• Start
  • Aktualności
  • OBCHODY 30-LECIA KRAJOWEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

OBCHODY 30-LECIA KRAJOWEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

14 czerwca 2022 roku na Sali Wzorcowni Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyły się obchody jubileuszu 30-lecia istnienia Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych połączone z VIII Krajowy Zjazd Delegatów KZRRSP.

 

To niezwykle ważne wydarzenie dla całego związku swoją obecnością zaszczyciło 50 delegatów oraz wielu zaproszonych gości m.in. Pan Krzysztof Ciecióra podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Zbigniew Ajchler Poseł na Sejm RP,  Pani Renata Mantur Zastępca Prezesa ARiMR, Pani Sylwia Łaba Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa, Pan Prof. Jerzy Jankowski Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, Pan Dr inż. Mieczysław Grodzki Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej, Pan Zygmunt Paśnik Zastępca Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, Pan Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Pani Aneta Englod Prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Pan Ryszard Jaśkowski Prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców, Pan Mariusz Olejnik Prezes Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Pan Henryk Tchórzewski Prezes Opolskiego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Pan Janusz Kwiecień Prezes Międzybranżowego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości.

List okolicznościowy nadesłali: Pan Krzysztof Jurgiel Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Pan Janusz Paszkowski Prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy.

 Obchody uroczyście otworzył Pan Andrzej Przebierowski Przewodniczący Rady KZRRSP. Przywitał gości a następnie przekazał prowadzenie części oficjalnej Panu Łukaszowi Zbonikowskiemu prezesowi KZRRSP.

Po wspólnym odśpiewaniu hymnu narodowego oraz hymnu spółdzielców, wszyscy uczestnicy obchodów obejrzeli film poświęcony 30-leciu działalności KZRRSP. Przypomniano w nim historię Związku i jego dokonania.

Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali Pana mgr inż. Marcina Adamskiego z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy, który dokonał prezentacji rankingu 100 najlepszych RSP w kraju. Analizując w bardzo przystępny sposób wiele danych statystycznych wysnuł bardzo ważny wniosek o zdecydowanej wyższości spółdzielczej formy działalności nad gospodarstwami indywidualnymi. Sytuacja ta uwidacznia się szczególnie w czasie kryzysów min. klęski suszy czy innych przyczyn zewnętrznych.

Kolejnym punktem obchodów było uroczyste wręczenie medali oraz odznaczeń honorowych.

Odznaczenia resortowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa” otrzymali:

Katarzyna Stefaniak z Rejonowego Związku Lustracyjnego Spółdzielni Produkcji Rolnej „RCoop” w Chodzieży

Hania Albińska z Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Duchnicach

Barbara Urbaniak z Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Wiskitno w Łodzi

Danuta Mariola Siemianowska z Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Nowość w Jezuickiej Strudze

Lucjan Martyniuk z Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Nadbużanka”w Kryłowie

Bednarski Marian z Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Nowość w Jezuickiej Strudze

Jan Kubicz z Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Stara Kamienica

Krzysztof Michalak z Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Kurowo

 

 

 

Odznaką „Złota Odznaka Spółdzielczość Polska” uhonorowana została Pani Teresa Kośmicka Prezes Spółdzielni Produkcji Rolnej Agrofirma.

 

 

 

Odznaczenia spółdzielcze  „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” otrzymali:

Kazimiera Alitojć, z Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Nadbużanka”w Kryłowie

Krystyna Małocha, z Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Nadbużanka”w Kryłowie

Adam Martyniuk z Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Nadbużanka”w Kryłowie

Józef Łopuch z Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Miechowice” w Miechowicach Oławskich:

 

Ponadto statuetkę „Złoty Laur Spółdzielczości” otrzymał Pan Andrzej Przebierowski Przewodniczący Rady KZRRSP a statuetkę „Lider Spółdzielczości Polskiej” otrzymał Pan Władysław Kołodziej Prezes Regionalnego Związku Spółdzielni Produkcji Rolnej w Rzeszowie.

 

 

Po tak uroczystej chwili głos zabrali goście zjazdu.

 

Pierwszy wystąpił podsekretarz stanu MRiRW Pan Krzysztofa Ciecióra , który gratulował wszystkim odznaczonym ich zaangażowania w ruch spółdzielczy oraz dostrzegł w nim duża rolę kobiet. Zapewnił również o wsparciu ministerstwa rolnictwa dla ruchu spółdzielczego a w szczególności poparciu dla inicjatywy ustawodawczej uznania spółdzielców za gospodarstwa wielorodzinne. Zwrócił również uwagę na możliwości wykorzystania dopłat oraz innych benefitów przy takim nowym potraktowaniu spółdzielców.

Następnym mówca był Pan Zbigniew Ajchler Poseł na Sejm RP, który przedstawił stan prac legislacyjnych w sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi której jest członkiem. Zapewnił , że jest w stałym kontakcie z Prezesem Rady Ministrów Panem Mateuszem Morawieckim i widzi dobry klimat dla spraw rolnictwa w tym i spółdzielczości. Szczególnie zobowiązał się do popierania prac nad ustawą o uznaniu spółdzielców za gospodarstwa wielorodzinne.

Bardzo ciepłe słowa popłynęły z ust przedstawicieli Krajowej Rady Spółdzielczej Panów Prezesa dr inż. Mieczysława Grodzkiego oraz Pana Profesora Jerzego Jankowskiego Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej. Bardzo wysoko ocenili oni działalność Krajowego Związku, który pomimo swojej niewielkiej liczebności w ruchu spółdzielczym wykazuje się wyjątkową aktywnością i operatywnością.

Koleni mówcy podkreślali doniosłą rolę spółdzielczości w życiu gospodarczym kraju Wskazywali na zagrożenia oraz perspektywy działalności spółdzielczej. W niektórych z wystąpień malowały się niestety nienajlepsze perspektywy przed spółdzielczością, brak zastępowalności pokoleniowej uznawano za największą bolączkę, która może w niedługim czasie doprowadzić do likwidacji wielu spółdzielni rolniczych.

 

 

 


KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

ul. Krakowskie Przedmieście 6
00-325 Warszawa

Telefon: 797 949 333
(22) 826-26-74
(22) 826-26-75
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.