Warunki prenueraty "Biuletynu Informacyjnego" na 2018 r.

Informujemy, że decyzją Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP, cena prenumeraty "Biuletynu Informacyjnego" na 2018 r. nie uległa zmianie i wynosi 520 zł rocznie (w tym podatek VAT 8%).

1.  W 2018 r. Krajowy Związek Rewizyjny RSP zamierza wydać 5-6 numerów "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" w cyklu 2-3 miesięcznym.

2.  Spółdzielnie i organizacje zrzeszone w Krajowym Związku, które opłaciły wpisowe i składki członkowskie na cały okres przynależności do Związku, w tym również za 2017 r. oraz uregulują pierwszą ratę składki za 2018 r. w wysokości określonej w uchwale Nr 294/2017 Rady Krajowego Związku Rewizyjnego RSP z dnia 14.10.2017 r. (treść tej uchwały zamieszczamy w linku Członkowie KZR RSP), ale nie mniejszej niż 520 zł - w terminie do 15 lutego 2018 r. - będą otrzymywały 1 komplet "BIULETYNU INFORMACYJNEGO"  bezpłatnie.

3.  Pozostałe spółdzielnie i organizacje spółdzielcze mogą zamawiać prenumeratę "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" na zasadach pełnej odpłatności. Warunkiem uzyskania prenumeraty jest dokonanie wpłaty w wysokości 520 zł za 1 komplet w terminie do 28 lutego 2018 r. na konto Krajowego Związku Rewizyjnego RSP:

PKO Bank Polski S.A. X Oddział w Warszawie

Nr 85 1020 1156 0000 7802 0062 1128

z podaniem na przelewie (przekazie):

< Prenumerata "Biuletynu Informacyjnego" 2018 r. >

21 grudzień 2018 r. r.