalny wniosek do kierownika biura powiatowego. Wnioski o przyznanie płatności obszarowych można składać również za pośrednictwem poczty wysyłając je listem poleconym. Złożenie wniosku w terminie do 15 maja br., gwarantuje otrzymanie należnych płatności w pełnej wysokości. Kto nie zdąży i złoży go od 16 maja do 9 czerwca, będzie miał obniżone należne płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia, a wnioski składane po 9 czerwca nie będą rozpatrywane.

   Zwracamy uwagę, że od 2015 r. nastąpiły zmiany w zasadach uzyskania płatności bezpośrednich. Najistotniejsze dotyczą rodzajów płatności (schematów), o które można się ubiegać oraz wymogów, których spełnienie w gospodarstwie rolnym będzie warunkowało przyznanie poszczególnych płatności.

   Od 2015 r. zasada wzajemnej zgodności obejmuje mniejszą niż dotychczas liczbę wymogów i norm Dobrej Kultury Rolnej (DKR). Z jej zakresu zostały usunięte wymogi dotyczące stosowania osadów ściekowych (dotychczasowy SMR 3) oraz chorób zwierząt: pryszczycy, choroby pęcherzykowej świń i choroby niebieskiego języka (dotychczasowe SMR-y 13-15). Zmodyfikowano również wymogi wynikające z dyrektywy ptasiej i siedliskowej (dotychczasowy SMR 1 i 5), tzn. usunięto wymogi obowiązujące na obszarze całego kraju, dotyczące zakazów: umyślnego chwytania oraz zabijania, niszczenia gniazd i jaj oraz płoszenia ptaków objętych ochroną oraz zrywania, niszczenia i uszkadzania jak również zbioru roślin objętych ochroną.

W ramach systemów wsparcia bezpośredniego stosowane są następujące rodzaje płatności:

1. jednolita płatność obszarowa (JPO),

2. płatność za zazielenienie,

3. płatność dla młodych rolników,

4. płatność dodatkowa (redystrybucyjna),

5. płatności związane z produkcją,

6. przejściowe wsparcie krajowe (do tytoniu).

   Środki na realizację płatności bezpośrednich w 2015 r. wynoszą 3.378.604 tys. euro. Stawki poszczególnych płatności oblicza się poprzez podzielenie określonej dla danej płatności rocznej puli środków finansowych przez kwalifikującą się w danym roku do danego rodzaju płatności liczbę hektarów albo zwierząt.

   Środki z tytułu płatności bezpośrednich będą kierowane wyłącznie do tzw. rolników aktywnych zawodowo. W przypadku osób fizycznych lub prawnych, których roczna kwota płatności przekracza 5 000 EUR, płatności nie będą przyznawane, jeśli administrują one portami lotniczymi, wodociągami, trwałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi, jak również świadczą usługi przewozu kolejowego lub usługi w zakresie obrotu nieruchomościami.

   W przypadku gdy działka rolna lub zwierzę, do których rolnik ubiega się o przyznanie płatności, stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, płatności bezpośrednie przysługują posiadaczowi zależnemu. Zatem, w odniesieniu do gruntów, płatności bezpośrednie przysługują osobie, która faktycznie użytkuje grunty , utrzymuje je w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska (zgodnie z normami) oraz wypełnia wymogi zasady wzajemnej zgodności. Płatności nie są przewidziane dla właścicieli, którzy, dysponując jedynie tytułem własności do gruntu, nie prowadzą na nim działalności rolniczej.

   Od 2015 r. jednolita płatność obszarowa (JPO) przysługuje do każdego kwalifikującego się hektara. Szacowana stawka jednolitej płatności obszarowej wyniesie ok. 107 euro/ha. Zwracamy uwagę, iż maksymalna wysokość jednolitej płatności obszarowej, jaką można otrzymać wynosi 150 tys. euro, co stanowi płatność do powierzchnię ok. 1.400 ha.

   Wprowadzona tzw. płatność na zazielenienie przysługuje zasadniczo wszystkim rolnikom. Warto jednak zwrócić uwagę, że aby ją otrzymać rolnicy, którzy posiadają grunty orne o powierzchni ponad 10 ha, muszą wprowadzić dywersyfikację upraw (od 10 do 30 ha - 2 różne uprawy, a powyżej 30 ha - 3 różne uprawy), oraz powyżej 15 ha powinni zachować obszary proekologiczne (stanowiące co najmniej 5% gruntów ornych). Gospodarstwa ekologiczne automatycznie otrzymają płatności za zazielenienie. Płatność za zazielenienie wyniesie ok. 71 euro/ha i może być przyznana rolnikom do gruntów, które są w ich posiadaniu 31 maja br.

   Innym nowym rodzajem płatności obszarowych wprowadzonym od 2015 r. są płatności dla młodych rolników. Generalna zasada mówi o tym, że mogą je otrzymać osoby, które rozpoczynają samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego i które w dniu złożenia po raz pierwszy wniosku o płatność obszarową nie przekroczyły 40. roku życia.

   Zwracamy uwagę, że o wsparcie to od 2015 r. mogą ubiegać się również osoby prawne (np. spółdzielnie), pod warunkiem, że przynajmniej jedna osoba fizyczna, która w pierwszym roku składania przez osobę prawną wniosku o przyznanie płatności dla młodego rolnika nie przekracza 40 lat (tj. nie ukończyła 41 roku życia) oraz, która rozpoczęła sprawowanie kontroli nad osobą prawną w ciągu 5 lat przed dniem złożenia przez osobę prawną pierwszego wniosku o przyznanie płatności dla młodego rolnika. Ponadto, osoba ta sprawuje efektywną i trwałą (długoterminową) kontrolę nad daną osobą prawną w zakresie decyzji dotyczących zarządzania, korzyści i ryzyka finansowego (samodzielnie lub z innymi osobami) - jest członkiem zarządu, a sposób reprezentacji wymaga jego udziału w składaniu oświadczeń woli w imieniu osoby prawnej (np. spółdzielni) - w pierwszym roku składania przez osobę prawną wniosku o przyznanie płatności dla młodego rolnika.

   Płatność, która wynosi ok. 60 euro/ha, może być przyznawania maksymalnie przez 5 lat do powierzchni nie przekraczającej 50 ha. W przypadku osób prawnych, okres 5 lat skracany będzie o liczbę lat, które upłynęły między rozpoczęciem działalności rolniczej przez osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną, a pierwszym złożeniem wniosku o płatność dla młodych rolników przez tę osobę prawną.

   Nowym rodzajem wsparcia jest również tzw. płatność dodatkowa (redystrybucyjna) Przysługuje ona tym rolnikom, którzy posiadają grunt o powierzchni od 3,01 ha do 30 ha (maksymalnie do 27 ha na gospodarstwo). Do pozostałej powierzchni kwalifikowanych hektarów spoza wskazanego przedziału przysługuje jednolita płatność obszarowa (JPO). Stawka płatności dodatkowej wynosi ok. 40 euro/ha.

   W ramach dopłat bezpośrednich można otrzymać tzw. płatności związane z produkcją. Przyznawane będą tym rolnikom, którzy hodują bydło (płatność do 30 szt. zwierząt), krowy (płatność do 30 szt.), owce (samic urodzonych do 15.05.2014 r. włącznie) czy kozy (urodzonych do 15.05.2014 r.) oraz tym, którzy zajmują się produkcją roślinną i uprawiają: buraki cukrowe, ziemniaki skrobiowe, owce miękkie (truskawka, malina), chmiel, rośliny wysokobiałkowe, pomidory, len czy konopie włókniste. Wysokość płatności zależy od rodzaju produkcji i w przypadku zwierząt płacona jest do sztuki, a w przypadku upraw do hektara.

   Zwracamy uwagę, że w przypadku uprawy buraków cukrowych, ziemniaków na skrobia i pomidorów do wniosku należy dołączyć stosowną umowę lub jej poświadczoną kopię, zawartą z odbiorcą, przetwórcą surowca.

   Płatność niezwiązana do tytoniu - płatność w ramach przejściowego wsparcia krajowego (finansowana z budżetu krajowego) przysługuje rolnikowi, który spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej oraz był m.in. wpisany w dniu 14.03.2012 r. do rejestru prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego.

   Szacowana stawka dla płatności niezwiązanej do tytoniu w 2015 r. dla tytoniu odmiany Virginia wynosi ok. 4,31 zł/kg, a dla pozostałych grup 3,01 zł/kg.

   Łącznie na przejściowe wsparcie krajowe w latach 2015-2020 planuje się przeznaczenie kwoty ok. 180 mln EUR.

   Aby ułatwić rolnikom złożenie wniosków o przyznanie płatności obszarowych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak co roku wysyła do nich za pośrednictwem poczty tzw. spersonalizowane wnioski. Są to już częściowo wypełnione przez ARiMR dokumenty na podstawie danych z ostatnio składanego wniosku. Rolnik musi sprawdzić, czy te informacje są aktualne także w tym roku, jeżeli tak - wystarczy uzupełnić wymagane pola, np. podpisać wniosek i złożyć go w ARiMR. W sytuacji, gdy te dokumenty nie dotrą do rolnika, powinien on zgłosić się do biura powiatowego lub oddziału regionalnego ARiMR i tam otrzyma formularz wniosku wraz z załącznikami graficznymi.

   Szerszy materiał dotyczący płatności bezpośrednich za 2015 r. zamieścimy w najbliższym numerze "Biuletynu Informacyjnego".

16 marca 2015 r.

WYŻSZE DOPŁATY BEPOŚREDNIE DLA ROLNIKÓW OBJĘTYCH W 2014 R. DYSCYPLINĄ FINANSOWĄ

   Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rolnicy, którzy otrzymali w 2013 r., dopłaty bezpośrednie wyższe od 2 tys. euro, zostali na podstawie przepisów Komisji Europejskiej objęci tzw. dyscypliną finansową - czyli należne im dopłaty finansowane z budżetu UE zostały obniżone o współczynnik 2,45%.

    Mechanizm ten dotyczył 365,5 tys. rolników, a kwota, którą Polska zwróciła do budżetu UE wyniosła 153,9 mln zł. Takie działanie UE było podyktowane tym, że zaplanowany budżet finansowy na realizację dopłat bezpośrednich za 2013 rok był wyższy od faktycznie dostępnego. Okazało się jednak, że z przekazanych przez Polskę pieniędzy UE wykorzystała tylko ponad milion złoty. Dlatego pozostała część tych środków, czyli 152,3 mln zł zostanie zwrócona rolnikom, którzy ubiegali się w 2014 r. o przyznanie dopłat bezpośrednich i  zostali objęci dyscypliną finansową - czyli należne im płatności są większe od 2 tys. euro. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1227/2014 z 17.11.2014 r. w sprawie ustalenia współczynnika korygującego dla płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2014 i uchylającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 879/2014 (Dz. Urz. UE L 331 z 18.11.2014), współczynnik korygujący płatności bezpośrednich przekraczających 2 tys. euro za 2014 r. wynosi - 1,302214%. Takich rolników jest w 2014 r. nieco ponad 406 tys., a należne im dopłaty, zgodnie z decyzją UE zostaną obniżone o 1,3%, co łącznie daje kwotę ok. 93,5 mln zł. Z różnicy pomiędzy kwotami zwróconymi przez UE Polsce (152,3 mln zł), a obniżeniem dopłat w ramach stosowanej w całej Wspólnocie dyscypliny finansowej w 2014 r. (93,5 mln zł) wynika, że rolnicy otrzymujący w ramach dopłat bezpośrednich ponad 2 tys. euro dostaną wyższe dopłaty bezpośrednie za 2014 r.

    Decyzje administracyjne przyznające rolnikom wyższe dopłaty bezpośrednie wydają kierownicy biur powiatowych ARiMR. Proces ten mógł się rozpocząć dzięki opublikowaniu, 29.12.2014 r.  rozporządzenia Rady Ministrów z 23.12.2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1904).

    Jednocześnie w dniu 29.12.2014 r. na stronach internetowych Biur Powiatowych ARiMR ukazały się obwieszczenia - zawiadomienia o następującej treści:

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu kwot zmniejszonych

płatności bezpośrednich

Na podstawie § 14g rozporządzenia Rady Ministrów z 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 29.12.2014 r. zostały wszczęte z urzędu postępowania administracyjne w sprawie ustalenia beneficjentom końcowym, o których mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.), kwoty zwrotu, o którym mowa w art. 26 ust. 5 tego rozporządzenia, przysługującego tym beneficjentom za rok 2014.

Kwota zwrotu, o którym mowa, zostanie ustalona w drodze decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przyznania płatności bezpośrednich. Do postępowania w sprawie ustalenia kwoty zwrotu, o którym mowa wyżej, stosuje się odpowiednie przepisy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

W związku z powyższym informuję, iż wszyscy zainteresowani beneficjenci mogą zapoznać się z aktami sprawy w godzinach pracy tutejszego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tj. w godz. 7,30 - 15,30 w dni robocze.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                       /-/ Podpis Kierownika BP ARiMR

29 grudnia 2014 r.

SEMINARIA KRAJOWEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO RSP W I PÓŁROCZU 2015 R.

Zgodnie z przyjętym planem działalności szkoleniowej na 2015 r. Krajowy Związek Rewizyjny RSP organizuje w I półroczu br. 3-dniowe seminaria dla prezesów zarządów i głównych księgowych rolniczych spółdzielni produkcyjnych w następujących terminach:

-  19 - 21.05.2015 r. - w Hotelu "Supraśl" w Supraślu, ul. Białostocka 19 (woj. podlaskie) - dla RSP z województw: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego oraz części woj. mazowieckiego;

- 16 - 18.06.2015 r. - w Centrum Kongresów i Rekreacji "Orle Gniazdo" w Szczyrku, ul. Wrzosowa 28A (woj. śląskie) - dla RSP z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego oraz części woj. mazowieckiego.

