Strona wykorzystuje pliki cookies, w celu realizacji usług oraz w celach statystycznych . W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
top header
Dziś jest 25.10.2020
drukuj

Wpłaty na PFRON nie dotyczą członków RSP

     W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Krajowego Związku, czy słusznie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wzywa rolnicze spółdzielnie produkcyjne do dokonywania wpłat na PFRON wyjaśniamy, co następuje:

     Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; Nr 171, poz. 1016; Nr 209, poz. 1243 i 1244; Nr 291, poz. 1701 oraz z 2012 r. poz. 986), do dokonywania wpłat na PFRON zobowiązany jest pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

     Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że obowiązek ten dotyczy wyłącznie pracodawców, którymi są zgodnie z art. 3 Kodeksu pracy - jednostki organizacyjne i osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają one pracowników.

     W związku z tym, obowiązku dokonywania wpłat na PFRON nie mają te rolnicze spółdzielnie produkcyjne, w których pracę wykonują wyłącznie członkowie i ich domownicy oraz kandydaci na członków.

     Potwierdzeniem w/w stanowiska jest pismo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 10 maja 1993 r. stanowiącego odpowiedź na wystąpienie Krajowego Związku Rewizyjnego RSP w przedmiotowej sprawie o następującej treści:

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI                                                                                                Warszawa dn. 10.05.1993 r.

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ul. Gałczyńskiego 4

00-362 Warszawa                                                                                                                          Krajowy Związek Rewizyjny

FW/264/93/Wa                                                                                                                              Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

                                                                                                                                                          ul. Krakowskie Przedmieście 6

                                                                                                                                                          00-325 Warszawa

     

      W odpowiedzi na fax z dnia 20.04.1993 r. informujemy, że Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne prowadzące działalność gospodarczą tylko w oparciu o pracę swoich członków nie mają obowiązku dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

      Zgodnie z przepisami zawartymi w Prawie spółdzielczym art. 155 § 1 "Do stosunków pracy w tych spółdzielniach nie mają zastosowania przepisy powszechnego prawa pracy (kodeks pracy)".

      Stosunek członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej jest w całości - a więc także w części dotyczącej pracy - stosunkiem cywilno-prawnym.

                                                                                                                                                                       Z up. PREZESA ZARZĄDU

                                                                                                                                                                        /-/ Barbara Grzelewska

     Dodatkowo wyjaśniamy, że wpłaty na PFRON dotyczyć będą tylko tych spółdzielni, które oprócz członków i ich domowników oraz kandydatów na członków zatrudniają jednocześnie co najmniej 25 pracowników na podstawie umowy o pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.