• Start
 • Aktualności
 • Programy, pieniądze dla spółdzielni! „Energia dla wsi”, Biogazownie.

Programy, pieniądze dla spółdzielni! „Energia dla wsi”, Biogazownie.

W styczniu rozpoczyna się nabór do nowego programu „Energia dla wsi”.

Przygotowany program będzie miał o wiele szerszy wymiar niż aktualnie realizowany przez NFOŚiGW program „Agroenergia” zarówno pod względem rodzaju inwestycji, wysokości wsparcia, jak również grona beneficjentów. W momencie jego uruchomienia, zastąpi on dotychczasowy program „Agroenergia”.

Energia dla wsi – zasady naboru

TERMIN NABORU –planowane od stycznia do wyczerpania środków

BUDŻET KONKURSU – 1 MLD PLN

BENEFICJENCI:

Rolnicy, w tym osoby prawne prowadzące działalność rolniczą(RSP), a także spółdzielnie energetyczne lub ich członkowie, powstające spółdzielnie energetyczne

RODZAJ WSPIERANYCH PROJEKTÓW:

 • biogazownie do 1 MW w przypadku rolników oraz  do 10 MW w przypadku spółdzielni I ich członków,
 • instalacje fotowoltaiczne do 1 MW,
 • instalacje wiatrowe do 1 MW,
 • elektrownie wodne do 1 MW,
 • magazyny energii zintegrowane ze źródłami wskazanymi powyżej.

Energia dla wsi – finansowanie:

 1. Dotacja do 65 % kosztów kwalifikowanych, maksymalna wysokość pomocy – do 20 mln PLN.
 2. Pożyczka
  • Do 100 % kosztów kwalifikowanych,
  • Do 25 mln PLN,
  • Okres spłaty do 15 lat,
  • Karencja 12 miesięcy,
  • Oprocentowanie: WIBOR 3M + 0,5 %,
  • Project finance tzn. nowe spółki – 15 % udział własny.

Podstawowe zmiany w stosunku do dotychczasowego Programu – Agroenergia:

 • zniesienie limitu obszarowego gospodarstw, które mogą ubiegać się o dotację – dotychczas obowiązywało ograniczenie do 300 ha;
 • podniesienie dotychczasowego limitu dotacji z 2,5 mln PLN do 20 mln PLN;
 • zwiększenie maksymalnej mocy instalacji objętej dofinasowaniem z 0,5 MW do 10 MW.

 

Poziom dofinansowania programu „Energia dla wsi”

 w przypadku inwestycji realizowanych przez Rolników

 

rodzaj instalacji

moc instalacji

dofinansowanie instalacji

Instalacja fotowoltaiczna lub turbina wiatrowa

Powyżej 50 kW do 1 MW

Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych

Biogazownie i elektrownie wodne

powyżej 10 kW do 1 MW

Dotacja do 45%* kosztów kwalifikowanych
 i/lub
Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych

 

 

rodzaj instalacji

dofinansowanie magazynów energii

dotacja

maksymalny %udział kosztów kwalifikowanych

Instalacja fotowoltaiczna lub turbina wiatrowa

dotacja    do 20%

do 50%

* maksymalny poziom dotacji, może zostać zwiększony o

 • 20 punktów procentowych – w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;
 • 10 punktów procentowych – w przypadku średniego przedsiębiorcy

 II NABÓR WNIOSKÓW DLA SEKTORA ROLNOSPOŻYWCZEGO

Ogłoszenie o naborze I kwartał 2023 r.

Sektor rolno-spożywczy - Komponent A1.4.1 w ramach KPO

Kolejny nabór, tym razem obejmujący również duże firmy (na budowę centrów dystrybucyjno-przechowalniczych) planowany jest na pierwsze półrocze 2023r.

Koszty kwalifikowane, tzn. podlegające refundacji mogą obejmować:

 • budowę, modernizację lub przebudowę budynków produkcyjnych lub magazynowych
  zakup maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży, niskoemisyjnych środków transportu,
 • zakup oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem produkcji i magazynowania,
 • wdrożenie procedur certyfikowanych systemów zarządzania jakością, opłaty za patenty
  i licencje,

Poza zakupem maszyn i urządzeń, budową i modernizacją budynków produkcyjnych, będzie możliwość uzyskania 50% dotacji na instalacje kogeneracyjne (produkcję energii elektrycznej  i ciepła na bazie gazu) i OZE (w tym biogazownie i panele fotowoltaiczne). WARUNEK: Ilość wyprodukowanej energii nie może przekraczać zapotrzebowania zakładu na energię elektryczną w wymiarze rocznym.

W porównaniu do zasad obowiązujących w dotychczas realizowanych programach wsparcia dla    sektora rolno-spożywczego w naborach z KPO zostały wyprowadzone istotne zmiany:

 • po pierwsze, dofinansowaniem poza przetwórstwem i sprzedażą hurtową mięsa, zbóż, mleka, owoców i warzyw, czy też produkcją pasz, objęta jest m.in. produkcja makaronów, sosów, pieczywa oraz ciastek a także przetwórstwo ryb. Oznacza to większą konkurencję w dostępie do środków;
 • po drugie, dofinansowanie obejmuje również inwestycje wstecz, wydatki zrealizowane po 1 lutego 2020 roku;
 • po trzecie, refundacją są objęte specjalistyczne, niskoemisyjne środki transportu;
 • po czwarte, jak zaznaczono wyżej, do wsparcia będą dopuszczone również duże firmy w zakresie budowy centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych.

 

Więcej szczegółów i dodatkowe informacje i doradztwo u przedstawicieli firm:

Fundacja EuroMost - Józef Kowalczyk tel.501 712 020

Biopolinex sp. Z o. o. – Krzysztof Pietrzak tel. 693 433 223


KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

ul. Krakowskie Przedmieście 6
00-325 Warszawa

Telefon: 797 949 333
(22) 826-26-74
(22) 826-26-75
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.