Szczegółowe informacje dotyczące spraw programowo-organizacyjnych i odpłatności za w/w seminaria zostaną przesłane bezpośrednio do poszczególnych spółdzielni i związków spółdzielczych, tak jak dotychczas - drogą pocztową.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

5 lutego 2015 r.

DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO NA NOWYM WZORZE WNIOSKU

Przypominamy, że od 15 stycznia do 25 czerwca 2015 r. spółdzielnie mogą składać do Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego wnioski o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w okresie od 15 lipca 2014 r. do 15 czerwca 2015 r., tj.

-   zbóż (ozimych, jarych),

-   roślin strączkowych,

-   ziemniaka,

-   mieszanek zbożowych i pastewnych.

Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon oraz uprawy ziemniaka odmiany genetycznie modyfikowanej AMFLORA.

Wnioski o przyznanie dopłat do materiału siewnego należy składać na nowym formularzu Dms_P1_f2 (wersja 7.1 z dnia 13.01.2015 r.), który został wprowadzony Zarządzeniem Nr 5/2015/Z Prezesa Agencji Rynku Rolnego z 13.01.2015 r. w sprawie warunków uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie (do pobrania na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl).

Przypominamy, że od 1.01.2014 r., zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013), łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana (przez ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje) producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w "Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie"oraz zamieścimy w najbliższym numerze "Biuletynu Informacyjnego".

16 stycznia 2015 r.

11 MAJA 2015 R. MIJA TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW POWIATOWYCH IZB ROLNICZYCH

      Przypominamy, że tylko do 11 maja 2015 r. można zgłaszać do komisji okręgowych kandydatów na członków powiatowych izb rolniczych, w wyborach do walnych zgromadzeń izb rolniczych.  Wybory na V kadencję przeprowadzone zostaną w dniu 31 maja 2015 r. Głosowanie odbędzie się od godz. 800 do 1800.

      Przypominamy, że zgodnie z przepisami ustawy z 14.12.1995 r. o izbach rolniczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1079) - członkami izb rolniczych z mocy prawa są:

-       osoby fizyczne i prawne będące płatnikami podatku rolnego (a więc również rolnicze spółdzielnie produkcyjne),

-       osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,  

-       członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

      Z przepisów ustawowych wynika, że wszyscy członkowie samorządu rolniczego mają czynne i bierne prawa wyborcze, co oznacza, że mogą zarówno kandydować w wyborach do walnych zgromadzeń izb rolniczych, w tym do rad powiatowych tych izb, jak również głosować na ustalone listy kandydatów do tych organów.

      Kandydatem na członka rady powiatowej izb rolniczych może być wyłącznie osoba znajdująca się w spisie uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym, w którym kandyduje.

      W imieniu osoby prawnej, w tym rolniczej spółdzielni produkcyjnej, kandyduje jej przedstawiciel, wskazany przez władze tej osoby, uprawniony do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych (zarząd spółdzielni).

      Zgłoszenia do komisji okręgowej dokonuje osobiście kandydat lub upoważniona przez niego osoba albo przedstawiciel osoby prawnej (RSP) wskazany przez władze tej osoby.

      Osoba fizyczna zgłaszająca swoją kandydaturę, w tym członek RSP posiadający w spółdzielni wkłady gruntowe, powinna dołączyć do tego zgłoszenia listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze w tym okręgu wyborczym, a w okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi mniej niż 50 - listę co najmniej 10% członków danej izby posiadających czynne prawo wyborcze w tym okręgu, popierających zgłoszenie kandydata.

      W przypadku osoby prawnej (RSP) do zgłoszenia należy dołączyć dokument wystawiony przez władze tej osoby o ustanowieniu przedstawicielem kandydującego w wyborach do rady powiatowej izb rolniczych.

      Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie.

      Zasady i tryb przeprowadzania wyborów oraz zgłaszania kandydatów na członków powiatowych izb rolniczych reguluje uchwała nr 8/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z 1.12.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Uchwała dostępna jest na stronie internetowej Krajowej Rady Izb Rolniczych www.krir.pl w zakładce wybory do izb rolniczych.

      Biorąc pod uwagę ustawowe uprawnienia izb rolniczych, których głównym celem jest działanie na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentowania interesów zrzeszonych w nich producentów rolnych wobec organów władz administracyjnych i samorządowych działających na szczeblu krajowym i regionalnym oraz doświadczenia zdobyte w blisko 20-letnim okresie funkcjonowania samorządu izb rolniczych, ważną sprawą staje się potrzeba szerszego niż dotychczas włączenia się do prac tego samorządu również przedstawicieli rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz ich członków z wkładami gruntowymi.

6 maja 2015 r.

POMOC DLA ROLNIKÓW Z WOJ. PODLASKIEGO ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ DZIKI W 2014 R.

   Informujemy, że do 31 marca 2015 r. w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rolnicy z woj. podlaskiego, których gospodarstwa położone są na obszarach ochronnych lub obszarach objętych ograniczeniami, wyznaczonych w związku z występowaniem u dzików na tym terenie afrykańskiego pomoru świń (ASF), mogą składać wnioski o przyznanie pomocy za szkody spowodowane w uprawach rolnych wyrządzone przez dziki w 2014 r.

   Przypominamy, że obszary te zostały wymienione w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z 9.10.2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 1014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014), a zasady postępowania w tych obszarach określono w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z 31.03.2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2014 r. poz. 420, z późn. zm.).

   Wysokość pomocy stanowić będzie równowartość szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez dziki, oszacowanych przez specjalny zespół, powołany przez Dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Z tym, że wysokość pomocy będzie pomniejszona o rekompensaty otrzymane z kół łowieckich oraz o wartość wsparcia, którą rolnik otrzymał w grudniu 2014 r. - wówczas również Agencja wypłaciła rolnikom z wymienionych wyżej terenów pomoc za szkody spowodowane przez dziki w wysokości 1 mln 440 tys. zł.

   Wsparcie będzie przyznawane w formie pomocy de minimis. Oznacza to, że rolnik może otrzymać maksymalnie równowartość 15 tys. euro. Rząd na pomoc dla rolników przeznaczył kwotę w wysokości 6,1 mln zł.

Do wniosku trzeba dołączyć m.in.

1)  oświadczenie producenta rolnego, o tym czy uzyskał:

- odszkodowanie z tytułu szkód, przyznawane na podstawie przepisów prawa łowieckiego, a jeżeli uzyskał takie odszkodowanie - również o jego wysokości,

- pomoc, o której mowa w § 14f rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (tj. za szkody wyrządzone przez dziki w 2014 r.), a jeżeli uzyskał taką pomoc - również o jej wysokości;

2) oświadczenie producenta rolnego, że w przypadku otrzymania pomocy z tego programu nie będzie ubiegał się o odszkodowanie przyznawane na podstawie przepisów prawa łowieckiego z tytułu wyrządzonych szkód przez dziki.

   Wniosek (II nabór) o udzielenie pomocy finansowej o charakterze de minimis w rolnictwie producentowi rolnemu, który w 2014 r. poniósł szkody w uprawach rolnych wyrządzonych przez dziki jest do pobrania ze strony internetowej Agencji www.arimr.gov.pl lub Pobierz wniosek (format xlsx).

26 lutego 2015 r.

Najserdeczniejsze Życzenia

zdrowych, spokojnych i pełnych wiosennej radości

Świąt Wielkanocnych

oraz dużo optymizmu

i pogody ducha każdego dnia

 

składają

Rada, Zarząd i pracownicy

Krajowego Związku Rewizyjnego

          Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

Warszawa, kwiecień 2015 r.

SEMINARIA KRAJOWEGO ZWIĄZKU

     Wzorem lat ubiegłych Krajowy Związek Rewizyjny RSP organizuje w styczniu i lutym 2015 r. cykl rejonowych spotkań szkoleniowych dla głównych księgowych rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Odbędą się one w następujących terminach:

 • 22.01.2015 r. w Sali Biesiadnej "GALA" w Nowym Zbrachlinie 11 (gmina Waganiec - woj. kujawsko-pomorskie) dla RSP z województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego (część) i zachodniopomorskiego;
 • 28.01.2015 r. we Wrocławiu - w siedzibie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", ul. Dąbrowskiego 42 - dla RSP z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego (część);
 • 4.02.2015 r. w Warszawie - w siedzibie Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, ul. Żurawia 47 - dla RSP z województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego, śląskiego i świętokrzyskiego;

Tematami seminarium będą:

1.  Wybrane problemy związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego spółdzielni za 2014 r. (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa).

2.  Rozliczenie podatków dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych za 2014 r. - sporządzanie informacji i zeznań PIT oraz CIT.

3.  Zmiany w przepisach o podatkach: VAT, PIT i CIT od 1.01.2015 r.

    Zajęcia szkoleniowe przeprowadzą: Pani Lidia Szykowska - Ekspert w dziedzinie rachunkowości RSP, Pan Krzysztof Kokoszkiewicz - Doradca Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP.

    Pozostałe informacje dotyczące m.in. zasad odpłatności zostaną przesłane w najbliższym czasie drogą pocztową do poszczególnych Spółdzielni.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !

30 grudnia 2014 r.

Warunki prenumeraty "Biuletynu Informacyjnego na 2014 r.

Informujemy, że cena prenumeraty "Biuletynu Informacyjnego" na 2014 r. nie uległa zmianie i wynosi 520 zł rocznie (w tym podatek VAT 8%). Pozostałe warunki prenumeraty przedstawiamy poniżej:

1. W 2014 r. Krajowy Związek Rewizyjny RSP zamierza wydać 5-6 numerów "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" w cyklu 2-3 miesięcznym.

2. Spółdzielnie i organizacje zrzeszone w Krajowym Związku, które opłaciły wpisowe i składki członkowskie na cały okres przynależności do Związku, w tym również za 2013 r. oraz uregulują pierwszą ratę składki za 2014 r. w wysokości określonej w uchwale Nr 228/2013 Rady Krajowego Związku Rewizyjnego RSP z dnia 17.12.2013 r. (treść tej uchwały  kliknij tutaj), ale nie mniejszej niż 520 zł - w terminie do 15 lutego 2014 r. - będą otrzymywały 1 komplet "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" bezpłatnie.

3. Pozostałe spółdzielnie i organizacje spółdzielcze mogą zamawiać prenumeratę "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" na zasadach pełnej odpłatności. Warunkiem uzyskania prenumeraty jest dokonanie wpłaty w wysokości 520 zł za 1 komplet w terminie do 28 lutego 2014 r. na konto Krajowego Związku Rewizyjnego RSP:

PKO Bank Polski S.A. X Oddz. w Warszawie

Nr 85 1020 1156 0000 7802 0062 1128

z podaniem na przelewie (przekazie):

< Prenumerata "Biuletynu Informacyjnego" 2014 r. >

4. Docierający do naszego banku odcinek przelewu - przekazu oznacza złożenie zamówienia na na prenumeratę i od tego momentu będziemy wysyłać "BIULETYN" do odbiorcy. Zwracamy uwagę, iż podstawowym warunkiem terminowego otrzymywania "BIULETYNU" jest podanie na przelewie - przekazie dokładnej nazwy i adresu odbiorcy (kod pocztowy, województwo).

   Prenumeratorzy, po dokonaniu wpłaty składek lub opłaty za prenumeratę, otrzymają z Krajowego Związku faktury VAT z potwierdzeniem dokonanej wpłaty i przyjęcia zamówienia.

UWAGA!

   Przypominamy, że niezależnie od wydawania "Biuletynu Informacyjnego", bieżące informacje dotyczące różnych sfer działalności spółdzielni, zamieszczamy na stronie internetowej Krajowego Związku, znajdującej się pod adresem:

www.kzrrsp.pl

   Zachęcamy zatem wszystkich Czytelników do systematycznego odwiedzenia naszej strony oraz przesyłania swoich uwag i wniosków drogą elektroniczną na adres e-mail:

kzrrsp@kzrrsp.pl

APEL ZGROMADZENIA OGÓLNEGO KRS W SPRAWIE WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH

    Informujemy, że Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej kieruje do wszystkich spółdzielców i spółdzielni Apel w sprawie mających się odbyć w dniu 16 listopada 2014 r. wyborów samorządowych.

Apel

Zgromadzenia Ogólnego

Krajowej Rady Spółdzielczej

z dnia 28 października 2014 roku

w sprawie tegorocznych wyborów samorządowych

   W listopadzie 2014 roku odbędą się wybory do wszystkich organów samorządu terytorialnego. Z mocy prawa samorząd terytorialny tworzy wspólnoty samorządowe, które określają samodzielnie strategię rozwoju swojego obszaru i warunki zmierzające do podnoszenia poziomu życia swoich mieszkańców.

   Nasze spółdzielnie funkcjonują na poziomie lokalnym, stąd też kluczowe znaczenie dla ich trwania i rozwoju ma uwzględnienie roli i znaczenia spółdzielczości w programach rozwoju lokalnych środowisk formowanych przez samorząd terytorialny.

