BIULETYN INFORMACYJNY - SPIS TREŚCI NR 1/2022

    Krajowy Związek uprzejmie informuje, że w marcu bieżącego roku ukazał się Biuletyn Informacyjny nr 1/2022. Poniżej przytaczamy spis treści ze wskazaniem tematów, jakie będą poruszane w ww. Biuletynie Informacyjnym. Zachęcamy gorąco do prenumeraty Biuletynu Informacyjnego, której roczna cena w 2022 r. wynosi 600 zł + 8% VAT. 

Spis treści

I. Kronika związkowa

 1. Wspomnienie ś.p. Prezesa Krzysztofa Kokoszkiewicza.

 2. Apel KZR RSP o pomoc Ukrainie.

 3. Posiedzenie Prezydium Rady KZRRSP.

 4. Spotkanie z europosłem Krzysztofem Jurgielem.

 5. Konferencja z Federacją Dzierżawców-Pracodawców.

 6. Powołanie Zespołu ds. Spółdzielczości Rolnej przy Ministrze Rolnictwa.

 7. Polski Ład – Never-ending story:

    1) Pisma w sprawie składki NFZ.

    2) Pisma w sprawie ulgi dla klasy średniej.

 8. Pismo ws. odszkodowań za zniszczone budynki gospodarcze. 

 9. Z prac Krajowej Rady Spółdzielczej:

    1) Oświadczenie ws. rosyjskiej agresji na Ukrainę.

    2) Pismo popierające ws. zaniżania odszkodowań za zniszczenia w budynkach gospodarczych       

    3) Pismo ws. programów pomocowych dla działalności pozarolniczej        

    4) Opinia do projektu wytycznych KE ws. pomocy publicznej  w rolnictwie           

10. Pisma i wystąpienia Copa-Cogeca:

    1) Oświadczenie kwestii rosyjskiej inwazji na Ukrainę i jej skutków dla unijnego rolnictwa. 

    2) Komunikat prasowy: Fit for 55 – jedno uniwersalne rozwiązanie nie sprawdzi się na obszarach wiejskich, a zwłaszcza w

        kwestii transportu rolnego.

    3) Wspólne oświadczenie europejskich związków i organizacji rolniczych: „Strategia od Pola do Stołu – jak osiągnąć jej cele?”.

    4) Oświadczenie: Parlament Europejski okazuje zaufanie europejskim hodowcom w zakresie stosowania przepisów dotyczących

        dobrostanu zwierząt w gospodarstwach.

    5) Stanowisko: Promocja produkcji roślin oleisto-białkowych  i białkowych oraz pastewnych roślin strączkowych w Unii 

        Europejskiej Zalecenia w sprawie planu na rzecz białek pochodzenia roślinnego dla Europy.

II. Wieści z Wiejskiej.

 1. Rozporządzenie ws. dopłat do nawozów.

 2. Nowy Pełnomocnik Rządu ds. kształtowania ustroju rolnego.

 3. Plany Ministerstwa Rolnictwa na 2022 r.

          1) Wypowiedzi programowe.

          2) Deklaracje na spotkaniach z rolnikami: o spółdzielczości i innych problemach.

  4. Krajowy Plan Strategiczny do WPR 2023-27 – skrót.

  5. Dyskusja Krajowego Planu Strategicznego na posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa.

  6. Konferencja nt. Zielonego Ładu w Senacie.

  7. Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom pośredników w Hiszpanii – dyskusja w Sejmie.

  8. Emerytura z KRUS bez przekazywania gospodarstwa.

  9. Wytyczne KE ws. pomocy publicznej.

 10. Projekt zmian dotyczących pasz leczniczych.

 11. Zmiany w prawie pracy.

III. Pytania, wyjaśnienia, interpretacje.

 1. Odpowiedzi na pytania:

    1) Skutki podatkowe łączenia umowy o pracę z umową zlecenia. 

    2) Rozliczenie ulgi dla klasy średniej.

    3) Rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy a zwiększona kwota wolna od podatku.

    4) Sprawozdanie z działalności jako element sprawozdania finansowego spółdzielni.

    5) System rachunkowości w przedsiębiorstwach prowadzących działalność rolniczą. 

    6) Interpretacja indywidualna ws. zbycia prawa wieczystego użytkowania oraz posadowionych na nim nieruchomości.

 2. Zmiany prawne

    1) Stawka VAT 0% na działania pomocowe dla ofiar wojny na Ukrainie. 

    2) Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na jej terytorium.

    3) Wydłużony termin na sporządzenie sprawozdania finansowego.

    4) Zerowy VAT na płody rolne, żywność i paliwa.

    5) Pakiet uszczelniający w ramach Polskiego Ładu.

IV. Wiadomości rynkowe.

 1. Tarcza antyinflacyjna – VAT.

 2. Zmiany w programie zwalczania salmonelli w stadach kur.

 3. Aktualne programy pomocowe ASF.

    1) Nieoprocentowana pożyczka dla hodowców świń na obszarze ASF na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych.

    2) Wsparcie dla utrzymujących lochy i prosięta.

 4. Rozszerzenie dotacji za 2021 r. na zwalczanie szkodników w uprawie ziemniaka.

 5. Inwestycje na odtworzenie produkcji rolnej.

 6. Rolniczy Handel Detaliczny – zmiany.

 7. Zmiany w zabezpieczaniu kredytów rolniczych.

 8. Współwłasność na b. wkładzie gruntowym RSP – akt notarialny.

 9. Przywrócenie UPP na okres przejściowy WPR.

 10. Utylizacja padłych zwierząt – dopłaty ARiMR na 2022 r.

 11. Przywrócone kontrole celne w Wielkiej Brytanii.

 12. Informacja GIW: Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.

 13. Kontrole u pośredników mięsnych.

 14. Kontrole w sieciach handlowych.

 15. Oświadczenie Porozumienia Rolniczego Zrzeszeń i Organizacji Drobiarskich ws. manipulacji medialnych TVN.

V. Ekowieści.

 1. Projekty regulacji wspierających rolnictwo ekologiczne.

     1) Nowa ustawa o rolnictwie ekologicznym.

     2) Finansowanie rolnictwa ekologicznego z PROW 2014-20.

  2. Retencja – zapowiedź programu.

  3. Termin stosowania nawozów – stanowisko Ministerstwa Rolnictwa.

  4. Wsparcie na zadrzewienia śródpolne.


KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

ul. Krakowskie Przedmieście 6
00-325 Warszawa

Telefon: 797 949 333
(22) 826-26-74
(22) 826-26-75
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.