Napisane .

UDANE SZKOLENIE SPÓŁDZIELCÓW NA ZAMKU W GNIEWIE

    W dniach 14 - 15 września 2021 r. Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w historycznym Gniewie  zorganizował szkolenie, którego przedmiotem były zagadnienia ekonomiczne: zmiany w podatkach i rachunkowości w Rolniczych Spółdzielniach Produkcyjnych, nowe podatki środowiskowe, zmiany w prawie spółdzielczym oraz agrotechniczne: nawożenie dolistne nawozami typu Basfoliar i Adob roślin uprawnych. Zagadnienia ekonomiczne przedstawił lustrator, audytor finansowy — Artur Puławski, zaś agrotechniczne  przedstawiciele firmy PPC ADOB sp. z o.o. sp. jawna - Zbigniew Całus i Błażej Chudziński. W szkoleniu wzięło udział  50 uczestników reprezentujących Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne.

   Serdecznie dziękujemy uczestnikom szkolenia  za liczne przybycie, merytoryczną dyskusję i cenne uwagi podczas wykładów. Spotkanie z Państwem było inspiracją do wymiany myśli, lepszego poznania, integracji i wspólnej radości, byliście Państwo Wspaniali. Zapraszamy na kolejne szkolenia organizowane przez Związek.

   Niech zdjęcia będą miłą pamiątką naszego spotkania.