   Zgodnie z zasadą troski o społeczność lokalną, spółdzielnie, zarówno jako podmioty gospodarcze, jak i jako organizacje społeczne, pracują na rzecz rozwoju danej społeczności. Uwzględnienie zasady troski o społeczność lokalną (ujętej w Kodeksie Dobrych Praktyk Spółdzielczych zatwierdzonym w dniu 22 listopada 2008 roku przez IV Kongres Spółdzielczości) w ramach realizacji lokalnych polityk przez organy samorządu terytorialnego niewątpliwie wymaga zaangażowania przedstawicieli ruchu spółdzielczego oraz organizacji spółdzielczych w zbliżające się wybory samorządowe.

Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej apeluje o:

- przeprowadzenie rzetelnej oceny dotychczasowej współpracy podmiotów spółdzielczych z organami samorządu terytorialnego i wpływu dotychczasowych decyzji organów samorządu terytorialnego na aktualny stan lokalnej gospodarki spółdzielczej. Wnioski z tej oceny będą stanowić wiarygodny materiał dla ustalenia rzeczywistej współpracy pomiędzy organami samorządu terytorialnego a organizacjami spółdzielczymi oraz będą stanowić podstawę udzielenia poparcia przez lokalnych przedstawicieli ruchu spółdzielczego konkretnym listom wyborczym lub konkretnym kandydatom;

-  pełną spółdzielczą solidarność w okresie przedwyborczym w zakresie czynnego korzystania z praw wyborczych przez członków, pracowników, działaczy spółdzielczych i ich rodzin w wyborach samorządowych;

-  oddanie głosów na kandydatów dysponujących dorobkiem z zakresu ruchu spółdzielczego, wywodzących się z ruchu spółdzielczego, wspierających ruch spółdzielczych i deklarujących dalsze wsparcie dla trwania i rozwoju lokalnych organizacji spółdzielczych.

   Osiągnięcie powyższych celów, zdaniem Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, będzie możliwe poprzez podjęcie następujących działań:

 • zawieranie międzyspółdzielczych porozumień wyborczych dla organizowania poparcia dla kandydatów przyjaznych dla rozwoju spółdzielczych form aktywności ludzi;
 • promowanie w wyborach samorządowych kandydatów wywodzących się z lokalnego ruchu spółdzielczego oraz dysponujących dorobkiem w zakresie działalności na rzecz spółdzielczości lokalnej;
 • podejmowanie merytorycznej współpracy przedwyborczej z komitetami wyborczymi, strukturami samorządowymi i zawodowymi w zakresie konstrukcji programów wyborczych odwołujących się do promowania zasad i wartości spółdzielczych utrwalonych w ramach polskiego i międzynarodowego ruchu spółdzielczego;
 • wykorzystanie bazy organizacyjnej i technicznej organizacji spółdzielczych dla wsparcia kampanii wyborczych kandydatów związanych z ruchem spółdzielczym i wspierających jego rozwój.

   Spółdzielnie stanowią niezwykle istotny element gospodarki, co jest widoczne szczególnie na rynkach lokalnych. Sprzyjają one konsolidacji kapitału w rękach lokalnych społeczności i wspólnot samorządowych. W tych warunkach zaangażowanie przedstawicieli ruchu spółdzielczego i organizacji spółdzielni w zbliżających się wyborach samorządowych przyczyni się do zniwelowania zarówno typowego dla kapitalizmu, ustawicznego osłabiania spółdzielczości na rzecz silniejszych kapitałowo struktur transnarodowych, jak i dehumanizacji gospodarki.

   Ewentualne uzyskanie wystarczającego poparcia wyborczego przez kandydatów wyłonionych i wspieranych przez spółdzielców przyczyni się niewątpliwie do wsparcia przez samorząd działań na rzecz rozwoju wspólnotowych form aktywności ludzi. Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej wyraża przekonanie, że przedwyborcza konsolidacja spółdzielców wokół realizacji działań zawartych w niniejszym apelu, pozytywnie wpłynie na pogłębienie wzajemnej współpracy międzyspółdzielczej, pozwoli wyłonić do struktur samorządowych osoby wspierające ruch spółdzielczy, a tym samym umożliwi ukierunkowanie samorządowych polityk na sprawy spółdzielczości lokalnej i stanowić będzie okazję do utrwalenia w opinii publicznej pozytywnego wizerunku ruchu spółdzielczego i jego zaangażowanych społecznie przedstawicieli.

Warszawa, dn. 28.10.2014 r.

DOPŁATY BEZPOŚREDNIE ZA 2014 R. BĘDĄ NALICZANE WEDŁUG KURSU 4,1776 ZŁ ZA 1 EURO

    Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Europejski Bank Centralny w dniu 30 września 2014 r. ogłosił oficjalny kurs euro, zgodnie z którym będą przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2014 r. Kurs ten wynosi 4,1776 złotych za 1 euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro.    

    W tym roku przyjęty kurs przeliczeniowy jest mniej korzystny niż w roku ubiegłym, kiedy wynosił on 4,2288 zł za euro. Kurs ten jest niższy o 0,0512 zł. Łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2014 r. wynosi ok. 3,5 mld euro, tj. około 14,6 miliarda złotych.    

Wstępne szacowane stawki płatności w 2014 r. będą wynosić:

- jednolita płatność obszarowa (JPO) - 910,87 zł/ha;

- płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją) - 1 000,39 zł/ha;

- płatność uzupełniająca do skrobi (płatność niezwiązana z produkcją) - 351,69 zł/tonę;

- płatność uzupełniająca do tytoniu (płatność niezwiązana z produkcją) - 4,53 zł/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia oraz 3,18 zł/kg tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia;

- oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) - 165,55 zł/tonę;

- oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich - 1 569,76 zł/ha;

- płatność cukrowa - 53,61 zł/tonę;

- płatność do krów - 595,30 zł/szt.

- płatność do owiec - 125,32 zł/szt.

- specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych - 556,37 zł/ha.

   Szczegółowe stawki płatności bezpośrednich za 2014 r. zostaną opublikowane w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.    

   Zgodnie z przepisami unijnymi, ARiMR rozpocznie wypłatę płatności bezpośrednich od dnia 1 grudnia 2014 r., a zakończy 30 czerwca 2015 r.

2 października 2014 r.

SZKOLENIE DOKSZTAŁCAJĄCE DLA LUSTRATORÓW

Realizując postanowienia zawarte w uchwale Nr 11/2012 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 20.03.2012 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora, uprzejmie informujemy, że Krajowy Związek Rewizyjny RSP, we współpracy z Regionalnymi Związkami Rewizyjnymi RSP organizuje w dniach 6 - 7 listopada 2014 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRS "SCh" w Warszawie-Miedzeszynie okresowe szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe lustratorów.

   Szczegółowe informacje dotyczące programu szkolenia, spraw organizacyjnych i odpłatności za w/w szkolenie zostały przesłane bezpośrednio do poszczególnych związków spółdzielczych i lustratorów współpracujących z Krajowym Związkiem Rewizyjnym RSP, tak jak dotychczas - drogą pocztową.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 

Seminaria Krajowego Związku Rewizyjnego RSP w II półroczu 2014 r.

   Informujemy, że zgodnie z przyjętym planem działalności szkoleniowej na II półrocze 2014 r. Krajowy Związek Rewizyjny RSP organizuje we wrześniu i październiku br. kolejne 3-dniowe seminaria dla prezesów zarządów i głównych księgowych rolniczych spółdzielni produkcyjnych w następujących terminach:

2 - 4.09.2014 r. - w "Dworze Prawdzica" w Gdańsku - Jelitkowie, ul. Piastowska 198 (woj. pomorskie);

30.09 - 2.10.2014 r. - w Hotelu "Las" w Piechowicach, ul. Turystyczna 8 (woj. dolnośląskie);

14 - 16.10.2014 r. - w Centrum Kongresów i Rekreacji "Orle Gniazdo" w Szczyrku, ul. Wrzosowa 28A (woj. śląskie).

   Szczegółowe informacje dotyczące programu szkoleniowego, spraw organizacyjnych i odpłatności za w/w seminaria zostaną przesłane bezpośrednio do poszczególnych spółdzielni i związków spółdzielczych, tak jak dotychczas - drogą pocztową.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

22 lipca 2014 r.

ARiMR przystąpiła do naliczania dopłat bezpośrednich za 2013 r.

   2 grudnia br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła naliczanie i wypłatę dopłat bezpośrednich należnych za 2013 r.

   Kwoty stawek tegorocznych płatności ustalona została na podstawie kursu euro do złotego, przez Europejski Bank Centralny na dzień 30.09.2013 r. w wysokości 4,2288 zł.

   Przewiduje się, że łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie za 2013 r. wyniesie ok. 3,53 mld euro, tj. ok. 14,9 mld zł.

   Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wydanych rozporządzeniach z 14, 19 i 28.11.br. określił następujące stawki płatności za 2013 r.:

Rodzaj Płatności

Stawka płatności

Jednolita Płatność Obszarowa (JPO)

830,30 zł/ha

Płatność uzupełniająca do powierzchni grupy upraw podstawowych (UPO)

139,39 /ha

Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce)

238,93 zł/ha

Płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 rok

1 263,50 zł/ha

Płatność niezwiązana do tytoniu - tytoń Virginia

5,75 zł/kg

Płatność niezwiązana do tytoniu - tytoń pozostały

4,02 zł/kg

Specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych

719,43 zł/ha

Wsparcie specjalne - płatność do krów

602,60 zł/szt.

Wsparcie specjalne - płatność do owiec

126,86 zł/szt.

Oddzielna płatność z tytułu cukru

54,10 zł/tonę

Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów)

167,44 zł/tonę

Płatność niezwiązana do skrobi

449,44 zł/tonę

Oddzielna płatność do owoców miękkich

1 579,54 zł/ha

2 grudnia 2013 r.

DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO NA NOWYM WZORZE WNIOSKU

Przypominamy, że od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. spółdzielnie mogą składać do Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego wnioski o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu (lub sadzenia) materiału siewnego (lub sadzeniaków)w okresie od 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r., tj.

-    zbóż ozimych,

-    zbóż jarych,

-    roślin strączkowych,

-    ziemniaka,

-    mieszanek zbożowych i pastewnych.

    Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon oraz uprawy ziemniaka odmiany genetycznie modyfikowanej AMFLORA.

    Wnioski o przyznanie dopłat do materiału siewnego należy składać na nowym formularzu [Dms_P1_f2], który został wprowadzony Zarządzeniem Nr 4/2014/Z Prezesa Agencji Rynku Rolnego z 14.01.2014 r. w sprawie warunków uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie (do pobrania na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl).

    Informujemy, że od 1.01.2014 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013). Zgodnie z art. 3 ust. 2 tego rozporządzenia łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana (przez ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje) producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro.

    Przypominamy, że stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany pozostają bez zmian i wynoszą odpowiednio:

-    100 zł - w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych;

-    160 zł - w przypadku roślin strączkowych;

-    500 zł - w przypadku ziemniaków.

    Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w "Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie".

20 stycznia 2014 r.

Podsumowanie dostaw mleka w roku kwotowym 2012/2013

   Agencja Rynku Rolnego w Komunikacie z 28.11.2013 r. poinformowała, że w wyniku weryfikacji dostarczonego mleka przez producentów ilość skupionego mleka za rok kwotowy 2012/2013 wyniosła 9,821 mld kg. Tym samym krajowa kwota dostaw na dzień 27.11.2013 r.została przekroczona o ponad 13 mln kg, czyli o 0,14%. Liczba dostawców hurtowych, którzy przekroczyli swoje limity wynosi ponad 57 tysięcy. Wysokość opłaty za 100 kg przekroczenia kwoty krajowej w roku kwotowym 2012/2013 wynosi 27,83 EUR.

   Po zastosowaniu współczynnika realokacji opłata za przekroczenie kwoty indywidualnej dostaw za każde 100 kg wynosi po zaokrągleniu 3,23 zł.

   Wobec powyższego opłata, jaką Polska musi uiścić z tytułu nadprodukcji wynosi, ponad 3,7 mln EUR, co stanowi ok. 15,6 mln PLN.

   ARR podkreśla, że tak niewielkie przekroczenie, to efekt wielkiego zaangażowania dostawców hurtowych, podmiotów skupujących oraz przetwórców, którzy już w połowie roku kwotowego (po informacjach ARR i MRiRW) dostosowali dostawy do sytuacji rynkowej i indywidualnych kwot dostaw. Ponadto w sezonie 2012/13 nastąpiło ok. 28 tys. transferów kwot dostaw hurtowych, na ok. 470 mln kg mleka.

Posiedzenie Rady i Zarządu Krajowego Związku

    W dniu 17.12.2013 r. odbyło sie pierwsze posiedzenie Rady wybranej na VI Krajowym Zjeździe Delegatów Członków KZRRSP. Zostało ono zwołane przez Władysława Kołodzieja - Przewodniczacego Zjazdu w celu wyboru Prezydium Rady i Komisji Rewizyjnej oraz omówienia spraw organizacyjnych na najbliższy okres.

