• Start
  • Aktualności
  • PRZEDŁUŻENIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI ORAZ ROZLICZENIEM PODATKU CIT ZA 2020 R.

PRZEDŁUŻENIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI ORAZ ROZLICZENIEM PODATKU CIT ZA 2020 R.

    W ramach pomocy przedsiębiorcom w wykonaniu niektórych obowiązków w warunkach epidemii COVID - 19, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał dwa rozporządzenia w sprawie wydłużenia terminów związanych ze sprawozdaniami finansowymi oraz rozliczeniem podatku CIT za 2020 r. 

1) W rozporządzeniu z 26.03.2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań, lub informacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 572), określone zostały nowe wydłużone terminy następujących czynności bilansowych: 

  • zakończenie inwentaryzacji niektórych składników aktywów - art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości do 15.04.2021 r. (przedłużono o 90 dni);
  • sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej - art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości - do 24.06.2021 r. (przedłużono o 90 dni);
  • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółdzielni - art. 52 ust. 1 i art. 52 ust. 3 ustawy o rachunkowości do 30.06.2021 r. (przedłużono o 3 miesiące);
  • zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przez walne zgromadzenie spółdzielni - art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości do 30.09.2021 r. (przedłużono o 3 miesiące).

   Zwracamy uwagę, że bez zmian pozostają przepisy art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości określające, iż złożenie rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi wymaganymi dokumentami we właściwym rejestrze KRS powinno nastąpić w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. W związku z tym, że termin zatwierdzenia sprawozdania za 2020 r. przedłużono do 30.09.2021 r., to należy je złożyć do KRS do 15.10.2021 r. 

2) W rozporządzeniu z 25.03.2021 r. w sprawie przedłużenia terminów do złożenia zeznania o wysokości dochodów osiągniętych (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 571) określono, że przedłuża się do 30.06.2021 r. dla podatników podatku CIT terminy, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o CIT dotyczące:

  • złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym 2020 (CIT - 8);
  • wpłaty podatku należnego wykazanego w ww. zeznaniu, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. 

KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

ul. Krakowskie Przedmieście 6
00-325 Warszawa

Telefon/fax.: (22) 826-75-91
(22) 826-26-74
(22) 826-26-75
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.