Napisane .

PANI BARBARA URBANIAK NOWYM CZŁONKIEM RADY KRAJOWEGO ZWIĄZKU

    W związku z rezygnacją Pana Władysława Kołodzieja z członkostwa w Radzie Krajowego Związku powstała konieczność uzupełnienia składu Rady.  Zgodnie z § 24 ust. 4 statutu w miejsce członka Rady, którego mandat wygasł z przyczyn wymienionych w ust. 3 (§ 24 ust. 3 pkt 1 - pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego Radzie) wchodzi kandydat, który w wyborach do Rady tej kadencji uzyskał największą w kolejności liczbę głosów.

    Mając na uwadze powyższe, Rada Krajowego Związku podjęła uchwałę nr 341/2021 w sprawie zmian w składzie Rady Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, w wyniku której stwierdzono, że do składu Rady dołączyła Pani Barbara Urbaniak — od 1997 r. została zatrudniona na stanowisku Głównej Księgowej RSP "Wiskitno"a od 1998 r. została przyjęta na członka tej Spółdzielni. Od 1 stycznia 2019 r. pełni funkcję członka zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej "Wiskitno" w Łodzi. 

    RSP "Wiskitno" w Łodzi przy  ul. Brójeckiej 8 jest spółdzielnią działającą od 1953 r. Spółdzielnia aktywnie uczestniczyła w powołaniu KZR RSP w Warszawie.