    Członkowie Rady postanowili, że w obecnej kadencji Prezydium Rady funkcjonować będzie w 6-osobowym składzie, tj. Przewodniczący Rady, dwóch Zastępców Przewodniczącego, Sekretarz oraz dwóch Członków, przy czym jednym z nich będzie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Członkowie Rady spośród siebie wybrali Prezydium Rady i 3-osobową Komisję Rewizyjną. Podział funkcji w Radzie i Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco:

RADA

PREZYDIUM RADY

ZYGMUNT PAŚNIK

Przewodniczący Rady

Prezes Zarządu 

RSP Sulmierzyce

(woj. łódzkie)

FRANCISZEK MIŚKÓW

Zastępca Przewodniczącego

Wiceprezes Zarządu

Opolskiego Związku Rewizyjnego RSP

(woj. opolskie)

LESZEK SUŁEK

Zastępca Przewodniczącego

Prezes Zarządu

RSP "Przełom" Linowo

(woj. kujawsko-pomorskie)

WŁADYSŁAW KOŁODZIEJ

Sekretarz

Prezes Zarządu

Regionalnego Związku Spółdzielni Produkcji Rolnej w Rzeszowie

(woj. podkarpackie)

TERESA KOŚMICKA

Członek Prezydium

Prezes Zarządu

Spółdzielni Produkcji Rolnej "Agrofirma" Skórzewo;

Zastępca Przewodniczącego Rady

Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Rolniczej w Poznaniu

(woj. wielkopolskie)

ANNA ŚWIERGUŁA-ZĘBALA

Członek Prezydium

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Prezes Zarządu

Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Rolniczej w Katowicach

(woj. śląskie)

CZŁONKOWIE

KAZIMIERZ CZAPIEWSKI

Prezes Zarządu

RSP Rzecko

(woj. zachodniopomorskie)

JAN FILIPOWIAK

Prezes Zarządu

Rolniczej Korporacji Spółdzielczej Czempiń;

Członek Rady

Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Rolniczej w Poznaniu

(woj. wielkopolskie)

ZBIGNIEW HERZBERG

Prezes Zarządu

RSP Olszewka

(woj. kujawsko-pomorskie)

JÓZEF ŁOPUCH

Prezes Zarządu

RSP Miechowice

(woj. dolnośląskie)

ZDZISŁAW MAJOWICZ

Prezes Zarządu

Rejonowego Związku Rewizyjnego RSP w Lesznie

(woj. wielkopolskie)

ANDRZEJ PRZEBIEROWSKI

Prezes Zarządu

RSP "Nadbużanka" Kryłów

(woj. lubelskie)

BERNARD RADLOK

Prezes Zarządu

RSP Kuniów

(woj. opolskie)

KATARZYNA STEFANIAK

Wiceprezes Zarządu

Rejonowego Związku Lustracyjnego Spółdzielni Produkcji Rolnej "RCoop" w Chodzieży

(woj. wielkopolskie)

MIECZYSŁAW TABISZEWSKI

Prezes Zarządu

RSP Przezwody

(woj. świętokrzyskie)

JANUSZ WESOŁOWSKI

Prezes Zarządu

Spółdzielczej Agrofirmy Plebanka

(woj. kujawsko-pomorskie)

JÓZEF WRONA

Prezes Zarządu

RSP "Jedność" Boleścin

(woj. dolnośląskie)

KOMISJA REWIZYJNA

ANNA ŚWIERGUŁA-ZĘBALA

Przewodnicząca

ANDRZEJ PRZEBIEROWSKI

Zastępca Przewodniczącej

ZDZISŁAW MAJOWICZ

Członek  W dalszej części posiedzenia, poświęconej sprawom wewnątrzorganizacyjnym podjęto m.in. uchwałę w sprawie wysokości oraz trybu i terminu wnoszenia składek za 2014 r.

    Uchwała ta powtarza generalnie postanowienia zawarte w uchwale nr 208/2012 Rady Krajowego Związku z 18.12.2012 r, dotyczącej składek członkowskich za 2013 r.

    Jedyną zmianą, jaką wprowadzono do w/w uchwały, jest nowy ust. 3 w § 1 określający, iż spółdzielnie postawione w stan likwidacji lub upadłości, w których liczba członków pracujących na koniec ubiegłego roku wynosi "0", powinny opłacać składkę w wysokości odpowiadającej pierwszemu z wymienionych w ust. 2 progów (do 15 członków), tj. 2 000,00 zł rocznie. Pełna treść uchwały nr 228/2013 - kliknij tutaj

W odrębnej części posiedzenia dokonano uroczystego podsumowania XIII Edycji Rankingu Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych za 2012 r. organizowanego przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy przy współudziale Krajowego Związku Rewizyjnego RSP i Krajowej Rady Spółdzielczej. W uroczystości uczestniczyli: Alfred Domagalski - Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, przedstawiciele Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego z prof. dr hab. Jackiem Kulawikiem na czele oraz Prezesi Zarządów Spółdzielni wyróżnionych w XIII Edycji Rankingu RSP za 2012 r. 

Laureatom pierwszych 10 miejsc wręczono puchary i listy gratulacyjne. Wyróżnienia otrzymały:

- za I miejsce   -   Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Stara Kamienica (woj. dolnośląskie) - puchar Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej;

- za II miejsce  -   Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne Baszewice (woj. zachodniopomorskie) - puchar Rady i Zarządu KZR RSP;

- za III miejsce -   Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Krzywa (woj. podlaskie) - puchar Rady i Zarządu KZR RSP.

Za zajęcie miejsc od IV do X - pamiątkowe grawertony i listy gratulacyjne od Rady i Zarządu KZR RSP otrzymały:

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Kretlewo (woj. zachodniopomorskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Kujakowice Górne (woj. opolskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rostkowice (woj. opolskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Ponięcice (woj. śląskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Jedność" Rów (woj. zachodniopomorskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Wydrowice (woj. opolskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Gronowice (woj. opolskie).

Wyróżnionym Spółdzielniom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w następnych edycjach Rankingu RSP oraz w innych rywalizacjach krajowych i regionalnych.

Szczegółowe wyniki XIII Edycji Rankingu za 2012 r. podajemy w zakładce Ranking RSP.

Szerzej o posiedzeniu Rady i Zarządu poinformujemy w najbliższym numerze "Biuletynu Informacyjnego".

ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2014 r.

     Zgodnie z unijnymi zasadami od 15 marca 2014 r. do ARiMR można składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowych oraz wnioski o wypłatę pomocy na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne w ramach PROW 2007-2013 za 2014 r. Jeżeli ktoś zdecydował się na złożenie swojego wniosku już pierwszego dnia naboru, mógł tego dokonać drogą elektroniczną przez Internet lub wysłać go pocztową przesyłką rejestrowaną, ponieważ dzień 15 marca wypadał w sobotę, zatem biura powiatowe ARiMR były wtedy nieczynne. Pozostali rolnicy, którzy będą chcieli złożyć swój wniosek osobiście, mogą to uczynić od poniedziałku 17 marca. Wnioski o przyznanie wymienionych wyżej rodzajów płatności można składać do 15 maja br.

     Rolnicy, którzy złożą swoje wnioski po tym terminie, ale nie później niż do 9 czerwca 2014 r., otrzymają pomniejszone należne im płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Zmiany do już złożonego wniosku można składać bez żadnych sankcji finansowych do 2 czerwca 2014 r. Korekty wniosków złożone po tym terminie, ale nie później niż do 9 czerwca, będą obarczone sankcjami finansowymi polegającymi na pomniejszeniu należnych dopłat o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

     Na realizację płatności bezpośrednich za 2014 r. ARiMR ma przeznaczyć ok. 3,4 mld euro. Szacunkowa maksymalna stawka jednolitej płatności obszarowej w 2014 r. wyniesie ok. 219,87 euro na 1 hektar.

     Podobnie jak w poprzednich latach, także w tym roku na jednym wspólnym formularzu wniosku można ubiegać się o:

 •      płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;
 •     pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatność ONW);
 •     płatność rolnośrodowiskową w ramach PROW 2007-2013.

     Rolnicy, którzy ubiegali się o takie płatności w ubiegłym roku, otrzymali z Agencji wstępnie wypełniony wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami graficznymi oraz instrukcją ich wypełniania.

     Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zachęca rolników do składania wniosków o przyznanie płatności za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji. W zakładce "System teleinformatyczny ARiMR-Wniosek przez Internet" (http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/system-teleinformatyczny-arimr.html) znajduje się specjalny formularz takiego wniosku. Umożliwia on wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego ARiMR oraz ich zatwierdzenie, co jest równoznaczne ze złożeniem do ARiMR wniosku o przyznanie płatności.

     Aby móc skorzystać z tego wygodnego sposobu składania wniosku, rolnik musi posiadać login i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego ARiMR. Jeżeli nie posiada takich uprawnień, powinien złożyć u kierownika "swojego" biura powiatowego specjalny wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu, który można pobrać ze strony internetowej ARiMR. Uprawnienia do systemu teleinformatycznego ARiMR nadawane są bezterminowo i pozwalają także na korzystanie z elektronicznej drogi przy zgłaszaniu spraw związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt gospodarskich.

czytaj więcej

Seminaria Krajowego Związku w I półroczu 2014 r.

    Zgodnie z przyjętym planem działalności szkoleniowej na 2014 r. Krajowy Związek Rewizyjny RSP organizuje w I półroczu br. 3-dniowe seminaria dla prezesów zarządów i głównych księgowych rolniczych spółdzielni produkcyjnych w następujących terminach:
 • 13-15.05.2014 r. - w Pensjonacie "Witoldówka" w Krynicy Zdroju, ul. Bulwary Dietla 10 (woj. małopolskie) - dla RSP z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, Łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz części woj. mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego;
 • 10-12.06.2013 r. - w Hotelu Białowieski*** w Białowieży, ul. Waszkiewicza 218 B (woj. podlaskie) - dla RSP z województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego oraz części woj. mazowieckiego.

  Szczegółowe informacje dotyczące spraw programowo-organizacyjnych i odpłatności za w/w seminaria zostaną przesłane bezpośrednio do poszczególnych spółdzielni i związków spółdzielczych, tak jak dotychczas - drogą pocztową.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

26 marca 2014 r.

Seminarium dla RSP zajmujących się produkcją i przetwórstwem mięsa wieprzowego

    Informujemy, że w ramach współpracy Krajowego Związku Rewizyjnego RSP z Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Warszawie - Miedzeszynie, przedstawiciele RSP zajmujących się produkcją i przetwórstwem mięsa wieprzowego mogą uczestniczyć w seminariach rozpoczynających projekt pod nazwą:

                                           "BUDUJEMY MARKĘ POLSKIEJ WIEPRZOWINY"

Miejsce seminarium:   Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne
                                       KZRS "SCh"
                                       w Warszawie - Miedzeszynie
                                       ul. Odrębna 4,  04 - 867 Warszawa

Termin:

 16 - 18 czerwca 2014 r.

    Intencją powyższego projektu, obok zagadnień związanych z promocją wyrobów mięsnych, jest konsolidacja branży mięsnej - od producentów wieprzowiny, poprzez przetwórców i sprzedawców aż do konsumentów - wokół zadania jakim jest budowanie marki polskiej wieprzowiny i jej promocja w kraju i w Unii Europejskiej.

    Głównym celem seminarium jest wzrost wiedzy i kompetencji osób, zajmujących się organizowaniem obrotu wyrobami mięsnymi, ich produkcją oraz sprzedażą, szczególnie w zakresie umiejętności promowania ich walorów smakowych i odżywczych.

    Mając na uwadze potrzebę odniesienia się do aktualnych problemów branży mięsnej i rolnictwa do programu seminariów wprowadzono tematykę:

- znakowania wyrobów z mięsa wieprzowego w świetle wchodzących nowych norm prawnych;

- wędzenia wyrobów z mięsa i osadzania się na nich substancji smolistych - nowe normy prawne UE w tym zakresie; informacje dla przetwórców i konsumentów;

- główne założenia Wspólnej Polityki Rolnej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   Wykładowcami i trenerami podczas Seminarium będą osoby o uznanym autorytecie i osiągnięciach zawodowych.

   Ramowy program Seminarium w załączeniu.

    Uczestnictwo w Seminarium jest bezpłatne, włącznie z noclegiem i wyżywieniem - seminarium jest dofinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

czytaj więcej

Seminarium dla RSP zajmujących się produkcją i przetwórstwem mięsa wieprzowego

    Informujemy, że w ramach współpracy Krajowego Związku Rewizyjnego RSP z Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Warszawie - Miedzeszynie, przedstawiciele RSP zajmujących się produkcją i przetwórstwem mięsa wieprzowego mogą uczestniczyć w seminarium nt. "UCZYMY SIĘ PROMOCJI MIĘSA WIEPRZOWEGO I JEGO PRZETWORÓW W TEORII i PRAKTYCE".

Miejsce seminarium:   Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne
                                       KZRRS "SCh"
                                       w Warszawie - Miedzeszynie
                                       ul. Odrębna 4,  04 - 867 Warszawa

Termin:

 2 - 4 kwietnia 2014 r.

    Głównym celem seminarium jest wzrost kompetencji osób, zajmujących się produkcją oraz sprzedażą mięsa wieprzowego i jego przetworów, szczególnie w zakresie umiejętności promowania ich walorów smakowych i odżywczych.

Seminarium zaplanowano jako trzydniowe spotkanie wypełnione zagadnieniami aktywnej sprzedaży, prowadzenia działań promocyjnych, teorii promocji i jej praktycznych aspektów.

    Wykładowcami i trenerami podczas Seminarium będą osoby o uznanym autorytecie i osiągnięciach zawodowych.

   Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne, włącznie z noclegiem i wyżywieniem - seminarium jest dofinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

czytaj więcej

Seminarium dla RSP zajmujących się produkcją i przetwórstwem mięsa wieprzowego oraz produkcją i sprzedażą pieczywa

Informujemy, że w ramach współpracy Krajowego Związku Rewizyjnego RSP z Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Warszawie - Miedzeszynie, przedstawiciele RSP zajmujących się produkcją i przetwórstwem mięsa wieprzowego oraz obrotem i sprzedażą pieczywa mogą uczestniczyć w seminariach nt.:

"UCZYMY SIĘ PROMOCJI MIĘSA WIEPRZOWEGO I JEGO PRZETWORÓW"

"PROMOCJA PIECZYWA POPRZEZ JAKOŚĆ I WIEDZĘ".

