Napisane .

SPOTKANIE ZAŁOŻYCIELSKIE ZESPOŁU DS. SPÓŁDZIELCZOŚCI W RAMACH POROZUMIENIA ROLNICZEGO

    Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych z przyjemnością informuje, że w dniu 30 marca 2022 r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie założycielskie Zespołu ds. Spółdzielczości Rolniczej w ramach Porozumienia Rolniczego.

    Zespół będzie służył jako platforma wymiany poglądów i przedkładania propozycji legislacyjnych. W skład Zespołu weszło 18 członków, na Przewodniczącego Zespołu został wybrany Pan Łukasz Zbonikowski — Prezes Zarządu KZR RSP a na Zastępcę Przewodniczącego Pan Andrzej Przebierowski — Przewodniczący Rady KZR RSP. 

    Członkostwo w Zespole jest otwarte, wszystkich chętnych przedstawicieli spółdzielczości rolniczej zapraszamy do współpracy.