Strona wykorzystuje pliki cookies, w celu realizacji usług oraz w celach statystycznych . W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
top header
Dziś jest 25.03.2019
drukuj

Międzybranżowy Związek Rewizyjny Spółdzielczości z/s w Częstochowie

ul. H. Poświatowskiej 7B, 42-200 Częstochowa

tel./fax. (34) 325-51-07  kom. 603 650 840

e-mail: mzrsczestochowa@wp.pl

Międzybranżowy Związek Rewizyjny Spółdzielczości został utworzony w dniu 6 czerwca 1995 r. i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000213524 oraz na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów w Warszawie pod nr 1817.

Przedmiotem działalności Międzybranżowego Związku jest:

-reprezentowanie interesów członków spółdzielni i ich organizacji wobec organów władzy państwowej;

-przeprowadzanie lustracji w spółdzielniach;

-prowadzenie szkoleń;

-opiniowanie projektów aktów prawnych;

-prowadzenie badań i weryfikacji sprawozdań finansowych i innych ekspertyz ekonomiczno-finansowych.

 

Związek jest reprezentowany przez Zarząd w składzie:

-Prezes Zarządu - Witold Koćwin;

-Z-ca Prezesa Zarządu- Sabina Michalak - biegły rewident - nr ewidencyjny 6488;

-Członek Zarządu - Gustaw Piśkiewicz.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY