Napisane .

Z WIELKIM SMUTKIEM ZAWIADAMIAMY O ŚMIERCI PREZESA LESZKA SUŁKA

        Z poczuciem niewyobrażalnego żalu przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego drogiego Przyjaciela Leszka Sułka, Prezesa Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przełom” w Linowie, członka Zarządu Naszego Związku. Żadne słowa nie wyrażą smutku, jaki wywołała w nas strata tak Wspaniałego Człowieka. W imieniu Krajowego Związku, członków Zarządu, Rady i pracowników naszego biura składamy szczere kondolencje z wyrazami współczucia całej rodzinie, bliskim oraz członkom i pracownikom Spółdzielni w Linowie.

                                                                                                                                       Prezes Zarządu KZR RSP

                                                                                                                                        - Łukasz Zbonikowski -

Leszek Kazimierz Sułek urodził się 17 stycznia 1947 r. w Grudziądzu, był absolwentem Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Swoją karierę zawodową rozpoczynał na uczelnianych polach doświadczalnych w Łężanach, następnie w PGR-ach działających na terenach ełcko – oleckowskich. W swoim życiu sprawował zarówno funkcje specjalistyczne jak starszego agronoma w Skomacku Wielkim, ale również kierownicze – będąc kierownikiem i dyrektorem PGR w Lenartach oraz dyrektorem Wieloobiektowego Przedsiębiorstwa PGR w Świętajnie.

  W 1977 r. przyjął propozycję pełnienia funkcji Prezesa Zarządu złożoną przez członków Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Linowie, sprawowaną przed nim przez Jego ojca. Funkcję Prezesa Spółdzielni w Linowie pełnił do swojej śmierci.

  W całym swoim życiu zawodowym Leszek Sułek był uważany za człowieka, którego wiedza i ogromne doświadczenie zdobyte przez kilkadziesiąt lat pracy zawodowej nie mają sobie równych. Spełniał się również w życiu politycznym, najpierw pełniąc do 2001 r. przez ponad dekadę rolę przewodniczącego Rady Gminy Świecie nad Osą, a następnie jako Poseł na Sejm RP IV kadencji.

  Leszek Sułek był nie tylko spółdzielcą z krwi i kości, ale również prawdziwym działaczem społecznym. Był założycielem i szefem Sekcji Jeździeckiej założonej przy RSP w Linowie oraz konnej drużyny rycerskiej „Chorągiew Chełmżyńska z Linowa Królewskiego”, która w zeszłym roku obchodziła 30 lecie działalności. Działał również na rzecz ukochanego Linowa poprzez Przewodniczenie Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Linowo.

  Wielokrotnie nagradzany za swoją działalności m.in. Brązowym i Złotym Krzyżem zasługi, tytułami Zasłużonego dla Spółdzielczości i Zasłużonego dla Rolnictwa, a także Oskarem Spółdzielczości Polskiej.

  Prezes Leszek Sułek był osobą o wielkiej charyzmie i nieprzeciętnych zdolnościach organizatorskich, ale przede wszystkim był dobrym człowiekiem, zawsze życzliwym a w pracy niezwykle sumiennym, którego dorobek życia będzie stanowił o jego wielkości.