Strona wykorzystuje pliki cookies, w celu realizacji usług oraz w celach statystycznych . W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
top header
Dziś jest 19.07.2019
drukuj

UCHWAŁA RADY W SPRAWIE ZWOŁANIA VI KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW

UCHWAŁANr 209/2012

Rady Krajowego Związku Rewizyjnego

Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

z dnia 18  grudnia  2012 r.

w sprawie: zwołania VI Krajowego Zjazdu Delegatów Członków Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

Na podstawie § 21 ust. 1 statutu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych uchwala się, co następuje:

§ 1

1.Zwołuje się VI Krajowy Zjazd Delegatów Członków Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w II półroczu 2013 r., jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2013 r.

2.Zarząd Krajowego Związku określi termin, miejsce i porządek obrad VI Krajowego Zjazdu Delegatów do dnia 30 września 2013 r. oraz zawiadomi o tym członków w terminach przewidzianych w statucie Krajowego Związku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Rady

Przewodniczący Rady

/-/ Władysław Kołodziej

/-/ Zygmunt Paśnik