Miejsce seminarium:           Centrum Szkoleniowo Konferencyjne

                                               KZRRS "SCh"

w Warszawie - Miedzeszynie

ul. Odrębna 4     04-867 Warszawa

Terminy:

 •  "Uczymy się promocji mięsa wieprzowego i jego przetworów"

w dniach 29 - 31 stycznia 2014 r.;

 • "Promocja pieczywa poprzez jakość i wiedzę".

            w dniach12 - 14 lutego 2014 r.

    Głównym celem tych seminariów jest wzrost kompetencji osób, zajmujących się produkcją oraz sprzedażą pieczywa oraz mięsa wieprzowego i jego przetworów, szczególnie w zakresie umiejętności promocji tych artykułów.

    Każde seminarium planujemy jako trzydniowe spotkanie wypełnione zagadnieniami aktywnej sprzedaży, prowadzenia działań promocyjnych, teorii promocji i jej praktycznych aspektów.

czytaj więcej

Seminaria Krajowego Związku

     Wzorem lat ubiegłych Krajowy Związek Rewizyjny RSP organizuje w styczniu i lutym 2014 r. cykl rejonowych spotkań szkoleniowych dla głównych księgowych rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Odbędą się one w następujących terminach:

-     23.01.2014 r. w Warszawie - w siedzibie Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy ul. Żurawia 47 - dla RSP z województw: mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego;

-    29.01.2014 r. w Sali Biesiadnej "GALA" w Nowym Zbrachlinie 11 (gmina Waganiec - woj. kujawsko-pomorskie) - dla RSP z województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, i zachodniopomorskiego.

-    5.02.2014 r. we Wrocławiu - w siedzibie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" ul. Dąbrowskiego 42 - dla RSP z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego (część).

Tematami seminarium będą:

      1.    Wybrane problemy związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego spółdzielni za 2013 r. (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa).

2.    Rozliczenie podatków dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych za 2013 r. - sporządzanie informacji i zeznań PIT oraz CIT.

3.    Zmiany w przepisach o podatkach: VAT, PIT i CIT od 1.01.2014 r.

     Zajęcia szkoleniowe przeprowadzą Pani Lidia Szykowska - Ekspert w dziedzinie rachunkowości RSP i Pan Krzysztof Kokoszkiewicz - Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP.

    Pozostałe informacje dotyczące m.in. zasad odpłatności zostaną przesłane w najbliższym czasie do poszczególnych Spółdzielni.

                                              ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU !

Seminarium dla RSP zajmujących się produkcją i przetwórstwem mięsa wieprzowego

    Informujemy, że w ramach współpracy Krajowego Związku Rewizyjnego RSP z Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni "Samopomoc - Chłopska" w Warszawie - Miedzeszynie, przedstawiciele RSP zajmujących się produkcją i przetwórstwem mięsa wieprzowego mogą uczestniczyć w seminariach nt. "UCZYMY SIĘ PROMOCJI MIĘSA WIEPRZOWEGO I JEGO PRZETWORÓW".

Miejsce seminarium:     Centrum Szkoleniowo Konferencyjne
                                      KZRRS "SCh"

                                      w Warszawie - Miedzeszynie

                                      ul.Odrębna 4,  04 - 867 Warszawa

Terminy:

 - 13 - 15 listopada 2013 r.

 - 11 - 13 grudnia 2013 r.

    Głównym celem seminarium jest wzrost kompetencji osób, zajmujących się produkcją oraz sprzedażą mięsa wieprzowego i jego przetworów, szczególnie w zakresie umiejętności promowania ich walorów smakowych i odżywczych.

   Każde seminarium planujemy jako trzydniowe spotkanie wypełnione zagadnieniami aktywnej sprzedaży, prowadzenia działań promocyjnych, teorii promocji i jej praktycznych aspektów.

czytaj więcej

Podsumowanie XII Edycji Rankingu RSP za 2011 r.

W dniu 26 marca 2013 r. w Warszawie odbyła się uroczystość podsumowana XII Edycji Rankingu Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych za 2011 r. organizowanego przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy przy współudziale Krajowego Związku Rewizyjnego RSP i Krajowej Rady Spółdzielczej.

W uroczystości, oprócz członków Rady i Zarządu, uczestniczyli: Alfred Domagalski - Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, przedstawiciele Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego z Dyrektorem prof. dr. hab. Andrzejem Kowalskim i prof. dr. hab. Jackiem Kulawikiem na czele oraz Prezesi Zarządów Spółdzielni wyróżnionych w XII Edycji Rankingu RSP za 2011 r.

Prezes Zarządu - Krzysztof Kokoszkiewicz dokonał ogólnego podsumowania XII Edycji Rankingu Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych za 2011 r., a mgr Marcin Adamski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przedstawił metodologię badań rankingowych oraz wnioski wypływające z tych badań.

Laureatom pierwszych 10 miejsc wręczono puchary i listy gratulacyjne. Wyróżnienia otrzymały:

-    za I miejsce    -   Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Hopkie (woj. lubelskie) - puchar Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej;

-    za II miejsce   -   Spółdzielnia Produkcji Rolnej Wierzbnik (woj. opolskie) - puchar Rady i Zarządu KZR RSP;

-    za III miejsce  -   Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Krzywa  (woj. podlaskie) - puchar Rady i Zarządu KZR RSP.

Za zajęcie miejsc od IV do X - dyplomy grawertony i listy gratulacyjne od Rady i Zarządu KZR RSP otrzymały:

     -    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Wydrowice (woj. opolskie),

     -    Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Łaszczyn (woj. wielkopolskie),

     -    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Gierałcice (woj. opolskie),

     -    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Krzywizna (woj. opolskie),

     -    Spółdzielnia Produkcji Rolnej Rostkowice (woj. opolskie),

     -    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Ponięcice (woj. śląskie),

     -    Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Maniów Wielki (woj. dolnośląskie).

Wręczenia pucharów i listów gratulacyjnych dokonali: Alfred Domagalski - Prezes Zarządu KRS, prof. dr hab. Andrzej Kowalski - Dyrektor IERiGŻ-PIB, prof. dr hab. Jacek Kulawik - Kierownik Zakładu Finansów IERiGŻ-PIB oraz Zygmunt Paśnik - Przewodniczący Rady i Krzysztof Kokoszkiewicz - Prezes Zarządu Krajowego Związku.

Szczegółowe wyniki Rankingu RSP za 2011 r. zamieściliśmy w odrębnym materiale w "Biuletynie Informacyjnym" nr 6/2012 oraz są one dostępne w zakładce "Ranking RSP".

Wyróżnionym Spółdzielniom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w następnych edycjach Rankingu RSP oraz w innych rywalizacjach krajowych i regionalnych. 

                                                    

UCHWAŁA RADY W SPRAWIE ZWOŁANIA VI KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW

UCHWAŁANr 209/2012

Rady Krajowego Związku Rewizyjnego

Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

z dnia 18  grudnia  2012 r.

w sprawie: zwołania VI Krajowego Zjazdu Delegatów Członków Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

Na podstawie § 21 ust. 1 statutu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych uchwala się, co następuje:

§ 1

1.Zwołuje się VI Krajowy Zjazd Delegatów Członków Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w II półroczu 2013 r., jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2013 r.

2.Zarząd Krajowego Związku określi termin, miejsce i porządek obrad VI Krajowego Zjazdu Delegatów do dnia 30 września 2013 r. oraz zawiadomi o tym członków w terminach przewidzianych w statucie Krajowego Związku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Rady

Przewodniczący Rady

/-/ Władysław Kołodziej

/-/ Zygmunt Paśnik

UCHWAŁA RADY W SPRAWIE ZASAD WYBORU DELEGATÓW NA VI KRAJOWY ZJAZD

UCHWAŁA  Nr 210/2012

Rady Krajowego Związku Rewizyjnego

Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

z dnia  18  grudnia  2013 r.

w sprawie:         zasad wyboru delegatów na VI Krajowy Zjazd Delegatów Członków Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

Na podstawie § 19 ust. 2 statutu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych uchwala się, co następuje:

§ 1

Rolnicze spółdzielnie produkcyjne i inne spółdzielnie zrzeszone w Krajowym Związku wybierają delegatów na VI Krajowy Zjazd na walnych zgromadzeniach (zebraniach przedstawicieli) spośród członków spółdzielni - po jednym delegacie z każdej spółdzielni.

§ 2

Związki rewizyjne zrzeszone w Krajowym Związku wybierają delegatów na VI Krajowy Zjazd na posiedzeniach rad lub innych upoważnionych organów w następujących liczbach:

-     Rejonowy Związek Lustracyjny Produkcji Rolnej "RCoop" w Chodzieży (woj. wielkopolskie)  -  1 delegat,

-     Międzybranżowy Związek Rewizyjny Spółdzielczości z/s w Częstochowie (woj. śląskie)  -  2 delegatów,

-     Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Rolniczej w Katowicach (woj. śląskie)  -  3 delegatów,

-     Rejonowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Lesznie (woj. wielkopolskie)  -  2 delegatów,

-     Opolski Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Opolu (woj. opolskie)  -  3 delegatów,

-     Związek Rewizyjny Spółdzielczości Rolniczej w Poznaniu (woj. wielkopolskie)  -  3 delegatów,

-     Regionalny Związek Spółdzielni Produkcji Rolnej w Rzeszowie (woj. podkarpackie)  -  2 delegatów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 2 stycznia 2013 r.

Sekretarz Rady

Przewodniczący Rady

/-/ Władysław Kołodziej

/-/ Zygmunt Paśnik

UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE ZWOŁANIA VI KRAJOWEGO ZJADU DELEGATÓW

UCHWAŁA Nr 97/2013

Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego

Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

z dnia 23 sierpnia 2013 r.

w sprawie:zwołania VI Krajowego Zjazdu Delegatów Członków Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

Na podstawie § 21 ust. 1 i § 22 Statutu oraz stosownie do postanowień uchwały Nr 209/2013 Rady Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych z dnia 18 grudnia 2012 r. uchwala się, co następuje:

§ 1

1.  Zwołuje się VI Krajowy Zjazd Delegatów Członków Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w dniu 27 listopada 2013 r. w Warszawie - Miedzeszynie.

2.  Członkowie Krajowego Związku zostaną powiadomieni o miejscu i porządku obrad VI Krajowego Zjazdu Delegatów w terminie do dnia 28 października 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

               Członek Zarządu                                                                                 Prezes Zarządu

               /-/ Jacek Staciwa                                                                      /-/ Krzysztof Kokoszkiewicz

 

WZORY DOKUMENTÓW

Uchwała w sprawie wyboru Delegata na VI Krajowy Zjazd Delegatów - pobierz tutaj

Ankieta Delegata na VI Krajowy Zjazd Delegatów - pobierz tutaj

VI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW

CZŁONKÓW KRAJOWEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO

ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

    Zarząd Krajowego Związku Rewizyjnego RSP uchwałą Nr 97/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 r., zwołał VI Krajowy Zjazd Delegatów Członków Krajowego Związku Rewizyjnego RSP w dniu 27 listopada 2013 r. w Warszawie - Miedzeszynie.

   Obrady Zjazdu odbędą się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Warszawie - Miedzeszynie, ul. Odrębna 4.

Początek obrad o godz. 10.00

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zjazdu.

2. Wybór Prezydium Zjazdu.

3. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.

4. Wybór Komisji Zjazdowych:

- mandatowo-skrutacyjnej,

- wyborczej,

- uchwał i wniosków.

5. Wręczenie odznak honorowych i spółdzielczych.

6. Sprawozdania z działalności Rady i Zarządu Krajowego Związku w latach 2009-2012 oraz przedstawienie projektu programu działania w latach 2013-2017.

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w latach 2009-2012 oraz przedstawienie wniosków z lustracji Krajowego Związku przeprowadzonej w 2011 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady oraz ustalenie listy kandydatów na członków Rady Krajowego Związku.

9. Dyskusja.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności w latach 2009-2012 oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu Krajowego Związku.

11. Wybory członków Rady Krajowego Związku.

12. Przyjęcie programu działania Krajowego Związku w latach 2013-2017.

13. Podjęcie uchwały określającej najwyższą sumę zobowiązań Krajowego Związku.

14. Podjęcie uchwał w sprawie wniosków Rady, Zarządu i organizacji zrzeszonych w Krajowym Związku.

15. Wolne wnioski i zamknięcie obrad Zjazdu.

    Zarząd Krajowego Związku zwraca się z apelem do wszystkich Delegatów wybranych przez walne zgromadzenia (zebrania przedstawicieli) Spółdzielni i Związków Rewizyjnych o niezawodny udział w Krajowym Zjeździe.

DOPŁATY BEZPOŚREDNIE ZA 2013 R. BĘDĄ NALICZANE WEDŁUG KURSU 4,2288 ZŁ ZA EURO

   Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Europejski Bank Centralny w dniu 30 września 2013 r. ogłosił oficjalny kurs euro, zgodnie z którym będą przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2013 r. Kurs ten wynosi 4,2288 złotych za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro.    

