Ustawa - Prawo spółdzielcze

USTAWA
z dnia 16 września 1982 r.

Prawo spółdzielcze

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 ze zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 730, 1080 i 1100).

Stan prawny na 1 lipca 2019 r.

Informujemy, że Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej obwieszczeniem z dnia 7 czerwca 2018 r. ogłosił jednolity tekst ustawy - Prawo spółdzielcze, które opublikowano w Dz. U. z dnia 3 lipca 2018  r. pod poz. 1285. Zmiany ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z dnia 19 kwietnia 2019 r. pod. poz. 730; z 11 i 13 czerwca 2019 r. pod poz. 1080 i 1100.

Pełny aktualny tekst ustawy w formacie PDF znajduje się tutaj.