Strona wykorzystuje pliki cookies, w celu realizacji usług oraz w celach statystycznych . W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
top header
Dziś jest 25.09.2020
drukuj

Uchwała Nr 64/2006 Zarządu KZRRSP z dnia 22.02.2006 r. w sprawie zasad ustalania odpłatności za lustracje przeprowadzane przez Krajowy Związek

UCHWAŁA Nr 64/2006
Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego
Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych
z dnia 22 lutego2006 r.

w sprawie:     zasad ustalania odpłatności za lustracje przeprowadzane przez Krajowy Związek

 

Na podstawie § 5 ust. 2 Uchwały Rady Krajowego Związku Rewizyjnego RSP Nr 114/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie lustracji prowadzonej przez Krajowy Związek uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do stosowania: "Zasady ustalania odpłatności za lustracje przeprowadzane przez Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych", stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała nr 52/2000 Zarządu Krajowego Związku z dnia 15 maja 2000 r. w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za lustrację.

§ 3

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 marca 2006 r. i ma zastosowanie do umów zawartych od tego dnia.
  2. Do umów zawartych do dnia 14 marca 2006 r. stosuje się przepisy zawarte w uchwale wymienionej w § 2.


    Zastępca Prezesa Zarządu                                              Prezes Zarządu

                   /-/ Roman Lubiniecki                                           /-/ Krzysztof Kokoszkiewicz

 

Załącznik do uchwały Nr 64/2006 Zarządu KZR RSP z dnia 22 lutego 2006 r., wraz ze zmianami dokonanymi uchwałami Zarządu: Nr 89/2010 z 11.03.2010 r., Nr 101/2016 z 20.12.2016 r. i Nr 112/2018 z 18.12.2018 r. -  w fromacie PDF.