   W tym roku przyjęty kurs przeliczeniowy jest korzystny niż w roku ubiegłym, kiedy wynosił on 4,1038 zł za euro. Kurs ten jest wyższy o 0,125 zł. Łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2013 r. wynosi ok. 3,5 mld euro, tj. ponad 14,8 miliardów złotych.    

Wstępne szacowane stawki płatności w 2013 r. będą wynosić:

-  jednolita płatność obszarowa (JPO) - 830,30 zł/ha;

-  uzupełniająca płatność obszarowa - do powierzchni innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin - 139,39 zł/ha.

   Szczegółowe stawki płatności bezpośrednich za 2013 r. zostaną opublikowane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.    

   Zgodnie z przepisami unijnymi, ARiMR rozpocznie wypłatę płatności bezpośrednich od dnia 2 grudnia 2013 r.

1 października 2013 r.

Stawka opłaty za nadprodukcję mleka w roku kwotowym 2012/2013

    Jak podała Agencja Rynku Rolnego, w roku kwotowym 2012/2013 ilość skupionego mleka wyniosła 9,822 mld kg. Tym samym, krajowa kwota dostaw została przekroczona o ponad 14 mln kg, czyli o 0,15%,a liczba dostawców hurtowych, którzy przekroczyli przysługujące im kwoty indywidualne wynosi ponad 57 tys. Powyższe dane powodują określenie współczynnika realokacji na poziomie 0,970360294.

     W związku z powyższym stawka opłaty dodatkowej z tytułu przekroczenia kwoty indywidualnej dostaw wynosi 3,45 zł za 100 kg mleka wprowadzonego do obrotu ponad przysługujące limity.

    Oznacza to, że opłatę, jaką Polska musi uiścić z tytułu nadprodukcji wynosi ponad 4 mln EUR, co stanowi 16,7 mln PLN.

    Należy podkreślić, że tak niewielkie przekroczenie, to efekt wielkiego zaangażowania dostawców hurtowych, podmiotów skupujących oraz przetwórców, którzy już w połowie roku kwotowego (po informacjach ARR i MRiRW) dostosowali dostawy do sytuacji rynkowej i indywidualnych kwot dostaw. Ponadto w sezonie 2012/13 nastąpiło ok. 28 tys. transferów kwot dostaw hurtowych, na ok. 470 mln kg mleka.

9 września 2013 r.

Obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w Warszawie

     W dniu 26 czerwca br. w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości.

     Święto to, proklamowane przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy, obchodzone jest na świecie od 90 lat, a podstawowym jego celem jest m.in. umacnianie solidarności spółdzielczej oraz popularyzacja idei spółdzielczości.

     Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem "Spółdzielnia - silne przedsiębiorstwo na czasy kryzysu".

     Na uroczystość w Warszawie przybyli spółdzielcy z całego kraju, w tym również liczna grupa reprezentująca środowisko RSP, samorządowcy, przedstawiciele firm współpracujących ze spółdzielczością i sympatycy ruchu spółdzielczego. Uczestniczyli również m.in.: Posłowie na Sejm RP: Romuald Ajchler (SLD) i Paweł Sajak (RP), Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego;  Krzysztof Jurgiel (PiS) - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Senator RP Andżelika Możdżanowska (PSL); Jerzy Pietrewicz - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki; Piotr Styczeń - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej; Zofia Szalczyk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

     W ramach tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości ogłoszone zostały wyniki prestiżowych konkursów organizowanych przez Krajową Radę Spółdzielczą i Magazyn "Tęcza Polska".

     Z satysfakcją informujemy, że wśród laureatów konkursów honorowymi tytułami i statuetkami wyróżnieni zostali następujący przedstawiciele rolniczej spółdzielczości produkcyjnej:

"Oskar Spółdzielczości Polskiej"

Marian ILNICKI

-

Prezes Zarządu Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo (woj. zachodniopomorskie);

"Menadżer Spółdzielca"

Kazimierz CZAPIEWSKI

-

Prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rzecku (woj. zachodniopomorskie);

Zbigniew HERZBERG

-

Prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Olszewce (woj. kujawsko-pomorskie);

Andrzej PRZEBIEROWSKI

-

Prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej "Nadbużanka" w Kryłowie (woj. lubelskie);

"Prymus 2013"

Józef ŁOPUCH

-

Prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Miechowicach (woj. dolnośląskie);

Jacek STACIWA

-

Członek Zarządu, Dyrektor Biura Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych;

Janusz WESOŁOWSKI

-

Prezes Zarządu Spółdzielczej Agrofirmy Plebanka (woj. kujawsko-pomorskie).

     Szerszą relację z uroczystego spotkania spółdzielczego zamieścimy w "Biuletynie Informacyjnym" Nr 3 z br.

                           

Pomoc dla gospodarstw dotkniętych szkodami w wyniku wystąpienia w 2013 r. niekorzystnych warunków atmosferycznych

   Informujemy, że 6 sierpnia 2013 r. Rząd RP przyjął "Program pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli straty w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2013 r. powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego" oraz dokonał nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 22.01.2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

   Rozporządzenie Rady Ministrów z 6.08.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostało opublikowana w Dz. U. z 2013 r. poz. 998 i wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 30 września 2013 r. z wyjątkiem § 1 pkt 7, który wszedł w życie następnego dnia po ogłoszeniu (tj. 31.08.2013 r.).

   Zgodnie z w/w Programem oraz znowelizowanym rozporządzeniem Rady Ministrów od 31 sierpnia br. producenci rolni, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowane wystąpieniem w 2013 r. powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego, mogą ubiegać się o pomoc w wysokości 100 zł na 1 ha upraw rolnych lub 10 zł na 1 m2 upraw znajdujących się w tunelach foliowych lub szklarniach, kwalifikujących się do likwidacji. Pomoc ta jest udzielana w drodze decyzji administracyjnej Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek producenta rolnego.

   Wysokość pomocy jest ustalana jako iloczyn powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły szkody w wysokości kwalifikującej uprawę do likwidacji oraz stawki pomocy wynoszącej 100 zł na 1 ha zniszczonej uprawy rolnej lub 10 zł na 1 m2 zniszczonych upraw w szklarniach lub tunelach foliowych. Wysokość wsparcia, jakie może otrzymać producent rolny, nie może przekroczyć równowartości 7.500 euro.

   Informujemy, że wnioski o takie wsparcie można składać od 2 do 30 września 2013 r. w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc można pobrać ze strony internetowej Agencji http://www.arimr.gov.pl

   Wydatki na wypłatę dla producentów rolnych środków z w/w Programu (100 zł na 1 ha upraw rolnych lub 10 zł na 1 m2 upraw w tunelach foliowych lub szklarniach) zaplanowano w wysokości 89.350 tys. zł.

   Zwracamy uwagę, że pomoc ta jest pomniejszana o połowę, jeżeli producent rolny w dniu wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego nie miął ubezpieczonych, co najmniej 50% upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, od co najmniej jednego z ryzyk (powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego).

   Szerzej na ten temat oraz o pozostałych formach pomocy, które będą stosowane od 30.09.2013 r. piszemy w najbliższym "Biuletynie Informacyjnym".

9 września 2013 r.

Sytuacja na rynku zbóż i rzepaku

   Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało "Informację o aktualnej sytuacji na rynku zbóż i rzepaku", według danych z 29 lipca 2013 r.     

   W ocenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zbiory zbóż z mieszankami ukształtują się na poziomie 2012 r. i wyniosą ok. 27 - 28 mln ton. Z informacji Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego wynika, że w końcu lipca odnotowano dalszy spadek cen skupu wszystkich monitorowanych rodzajów zbóż. Średnio w kraju za 1 tonę pszenicy konsumpcyjnej w skupie płacono 651 zł, pszenicy paszowej 594 zł/t, żyta konsumpcyjnego 399 zł/t, a jęczmienia paszowego 582 zł/t. Były to ceny niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego dla pszenicy konsumpcyjnej o ok. 14%, a dla żyta konsumpcyjnego nawet o 45,1%.     

   Powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku w tym roku wzrosła w porównaniu do roku ubiegłego o około 25% i wynosi około 0,9 mln ha. Zbiory rzepaku i rzepiku wstępnie oszacowano na 2,4 do 2,5 mln t, czyli o ok. 28,8 do 38,2 % więcej niż w 2012 r. Średnia cena rzepaku w ostatnich dniach lipca wynosiła ok. 1503 zł/t wobec 2045 zł/t w analogicznym okresie ub. roku czyli była o 26,5% niższa.     

   Mówiąc o sytuacji cenowej na rynku zbóż i rzepaku w Polsce trzeba się odnieść do sytuacji na rynku globalnym. Ceny w Polsce są zbliżone do cen osiąganych na światowych rynkach i giełdach w Chicago, Londynie, Paryżu i Budapeszcie. Podobne lub nieco niższe są ceny w Rosji, Ukrainie. W 2012 r. ceny zbóż i rzepaku były w naszym kraju rekordowe, ale podobnie kształtowały się także ceny światowe. Wynikało to z bardzo dużej suszy w USA, Rosji, Ukrainie, Kazachstanie, Australii oraz Rumunii, Bułgarii, Węgrzech, Portugalii i Hiszpanii.     

   Zwracamy uwagę, że producenci rolni uprawiający zboże w Polsce jak i innych krajach Unii Europejskiej funkcjonują na jednolitym rynku regulowanym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Jednym z elementów wsparcia producentów jest rolnych jest interwencyjny zakup zbóż. Jest on możliwy na rynku pszenicy, gdy ceny spadną do 300 - 400 zł/tonę, bowiem cena interwencyjna w UE wynosi 101,31 euro/t dla wszystkich objętych tym mechanizmem zbóż, a limit zakupów pszenicy dla 28. krajów UE od roku gospodarczego 2010/2011 wynosi 3 mln ton. Komisja Europejska może podjąć decyzję o kontynuowaniu mechanizmu interwencji wykraczającej poza ustalony limit, jeśli wymagać tego będzie sytuacja popytowo-podażowa na Wspólnotowym rynku zbóż.     

   Na dzień dzisiejszy Wspólna Polityka Rolna zmierza w kierunku dalszej liberalizacji rynków rolnych, a nie ich regulacji, mimo, że na posiedzeniach Rady Ministrów Rolnictwa w Brukseli polski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi opowiadał się za podwyższeniem cen interwencyjnych i utrzymaniem mechanizmów interwencyjnych.     

   Pełna informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o aktualnej sytuacji na rynku zbóż i rzepaku do pobrania tutaj.

8 sierpnia 2013 r.

Od 1.08.2013 r. można składać wnioski o dopłaty do paliwa rolniczego

  Przypominamy, ze zgodnie z przepisami ustawy z 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późn. zm.), w terminie od 1 do 31 sierpnia 2013 r. producenci rolni mogą składać wnioski o dopłatę do paliwa rolniczego zakupionego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2013 r.

  Wnioski należy składać do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na nowym formularzu, którego wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28.06.2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 789) - do pobrania tutaj.

  Wypłata należnych dopłat powinna nastąpić w terminie 1-31 października 2013 r.

  Limit dopłaty w 2013 r. wynosi 81,70 zł do 1 ha użytków rolnych.

  Zwracamy uwagę, że przy ubieganiu się o dopłaty do paliwa rolniczego w II półroczu br. należy uwzględnić zmiany, jakie wprowadzono do cytowanej na wstępie ustawy ustawą nowelizującą z 8.03.2013 r. m.in. w zakresie zniesienia obowiązku potwierdzania za zgodność faktur VAT potwierdzających zakup oleju napędowego (lub ich kopii), o czym szerzej napisaliśmy w "Biuletynie Informacyjnym" Nr 3 z br.

5 sierpnia 2013 r.

Seminaria Krajowego Związku w II półroczu 2013 r.

     Zgodnie z przyjętym planem działalności szkoleniowej na II półrocze 2013 r. Krajowy Związek Rewizyjny RSP zamierza zorganizować we wrześniu i październiku br. kolejne 3-dniowe seminaria dla prezesów zarządów i głównych księgowych rolniczych spółdzielni produkcyjnych w następujących terminach:
-   17-19.09.2013 r. - w Kompleksie Hotelowym "Logos" w Augustowie, ul. 29 Listopada 9 (woj. podlaskie);

- 15-17.10.2013 r. - wspólnie z Regionalnym Związkiem Spółdzielni Produkcji Rolnej w Rzeszowie w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale ul. Tkaczowa 146 (woj. podkarpackie).

     Jednocześnie informujemy, że podczas pobytu w Augustowie zaplanowano wyjazd autokarowy do Kowna (Litwa), natomiast z Boguchwały - wyjazd do Lwowa (Ukraina).

       Uczestnicy wyjazdu do Lwowa mają obowiązek posiadać ważny paszport (min. 3 miesiące przed upływem jego ważności).

      Szczegółowe informacje dotyczące programu szkoleniowego, spraw organizacyjnych i odpłatności za w/w seminaria zostaną przesłane bezpośrednio do poszczególnych spółdzielni i związków spółdzielczych, tak jak dotychczas - drogą pocztową.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

11lipca 2013 r.

Do 25 czerwca br. można składać wnioski o dopłaty do materiału siewnego soi oraz pszenicy twardej

    Informujemy, że od 13 czerwca 2013 r. obowiązują przepisy dwóch rozporządzeń, tj.:

-   Rady Ministrów z 13.05.2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. poz. 615);

-   Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 22.05.2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych  (Dz. U. poz. 616).

    Najważniejszą zmianą wprowadzoną pierwszym z w/w rozporządzeń jest rozszerzenie wykazu gatunków roślin uprawnych objętych dopłatami do materiału siewnego o pszenicę twardą i soję.

