Napisane .

Ważne dla spółdzielni zajmujących się produkcją mleka

Poniżej zamieszczamy Komunikat Agencji Rynku Rolnego na temat rekordowego skupu mleka w bieżącym roku kwotowym i związanego z tym ryzyka przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej mleka oraz obowiązku uiszczania opłat kwotowych.

     Agencja Rynku Rolnego informuje, iż z danych przekazywanych systematycznie przez podmioty skupujące, do Dyrektorów Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego, dotyczących ilości mleka dostarczonego przez dostawców hurtowych wynika, że rok kwotowy 2012/2013 rozpoczął się rekordowo wysokim skupem mleka.

     W okresie od kwietnia do lipca 2012 r. ilość mleka dostarczona do podmiotów skupujących wyniosła ok. 3,47 mld kg i jest o ok. 8% wyższa wobec analogicznego okresu poprzedniego roku kwotowego.

     W sytuacji, gdy dynamika skupu mleka utrzyma się w kolejnych miesiącach roku kwotowego, istnieje ryzyko przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej.

     Konsekwencją powyższego będzie obowiązek opłaty przez dostawców hurtowych, z tytułu nadwyżek, po zakończeniu roku kwotowego 2012/2013.

     Wysokość opłaty wynosi 27,83 EUR za 100 kilogramów mleka.

     Wobec powyższego informujemy dostawców hurtowych o dużym prawdopodobieństwie przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw w roku 2012/2013 i związanych z tym konsekwencjami.

     Na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego (www.arr.gov.pl) w zakładce Kwotowanie produkcji mleka mogą Państwo monitorować aktualizowane co miesiąc informacje dotyczące dostaw mleka do skupu oraz stopnia wykorzystania kwot indywidualnych przez dostawców hurtowych.