Strona wykorzystuje pliki cookies, w celu realizacji usług oraz w celach statystycznych . W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
top header
Dziś jest 19.07.2019
drukuj

ARiMR przyjmuje wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2013 r.

     Od 15 marca br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich należnych producentom rolnym za 2013 r.

     Po ostatniej nowelizacji ustawy z 26.01.2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dokonanej ustawą z 25.01.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 311), w roku bieżącym możliwe będzie przyznawanie przejściowego wsparcia krajowego (zastępującego dotychczasowe krajowe płatności uzupełniające).

     Przejściowe wsparcie krajowe może zostać przyznane producentom rolnym z sektorów, dla których w 2012 r. zatwierdzono krajowe płatności uzupełniające, a warunki tego wsparcia są identyczne z zasadami przyznawania płatności uzupełniających za ubiegły rok.

     W związku z powyższym ARiMR będzie realizowała przejściowe wsparcie w następujących sektorach:

-   sektor I - przejściowe wsparcie m.in. do powierzchni upraw zbóż, roślin oleistych, wysokobiałkowych, strączkowych i motylkowych drobnonasiennych;

-  sektor upraw paszowych na trwałych użytkach zielonych, tj. sektor, w którym stosowano tzw. płatność zwierzęcą - wsparcie w sektorze upraw paszowych będzie przyznawane do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności, nie większej jednak niż powierzchnia maksymalna, obliczona na podstawie danych historycznych (przy uwzględnieniu powierzchni upraw i liczby posiadanych zwierząt w okresie referencyjnym);

-   sektor chmielu - wsparcie do chmielu będzie przysługiwało do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r.;

-   sektor skrobi ziemniaczanej - wysokość wsparcia do skrobi będzie zależała od indywidualnej ilości referencyjnej stanowiącej ilość ekwiwalentu skrobi otrzymanego z ziemniaków skrobiowych dostarczonych w ramach umowy kontraktacji zawartej na rok gospodarczy 2007/2008;

-   sektor tytoniu - wsparcie do tytoniu będzie przysługiwało do indywidualnej ilości referencyjnej stanowiącej ilość surowca tytoniowego wyprodukowanego w ramach umowy kontraktacji lub umowy na uprawę tytoniu zawartej w 2005 r. lub w 2006 r.

     Poza przejściowym wsparciem krajowym, w 2013 r. w ramach systemów wsparcia bezpośredniego będą realizowane następujące rodzaje płatności:

-   jednolita płatność obszarowa,

-   wsparcie specjalne:

          -    płatność do krów,

          -    płatność do owiec,

          -    specjalna płatność obszarowa,

          -    płatność do surowca tytoniowego wysokiej jakości,

-   płatności oddzielne:

          -    płatność do pomidorów,

          -    płatność do owoców miękkich,

          -    płatność cukrowa,

     Stawki przejściowego wsparcia krajowego w poszczególnych sektorach oraz pozostałych płatności bezpośrednich zostaną określone w stosownych rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydanych na podstawie upoważnień zawartych w w/w ustawie. Planuje się wydanie tych rozporządzeń w październiku br., kiedy będzie już znany kurs PLN/EUR, po którym przeliczane są płatności bezpośrednie.

     Wnioski p przyznanie płatności za 2013 r. można składać (również przez Internet) od 15 marca do 15 maja br. Podobnie jak w latach ubiegłych, na jednym formularzu można ubiegać się o płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (w tym przejściowe wsparcie krajowe), pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatności ONW) oraz płatności rolnośrodowiskowe.

     Szersze informacje na w/w temat zostały zamieszczone na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl oraz omówimy je w kolejnym numerze "Biuletynu Informacyjnego".

17 marca 2013 r.