    Zmiana ta oznacza, że w terminie do 25 czerwca br. producenci rolni, którzy dokonali zakupu i wysiewu materiału siewnego w/w roślin w terminie od 25 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r., mogą ubiegać się o stosowne dopłaty z tego tytułu, na podstawie wniosków kierowanych do OT ARR.

    Zwracamy przy tym uwagę, że zgodnie z przepisami drugiego z w/w rozporządzeń minimalne normy wysiewu dla pszenicy twardej wynoszą - 150 kg, a dla soi - 120 kg.

    Szersze informacje na powyższy temat zamieścimy w "Biuletynie Informacyjnym" nr 3/2013.

14 czerwca 2013 r.

Agencja Rynku Rolnego wstępnie podsumowała rok kwotowy 2012/2013

     Według wstępnych danych, na podstawie informacji miesięcznych przesyłanych przez podmioty skupujące do Dyrektorów Oddziałów Terenowych ARR, w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. ilość skupionego mleka wyniosła 9,818 mld kg. Tym samym szacujemy, iż krajowa kwota dostaw w roku kwotowym 2012/2013 zostanie przekroczona o ok. 10 mln kg, czyli o 0,1%, a liczba dostawców hurtowych, którzy przekroczyli przysługujące im kwoty indywidualne wynosi ok. 50 tys.

     ARR podkreśla, że tak niewielkie przekroczenie, to efekt wielkiego zaangażowania dostawców hurtowych, podmiotów skupujących oraz przetwórców, którzy już w połowie roku kwotowego (po informacjach ARR i MRiRW) dostosowali dostawy do sytuacji rynkowej i indywidualnych kwot dostaw. Ponadto w sezonie 2012/13 nastąpiło ok. 28 tys. transferów kwot dostaw hurtowych, na ok. 470 mln kg mleka.

     Stawka opłaty dodatkowej z tytułu przekroczenia kwoty wyniesie ok. 2,5 gr za 1 kg mleka, wprowadzonego do obrotu ponad limit.

     Wobec powyższego przewidywana opłata, jaką Polska będzie musiała uiścić z tytułu nadprodukcji wyniesie ok. 2,8 mln EUR, co stanowi ok. 11,7 mln PLN.

     Wszystkie powyższe dane są informacjami wstępnymi, gdyż opracowane zostały na podstawie sprawozdawczości miesięcznej realizowanej przez podmioty skupujące do Dyrektorów OT ARR. Zweryfikowana informacja zostanie przekazana po otrzymaniu raportów rocznych tj. w drugiej połowie maja br.

     Mechanizm kwotowania produkcji mleka, funkcjonujący w Polsce od 2004 r. służy stabilizacji i rozwojowi polskiego sektora mleczarskiego. Jego głównym celem jest zachowanie równowagi na rynku mleka i przetworów mlecznych pomiędzy popytem i podażą oraz zapewnienie dostawcom zbytu na wyprodukowane mleko i uzyskanie za nie korzystnej ceny.

Źródło: ARR -  26.04.2013 r.

ARiMR przyjmuje wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2013 r.

     Od 15 marca br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich należnych producentom rolnym za 2013 r.

     Po ostatniej nowelizacji ustawy z 26.01.2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dokonanej ustawą z 25.01.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 311), w roku bieżącym możliwe będzie przyznawanie przejściowego wsparcia krajowego (zastępującego dotychczasowe krajowe płatności uzupełniające).

     Przejściowe wsparcie krajowe może zostać przyznane producentom rolnym z sektorów, dla których w 2012 r. zatwierdzono krajowe płatności uzupełniające, a warunki tego wsparcia są identyczne z zasadami przyznawania płatności uzupełniających za ubiegły rok.

czytaj więcej

Dopłaty do paliwa rolniczego w 2013 r. - bez zmian

       Mimo wcześniejszych zapowiedzi Rządu, że dopłaty do paliwa rolniczego w 2013 r. będą nieco wyższe niż w 2012 r., ostatecznie w ustawie budżetowej na rok 2013 zdecydowano, że poziom tej formy dofinansowania produkcji rolnej w roku bieżącym pozostanie bez zmian.

       Realizacja tych dopłat przebiegać będzie na dotychczasowych zasadach określonych w ustawie z 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późn. zm.).

1)    Kwota dopłaty w 2013 r.

       Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 29.11.2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1380) - stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi w 2013 r. 0,95 zł za 1 litr oleju.

       Uwzględniając przepisy cytowanej wyżej ustawy oznacza to, że dopłata do 1 ha użytków rolnych wynosi w bieżącym roku 81,70 zł.

2)    Terminy składania wniosków

       Realizacja dopłat do paliwa rolniczego przebiegać będzie na podstawie składanych przez producentów rolnych wniosków wraz z dołączonymi do nich potwierdzonymi kopiami faktur VAT, w następujących terminach:

     -   od 1.02. do 28.02.2013 r. - zakup oleju napędowego w okresie od 1.08.2012 r. do 31.01.2013 r.;

     -   od 1.08. do 31.08.2013 r. - zakup oleju napędowego w okresie od 1.02.2013 r. do 31.07.2013 r.

       Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego został określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17.01.2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 87) i jest dostępny m.in. na stronach internetowych Ministerstwa (www.minrol.gov.pl), urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego, a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania.

3)    Terminy wypłat należnych dopłat

       Należne dopłaty wypłacane będą odpowiednio w terminach:

     -   od 2.04 do 30.04.2013 r. - w przypadku złożenia wniosku w pierwszym z w/w terminów;

     -   od 1.10 do 31.10.2013 r. - w przypadku złożenia wniosku w drugim z w/w terminów.

       Szersze informacje i wyjaśnienia na temat korzystania z dopłat do paliwa rolniczego w 2013 r. zamieszczone zostały w "Biuletynie Informacyjnym" nr 6/2012.

15.01.2013 r.

Warunki prenumeraty "Biuletynu Informacyjnego" na 2013 r.

      Cena prenumeraty "Biuletynu Informacyjnego" na 2013 r. nie uległa zmianie i wynosi 520 zł rocznie (w tym podatek VAT 8%). Pozostałe warunki prenumeraty przedstawiamy poniżej:

1. W 2013 r. Krajowy Związek Rewizyjny RSP zamierza wydać 5-6 numerów "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" w cyklu 2-3 miesięcznym.

2. Spółdzielnie i organizacje zrzeszone w Krajowym Związku, które opłaciły wpisowe i składki członkowskie na cały okres przynależności do Związku, w tym również za 2012 r. oraz uregulują pierwszą ratę składki za 2013 r. w wysokości określonej w uchwale Nr 208/2012 Rady Krajowego Związku Rewizyjnego RSP z dnia 18.12.2012 r. (treść tej uchwały zamieszczamy na stronie internetowej Krajowego Związku w linku Członkowie KZRRSP), ale nie mniejszej niż 520 zł - w terminie do 15 lutego 2013 r. - będą otrzymywały 1 komplet "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" bezpłatnie.

3. Pozostałe spółdzielnie i organizacje spółdzielcze mogą zamawiać prenumeratę "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" na zasadach pełnej odpłatności. Warunkiem uzyskania prenumeraty jest dokonanie wpłaty w wysokości 520 zł za 1 komplet w terminie do 28 lutego 2013 r. na konto Krajowego Związku Rewizyjnego RSP:

PKO Bank Polski S.A. XV Oddz. w Warszawie

Nr 85 1020 1156 0000 7802 0062 1128

z podaniem na przelewie (przekazie):

< Prenumerata "Biuletynu Informacyjnego" 2013 r. >

4.  Docierający do naszego banku odcinek przelewu - przekazu oznacza złożenie zamówienia na na prenumeratę i od tego momentu będziemy wysyłać "BIULETYN" do odbiorcy. Zwracamy uwagę, iż podstawowym warunkiem terminowego otrzymywania "BIULETYNU" jest podanie na przelewie - przekazie dokładnej nazwy i adresu odbiorcy (kod pocztowy, województwo).

     Prenumeratorzy, po dokonaniu wpłaty składek lub opłaty za prenumeratę, otrzymają z Krajowego Związku faktury VAT z potwierdzeniem dokonanej wpłaty i przyjęcia zamówienia.

UWAGA!

     Przypominamy, że niezależnie od wydawania "Biuletynu Informacyjnego", bieżące informacje dotyczące różnych sfer działalności spółdzielni, zamieszczamy na stronie internetowej Krajowego Związku, znajdującej się pod adresem:

www.kzrrsp.pl

     Zachęcamy zatem wszystkich Czytelników do systematycznego odwiedzenia naszej strony oraz przesyłania swoich uwag i wniosków drogą elektroniczną na adres e-mail:

kzrrsp@kzrrsp.pl

Posiedzenie Rady i Zarządu Krajowego Związku

     W dniu 18 grudnia 2012 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady i Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP.

     Obrady poświęcone były sprawom wewnątrzorganizacyjnym, w tym m.in. ocenie przebiegu i wyników V Kongresu Spółdzielczości i udziału w nim przedstawicieli środowiska rolniczej spółdzielczości produkcyjnej. Z satysfakcją odnotowano wysoki poziom merytoryczny Kongresu oraz udział w nim przedstawicieli najważniejszych organów Państwa, tj. Kancelarii Prezydenta RP, Sejmu i Senatu oraz Rządu RP, a także reprezentantów partii politycznych wspierających spółdzielczość, tj. SLD, PSL, PiS i Ruchu Palikota. Wysoko oceniono również wystąpienie na Kongresie przedstawiciela środowiska RSP Władysława Kołodzieja - Sekretarza Rady Krajowego Związku, które spotkało się z dużym zainteresowaniem delegatów i gości Kongresu. W skład 100-osobowego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej wybrano 8 przedstawicieli RSP, reprezentujących spółdzielnie i związki spółdzielcze z tych rejonów kraju, w których spółdzielnie odgrywają istotną rolę gospodarczą.

     W dalszej części obrad podjęto ważne uchwały dotyczące:

-   wysokości oraz trybu i terminu wnoszenia składek członkowskich za 2013 r.;

-   zwołania VI Krajowego Zjazdu Delegatów, Członków Krajowego Związku Rewizyjnego RSP;

-   zasad wyboru delegatów na VI Krajowy Zjazd Delegatów, Członków Krajowego Związku Rewizyjnego RSP.

     W pierwszej z w/w uchwał postanowiono podwyższyć dotychczasowe składki opłacane przez spółdzielnie na finansowanie działalności Krajowego Związku średnio o 12%, argumentując to m.in. potrzebą urealnienia kwoty składek o wskaźnik inflacji w ostatnich latach (niezmienianej w ciągu ostatnich 5 lat, tj. od 2008 r.) oraz koniecznością pokrycia części wydatków związanych z organizacją VI Krajowego Zjazdu Delegatów.

     Pełna treść uchwały - kliknij tutaj.

     W dwóch kolejnych uchwałach postanowiono zwołać VI Krajowy Zjazd Delegatów, Członków Krajowego Związku Rewizyjnego RSP w terminie do dnia 30 listopada 2013 r. oraz ustalono zasady wyboru delegatów na ten Zjazd.

     Spółdzielnie zrzeszone w Krajowym Związku wybierać będą delegatów na VI Krajowy Zjazd na walnych Zgromadzeniach (zebraniach przedstawicieli)  -  po jednym delegacie z każdej spółdzielni,  a związki rewizyjne zrzeszone w Krajowym Związku:  1-3 delegatów w zależności od liczby spółdzielni zrzeszonych w danym Związku.

     Zarząd Krajowego Związku został zobowiązany do określenia terminu, miejsca i porządku obrad VI Krajowego Zjazdu w terminie do dnia 30 września 2013 r., a wcześniej do podjęcia stosownych działań organizacyjnych związanych z wyborem delegatów na Zjazd i dyskusją przedzjazdową w całym środowisku RSP.

     Pełne treści uchwał w zakładce "VI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW" lub - kliknij uchwałę: Nr 209  Nr 210

     Szerszą relację z obrad Rady i Zarządu Krajowego Związku zamieścimy w "Biuletynie Informacyjnym" Nr 6/2012.

Zakup ziemi na wkład gruntowy do RSP - bez preferencyjnego kredytowania

     W dniu 12.06.2012 r. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydał Zarządzenie Nr 55/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Warunków i zasad udzielania kredytów z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania" oraz "Wykazu działalności w zakresie rolnictwa i przetwórstwa produktów rolnych wspomaganych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w postaci dopłat do oprocentowania kredytów" oraz "Zasad udzielania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa gwarancji oraz poręczeń spłaty kredytów bankowych".

     W/w zarządzeniem, które obowiązuje od 13.06.2012 r. dokonano zmiany zarządzenia Nr 121/2010 z 10.11.2010 r., polegającej na usunięciu w dziale III dotyczącym zasad udzielania kredytów na zakup gruntów rolnych - symbol KZ w rozdziale 1 ust. 4 przepisu określającego, iż zakup użytków rolnych może dotyczyć również zakupu użytków rolnych w celu wniesienia ich jako wkład do rolniczej spółdzielni produkcyjnej.

     Oznacza to, że obecnie członkowie RSP zostali pozbawieni prawa do ubiegania się o kredyt preferencyjny na zakup gruntów rolnych z przeznaczeniem ich na wkłady gruntowe do spółdzielni.

czytaj więcej

V Kongres Spółdzielczości obradował w Warszawie

    W dniach 27-28 listopada 2012 r. obradował w Warszawie V Kongres Spółdzielczości. Był on najważniejszym wydarzeniem w środowisku polskiej spółdzielczości w bieżącym roku i stanowił podsumowanie obchodów Międzynarodowego Roku Spółdzielczości ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych pod hasłem "Spółdzielnie budują lepszy świat".

    W Kongresie uczestniczyło 542 delegatów (na 592 wybranych na zjazdach przedkongresowych), w tym 47 delegatów reprezentujących środowisko rolniczej spółdzielczości produkcyjnej.

    Głównymi tematami dwudniowych obrad były: rola i znaczenie spółdzielczości dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju; dobre ustawodawstwo zapewniające dalsze funkcjonowanie spółdzielni i ich organizacji oraz strategia i kierunki działań środowiska spółdzielczego w latach 2013-2016.

    Szerzej o obradach i przyjętych dokumentach przez V Kongres Spółdzielczości piszemy w zakładce V KONGRES SPÓŁDZIELCZOŚCI - lub kliknij tutaj.

Minister Rolnictwa ogłosił stawki dopłat bezpośrednich za 2012 r. oraz zasady ich modulacji

     Zgodnie z przepisami unijnymi, od 3 grudnia 2012 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę tegorocznych dopłat bezpośrednich i płatności rolnośrodowiskowych.

     Przewiduje się, że płatności bezpośrednie za 2012 r. otrzyma ok. 1,36 mln producentów rolnych, na łączną kwotę ok. 14 mld zł. Z kwoty tej - 90% pochodzi z budżetu UE, a pozostałe 10% sfinansowane jest z budżetu krajowego.

     115 tys. producentów rolnych ubiega się dodatkowo o płatności rolnośrodowiskowe, na które przeznaczono ok. 1,5 mld zł.

     Należne za 2012 r. płatności bezpośrednie wypłacane są po przeliczeniu ich na podstawie oficjalnego kursu wymiany euro do złotego wynoszącego na 29.09.2012 r. 4,1038 zł.

     Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rozporządzeniach z dnia 23 i 29.11.2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1306-1312 i 1339-1340) ogłosił następujące stawki płatności bezpośrednich za 2012 r.:

-    Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) - 732,06 zł/ha;

-    uzupełniająca płatność podstawowa - do powierzchni innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin - 211,80 zł/ha;

-    płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją) - 1.276,38 zł/ha;

-    płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) - 306,99 zł/ha;

-    płatność uzupełniająca do skrobi (płatność niezwiązana z produkcją) - 463,39 zł/tonę;

-    płatność uzupełniająca do tytoniu (płatność niezwiązana z produkcją) - 5.62 zł/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia oraz 3,93 zł/kg tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia;

-    oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) - 162,09 zł/tonę;

-    płatność cukrowa - 52,44 zł/tonę;

-    płatność do krów - 584,79 zł/szt.;

-    płatność do owiec - 123,11 zł/szt.;

-    płatność do roślin strączkowych i motylkowych drobnonasiennych (specjalna płatność obszarowa) - 672,56 zł/ha;

-    oddzielna płatność do owoców miękkich - 2.670,66 zł/ha.

czytaj więcej

Nowe władze statutowe Krajowej Rady Spółdzielczej

     W dniu 19 grudnia 2012 r. w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej w nowym składzie wybranym na V Kongresie Spółdzielczości.

     Ze 100-osobowego składu Zgromadzenia Ogólnego w posiedzeniu uczestniczyło 99 osób, reprezentujących wszystkie branże spółdzielcze.

     Obrady, które w pierwszej części prowadził Przewodniczący V Kongresu Spółdzielczości - Jerzy Nizioł, poświęcone były sprawom wewnątrzorganizacyjnym, dotyczącym ukonstytuowania się nowych władz statutowych Krajowej Rady Spółdzielczej.

     W pierwszym etapie prac zatwierdzono regulamin wyborów organów Krajowej Rady Spółdzielczej oraz ustalono liczbę osób wchodzących w skład tych organów. Zgodnie z tymi decyzjami - Zarząd liczyć będzie nadal 5 osób; ścisłe Prezydium Zgromadzenia Ogólnego - 8 osób, w tym Przewodniczący, 6 zastępców przewodniczącego i sekretarz, a Komisja Rewizyjna - 13 osób.

     W dalszej kolejności przeprowadzono w głosowaniu tajnym wybory nowych władz KRS.

     Z satysfakcją informujemy, że do władz statutowych Krajowej Rady Spółdzielczej nowej kadencji wybrani zostali przedstawiciele środowiska rolniczej spółdzielczości produkcyjnej, tj.:

-   na funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu KRS -

        Zygmunt PAŚNIK - Przewodniczący Rady Krajowego Związku Rewizyjnego RSP;

-   na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego KRS -

        Krzysztof KOKOSZKIEWICZ - Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP;

-   na członka Komisji Rewizyjnej KRS -

        Stanisław STEC - Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Rolniczej w Poznaniu.

Skład Prezydium Zgromadzenia Ogólnego KRS przedstawia się następująco:

-   Jerzy JANKOWSKI   -  Przewodniczący (spółdzielczość mieszkaniowa);

-   Jerzy BEDNARKIEWICZ   -  Z-ca Przewodniczącego (spółdzielczość inwalidów i niewidomych);

-   Mieczysław GRODZKI   -  Z-ca Przewodniczącego (spółdzielczość bankowa);

-   Krzysztof KOKOSZKIEWICZ  -  Z-ca Przewodniczącego (RSP);

-   Marek KOWALSKI   -  Z-ca Przewodniczącego (spółdzielczość GS "SCh");

-   Janusz PIĄTEK   -  Z-ca Przewodniczącego (spółdzielczość rzemieślnicza);

-   Tadeusz BADACH   -  Sekretarz (spółdzielczość mleczarska).

     Powyższy skład Prezydium ZO KRS zostanie uzupełniony o Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i przewodniczących 7. komisji problemowych.

     Skład Zarządu KRS przedstawia się następująco:

-   Alfred DOMAGALSKI  -  Prezes ( spółdzielczość bankowa);

-   Tomasz JÓRDECZKA  -  Z-ca Prezesa (spółdzielczość mieszkaniowa);

  Zygmunt PAŚNIK  -  Z-ca Prezesa (RSP);

-   Jerzy RYBICKI  -  Z-ca Prezesa (spółdzielczość "Społem");

-   Stanisław ŚLEDZIEWSKI  -  Z-ca Prezesa (spółdzielczość GS "SCh").

Ważne dla spółdzielni zajmujących się produkcją mleka - skup mleka w okresie IV 2012 r. - II 2013 r.

   Zgodnie z danymi Agencji Rynku Rolnego dotyczącymi ilości mleka dostarczonego przez dostawców hurtowych do podmiotów skupujących, w okresie od kwietnia 2012 r. do lutego 2013 r. wielkość skupu mleka wyniosła ok. 8,99 mld kg, co oznacza, że jest ona o 3,3% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego okresu kwotowego.

   Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po 11 miesiącach roku kwotowego 2012/2013 wyniósł ok. 92,06%. Natomiast szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw przeznaczonej dla dostawców hurtowych w analizowanym przedziale czasowym ukształtował się na poziomie 91,70%.

    W lutym 2013 r. odnotowano znaczący spadek wolumenu skupionego mleka. W miesiącu  tym do podmiotów skupujących dostarczono 736,8 mln kg surowca, czyli o 7,1% mniej niż w styczniu i aż o 4,3% mniej niż w lutym ubiegłego roku.

    Jeżeli tendencja w skupie mleka z ostatnich kilku miesięcy utrzyma się do końca tego sezonu, wówczas ryzyko przekroczenia kwoty krajowej dostaw jest minimalne.

   Na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego (www.arr.gov.pl) w zakładce Kwotowanie produkcji mleka można monitorować aktualizowane co miesiąc informacje dotyczące dostaw mleka do skupu oraz stopnia wykorzystania kwot indywidualnych przez dostawców hurtowych.

Seminaria Krajowego Związku w I półroczu 2013 r.

     Zgodnie z przyjętym planem działalności szkoleniowej na 2013 r. Krajowy Związek Rewizyjny RSP organizuje w I półroczu br. 3-dniowe seminaria dla prezesów zarządów i głównych księgowych rolniczych spółdzielni produkcyjnych w następujących terminach:

-     16-18.04.2013 r. - w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym "Rzemieślnik" w Zakopanem, ul. Makuszyńskiego 12, (woj. małopolskie) - dla RSP z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego oraz części woj. wielkopolskiego;

-     21-23.05.2013 r. - w Hotelu "Monttis" w Suchej Beskidzkiej, ul. Spółdzielców 1, (woj. małopolskie) - dla RSP z województw: lubelskiego, małopolskiego,  świętokrzyskiego oraz części woj. łódzkiego i śląskiego;

-     4-6.06.2013 r. - w Hotelu "Kahlberg" w Krynicy Morskiej, ul. Bosmańska 1 (woj. pomorskie) - dla RSP z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.

     Szczegółowe informacje dotyczące spraw programowo-organizacyjnych i odpłatności za w/w szkolenia zostaną przesłane bezpośrednio do poszczególnych spółdzielni i związków spółdzielczych, tak jak dotychczas - drogą pocztową.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

11 marca 2013 r.

Nowe nabory wniosków w niektórych działaniach PROW 2007-2013

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił przewidywane terminy naboru wniosków na następujące działania objęte PROW 2007-2013:

-    Modernizacja gospodarstw rolnych

     Od 27 marca do 23 kwietnia 2013 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych". ARiMR przeprowadzi nabór takich wniosków w ośmiu województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

     Przeprowadzenie naboru wniosków w w/w województwach, wynika z faktu, iż tylko w tych regionach są jeszcze dostępne środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na takie wsparcie. W pozostałych ośmiu województwach limit środków został wyczerpany w poprzednich naborach, które przeprowadzone były w latach 2007, 2009, 2011 (bez woj. wielkopolskiego) i 2012 (tylko w woj. podkarpackim).

     Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji lub za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, podlegającego takiemu oddziałowi. Można je także wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową, zaadresowaną do właściwego oddziału regionalnego Agencji. Kolejność przysługiwania pomocy zostanie określona na podstawie sumy punktów przyznawanych w odniesieniu do trzech kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW dotyczącym tego działania. Są nimi: wielkość ekonomiczna gospodarstwa wyrażona w ESU; to, czy cel inwestycji jest związany ze wzrostem wartości dodanej brutto GVA w gospodarstwie. Brane pod uwagę będzie również to, czy wniosek był składany indywidualnie, czy na operację realizowaną w ramach tzw. wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń.

     Na realizację operacji przewidziane jest łącznie ok. 510 mln zł. Maksymalne dofinansowanie, jakie można uzyskać na operacje w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych" w całym okresie realizacji PROW 2007-2013. wynosi 300 tys. złotych na jedno gospodarstwo i jednego beneficjenta. ARiMR dofinansuje od 40% do 60% kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta na realizację jego inwestycji.

czytaj więcej

V Kongres Spółdzielczości obradował w Warszawie

     W dniach 27-28 listopada 2012 r. obradował w Warszawie V Kongres Spółdzielczości. Był on najważniejszym wydarzeniem w środowisku polskiej spółdzielczości w bieżącym roku i stanowił podsumowanie obchodów Międzynarodowego Roku Spółdzielczości ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych pod hasłem "Spółdzielnie budują lepszy świat".

     W Kongresie uczestniczyło 542 delegatów (na 592 wybranych na zjazdach przedkongresowych), w tym 47 delegatów reprezentujących środowisko rolniczej spółdzielczości produkcyjnej.

     Głównymi tematami dwudniowych obrad były: rola i znaczenie spółdzielczości dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju; dobre ustawodawstwo zapewniające dalsze funkcjonowanie spółdzielni i ich organizacji oraz strategia i kierunki działań środowiska spółdzielczego w latach 2013-2016.

czytaj więcej

RACHUNKOWOŚĆ RSP

Rachunkowość Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych oraz innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną

Publikacja zawiera:

- wzorcowy plan kont dla spółdzielni wraz z obszernym komentarzem,

- ujednolicony tekst ustawy o rachunkowości według stanu prawnego na 10.09.2010 r.

Opracowanie - Lidia Szykowska

Współpraca - Krzysztof Kokoszkiewicz

Wydanie I - wrzesień 2010 r.

Cena 89,25 zł.

Zwołanie V Kongresu Spółdzielczości

Uchwała nr 38 /2011

Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej

z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie zwołania V Kongresu Spółdzielczości.

Na podstawie art. 258 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 188, poz. 1848) oraz § 7 ust. 2 pkt 2 statutu Krajowej Rady Spółdzielczej (Monitor Polski z 1996 r. Nr 7, poz. 86) Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej

p o s t a n a w i a

1. Zwołać V Kongres Spółdzielczości, który obradować będzie w listopadzie 2012 roku w Warszawie.

2. Powołać Komitet Organizacyjny V Kongresu Spółdzielczości składający z członków Prezydium Zgromadzenia Ogólnego i Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej oraz po jednym członku Zgromadzenia Ogólnego branż spółdzielczych nie mających swych przedstawicieli w Prezydium Zgromadzenia lub Zarządzie Krajowej Rady Spółdzielczej, tj. przedstawicieli branży:

-  Spółdzielczości Ogrodniczo-Pszczelarskiej,

-  Spółdzielczości Rękodzieła Ludowego i. Artystycznego "CEPELIA",

-  Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,

-  Spółdzielni Socjalnych,